Bergenhus Heimevernsdistrikt 09

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 er et distrikt i Heimevernet, som har territorielt militært ansvar over fylkene Hordaland og Sogn og Fjordane, avgrenset nordover til Sognefjorden.

HV09 består av distriktsstab, innsatsstyrke og 19 HV-områder. Distriktsstaben er lokalisert på Bergenhus festning. Distriktet har underlagt 4 500 soldater.

Distriktets innsatsstyrke har navnet Bjørn West, som kommer fra en operasjon under andre verdenskrig i Matrefjellene.

Historie[rediger | rediger kilde]

Det Bergenhusiske regiment var et av de fem regimentene som ble opprettet 18. januar 1628, da Norge fikk sin egen Hær. Regimentet hadde sitt hovedsete på Bergenhus. Regimentet ble delt i to i 1718: 1. Nordre Bergenhusiske regiment og 2. Søndre Bergenhusiske regiment. De to regimentene ble slått sammen igjen i 1789 og eksisterte frem til hærordningen av 1818, da den Bergenske Infanteribrigade ble opprettet som en av landets fem brigader. Under hærordningen av 1911 ble regimentsorganisasjonen gjeninnført i rammen av kombinerte regimenter, hvor hhv 1. Nordre Bergenhus Infanteriregiment nr. 10 (IR 10) og 2. det Søndre Bergenhus Infanteriregiment nr. 9 (IR 9) ble opprettet 1. januar 1911. Regimentene skiftet navn til hhv Hordaland Infanteriregiment nr. 9 (IR 9) og Fjordane Infanteriregiment nr 10 (IR 10) i 1930.[1]

Bergenhus Heimevernsdistrikt 09 (HV-09) ble opprettet høsten 1947 under navnet Hordaland Heimevernsdistrikt 09 (HV-09). Heimevernets tilhørighet til Landforsvaret ble allerede fra starten markert ved at heimevernsdistriktenes utskrivningsdistrikter falt sammen med regimentenes utskrivningsdistrikter, og ble navngitt og nummerert i samsvar med regimentenes nummer: Hordaland Heimevernsdistrikt 09 (HV-09) – Hordaland Infanteriregiment nr.9 (IR 9).

I 1964 ble Forsvarsdistriktsordningen innført, og IR 9 fikk navnet Hordaland forsvarsdistrikt/Hordaland infanteriregiment nr 9. (FDI 9/IR 9). Ved denne organisasjonen fikk regimentet både et territorielt forsvarsansvar, FDI-delen, og et oppsetningsansvar, IR-delen. Denne organiseringen innebar et nært samarbeid mellom HV og regimentet om operativ planlegging, hvor HV-09 ved mobilisering og krig ble underlagt regimentet.

FDI 9/IR 9 ble lagt ned 31. juli 1995 og erstattet av Bergenhus regiment, som igjen ble lagt ned 29. september 2002[2]. HV-09 overtok da det lokale territorielle ansvaret.

I 1990 ble Heimevernsdistriktene faneførende avdelinger med ensartede faner i HVs heraldisk grønne farge. HV-09 fikk overrakt sin fane av Kong Harald 5. på Bergenhus i juni 1992. Da HV-10 ble lagt ned 1. august 1995 ble HV-09 eneste Landforsvarsavdeling på Vestlandet. For å ta vare på de landmilitære tradisjoner ble Hordaland Heimevernsdistrikt 09 omdøpt til Bergenhus Heimevernsdistrikt 09. HV-09 overtok FDI 9/IR 9/Bergenhus sitt avdelingsmerke, den kronede ørn, og distriktet fikk ny fane. Den nye fanen har IR 9 og IR 10s farger, og æresbanderolene gjengir hedersnavnene fra de gamle regimentsfanene.

Referanser[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]