Hans Majestet Den Gyldne Gris

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Hans Majestet Grisen er en figur som inngår i humoristiske ritualer hos Det Norske Studentersamfund.[1] Figuren fra 1867, tegnet av Brynjulf Bergslien veier rundt 5 kilo og er forgylt og er nå oppbevart i et hvelv i Norges Bank. Det finnes en reservegris i tre, og en gipskopi, begge forgylt, som har vært tatt frem ved mindre høytidelige tilstelninger da originalen kanskje er Skandinavias største bergingsobjekt[klargjør] og har antikvarisk verdi.[trenger referanse]

Figuren hevdes å være Det Norske Studentersamfunds høyeste beskytter og symbol (en sparegris). Studentforeningens mytologi sier at figuren ble født 9. april 1859.

Historie[rediger | rediger kilde]

Fra Studentersamfundets begynnelse meldte behovet seg for et eget velferdshus og møtelokaler for studentaktiviteter. Dette krevde penger. For å hjelpe Studentersamfundet med å spare, fikk man en sparegris i porselen av Studentforeningen i København. Det hadde vært arrangement i Gamle Logen til innsamling av penger i 1850 og 1853. I 1859 var innsamlingen kommet så langt at en tomt kunne anskaffes. Den 9. april ble sparegrisen kronet og innstiftet som en orden. Ordenen ble utformet som en parodi på St Olavs orden (stiftet av Oscar I i 1847), der sparegrisen inntok kongens plass i seremonien og ble titulert H.M.Grisen.

Innsamlingen ga midler til å kjøpe tomten i Universitetsgaten 20. Studentersamfundet flyttet etter hvert inn i lokaler i Universitetsgata.

I 1867 kom en ny versjon av grisen, tegnet av Brynjulf Bergslien, og skåret ut i tre på Botsfengselet og forgylt. Figuren har myntinnkast og er hul, som en sparegris.

«Etter annen verdenskrig (...) Alle de borgerlige ritualene [i studentforeningen], med grisefester, ordensbånd og ridderkåringer dukket opp igjen. Inntil den store politiske vekkelsen hjemsøkte vårt land, og kommunistene igjen overtok. Nok en gang forsvant Hans Majestet Grisen ut på historiens skraphaug» skrev Aftenposten.[2]

Grisefestene[rediger | rediger kilde]

For å feire Grisens tilbakekomst og nye figur ble det avholdt en stor fest til H.M.Grisen. Dette har vært forsøkt gjort til tradisjon med en frekvens på hvert syvende år, slik at arrangementet oppleves én gang i en studieperiode. Det har vært enkelte opphold da den slags aktiviteter har blitt sett på som reaksjonære. Dette gjaldt både i 30- og 70-årene. Tradisjonen ble tatt opp igjen etter Rød Front (AKP(m-l)) ble kastet ved valget i 1986 og den 15. ordinære Grisefest ble avholdt 22. november i Oslo rådhus 1986. Da ble tidl. statsministre Kåre Willoch og Gro Harlem Brundtland kåret til Storkors av den Gyldne Gris knelende[trenger referanse] side om side foran senere statsminister Jan P. Syse. Den 16. ordinære Grisefest ble holdt i Gamle Logens store sal 21.4 1990, med statsminister Jan P. Syse som seremonimester på scenen. Tidl ordfører Rolf Stranger var tilstede 96 år gammel, og Logens lille sal ble omdøpt til Strangersalen kun få uker før han døde 18. juni. Et rom i Gamle logen heter idag H.M. Grisens sal.

Grisefesten innledes med en seremoni hvor medlemmer av Studentersamfundet som har utmerket seg spesielt i denne perioden i studentersamfundet og/eller det norske samfunnet, blir beæret av Hans Majestet Grisen, kneler og slått til ridder, kommandør eller storkorsinnehaver av ordenen «Den Gyldne Gris». Deretter avholdes en bankett før man avslutter i god studentersamfundsånd med fest.

Den 17. ordinære grisefest ble avholdt 16. mai 2000. Man har de senere år kommet frem til at det vil være enklere å bevare tradisjonene rundt festen dersom den feires noe hyppigere. Derfor ble det arrangert en fabelaktig feiring av hans majestet i oktober 2004. Dette var den 18. ordinære Grisefesten. Hele Hans gyldne hoff var samlet – en blanding av Studentersamfundets gamle pamper som forhenværende biskop Gunnar Stålsett, nye medlemmer, broderforeninger i det store inn- og utland og mange andre.

Den 19.grisefest ble avholdt 3. oktober 2009 ved Hans Majestet Grisens 150-årsjubileum,[3] og den 20. grisefest ble feiret den 5. oktober 2013 da Det Norske Studentersamfund hadde 200-årsjubileum.

Grisen stjålet[rediger | rediger kilde]

I 23 år var originalfiguren til H.M.Grisen borte (Bergslien). I etterkant har Arve Solstad fortalt på[4] om da jusstudenten Arve og medisinstudenten Jens "jern-" Gustav Iversen (senere professor i fysiologi) stjal trefiguren og kjørte avgårde med moped. Riksadvokaten ble satt på saken og avhør ble foretatt. Figuren dukket opp i leiligheten til dengang sjefredaktør i Dagbladet Arve Solstad i Bygdøy Allé og ble tilbakeført til Det Norske Studentersamfund før ordenspromosjonen i 1986.

Kantate[rediger | rediger kilde]

Det ble laget kantate til H.M.Grisens ordenspromosjoner, senest i 1986.[5] Komponisten Per Lasson har komponert Grisemarsj til ordenspromosjonen.

Chateau Neuf[rediger | rediger kilde]

Universitetsgata 20 (dagens Humla) ble etter hvert solgt, og Studentersamfundet holdt i 30-årene møter i Gamle logens store sal. Den 9. april 1940 stod det på dagsordenen i Oslo kommune et forslag om å overdra Gamle Logen til det norske studentersamfund. Gamle Logen kunne ha blitt et Chateau Neuf. Idag står ett rom som H.M. Grisens sal innerst i selskapslokalene i Gamle Logen. Etter krigen hadde Studentersamfundet mange møter i Dovrehallen i Storgata.

Da velferdshuset til Det Norske Studentersamfund ved Universitetet i Oslo ble bygget fikk det navnet Grisens slott – Chateau Neuf (innviet 1973). Ordet "Neuf" betyr ny: chateau neuf betyr altså "det nye slott", men uttalen "nøff" henspiller på H.M. Grisen, sparegrisen som lå til grunn for den første innsamlingsaksjonen.

H.M.Grisens fødselsdag: ordenpromosjoner[rediger | rediger kilde]

 • 1. ordinære Grisefest 9. april 1859 Fest til ære for fireskillingskomiteen
 • 2. ordinære Grisefest 16.December 1861[6]
 • 3. ordinære Grisefest 7.December 1867[7]
 • 4. ordinære Grisefest 13.3 1875
 • 5. ordinære Grisefest 18.3 1882[8]
 • 6. ordinære Grisefest 15.4 1893[9][10]
 • 7. ordinære Grisefest 7.4 1900[11]
 • 8. ordinære Grisefest 9.3 1907[12][13][14]
 • 9. ordinære Grisefest 28.3 1914[15]
 • 10. ordinære Grisefest 1921[16]
 • 11. ordinære Grisefest 5.4 1946[17]
 • 12. ordinære Grisefest 7.4 1949[18]
 • 13. ordinære Grisefest 16.3 1956[19]

H.M.Grisens 100 års regjeringsjubileum 10.4 1959

 • 14. ordinære Grisefest 19.4 1963[20]
 • 15. ordinære Grisefest 22. november 1986[21]
 • 16. ordinære Grisefest 21.4. 1990
 • 17. ordinære Grisefest 16.5. 2000
 • 18. ordinære Grisefest 16. oktober 2004
 • 19. ordinære Grisefest 3, oktober 2009 (H.M. Grisens 150-årsjubileum)
 • 20. ordinære Grisefest 5. oktober 2013 (Det Norske studentersamfunds 200-årsjubileum)
 • 21. ordinære Grisefest 23. september 2017

Grisesang[rediger | rediger kilde]

sunget ved Griseordenens Indstiftelse Lørdag 9. april 1859 God save the Gris[22]

Hil dig du ædle Gris!
Hvo er som du vel vis
Mægtig og stor?
Længe du levet har
Daadrigt dit levnet var,
Rygtet din ære bar
Viden om jord.

Alt hvad man proppet dig.
Det ei forstoppet dig –
- – tiltrods.
Alt, hvad du i dig fik,
For vort forbauste blik
med et huldsaligt nik
Skjænked du os!

Thi hil dig ædle Gris,
Samfundets sir og pris,
Store patron!
Længe end leve du,
Gavmild og lys i hu,
Maven gaa ei itu
Ved din passjon!

Andre Ordener ved Det Norske Studentersamfund[rediger | rediger kilde]

Øvrige studentordener i Norge[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Tor Ivar Hansen (11. oktober 2013). «Fra spøk til alvor – Den Gyldne Gris’ historie». UiOs historie, Museum for universitets- og vitenskapshistorie. 
 2. ^ http://www.aftenposten.no/fakta/innsikt/Studentersamfundet-i-Chateau-Neuf-Fra-rodt-til-dodt-nesten-8226775.html
 3. ^ Universitas 2009
 4. ^ "Dette er ditt liv" NRK Harald Tusvik
 5. ^ Kantate
 6. ^ Storkors Harald Holst, Jacob Vogt
 7. ^ Storkors Ferdinand Roll, Marcus Monrad
 8. ^ Storkors Wilhelm Faye-Hansen,
 9. ^ Til Grisefesternes og Studentersamfundets historie Morgenbladet tirsdag 11te April 1893 Aftennummeret
 10. ^ Storkors Richard Petersen, Niels Nicolaysen, Nils Rosing Bull
 11. ^ Storkors Karl Falk Wasserfall
 12. ^ Morgenbladet 9.3 1907 89. Aargang, No 136 førsteside
 13. ^ Vise ved Ordensuddelingen. De nye 11 Svin Bille Aubert Dybwad, Jacobsen, Lundh, Nordan, Orland, Schibsted, Tveten, Unger, Vogt, Jens Wang
 14. ^ Arthur Skjelderup, Sofus Arctander,Haraldr Mortensen, Karl Johanssen, Gustav Heiberg, Eilif Heiberg, Fredrik B.Wallem, Nils Vogt, Yngvar Nielsen, Georg Myhre, Michael Hanson
 15. ^ Storkors Lorentz Henrik Dietrichson, Johan Woxen, Louis Gottlob Rieker
 16. ^ Storkors Olaus Grøndahl, Bredo von Munthe af Morgenstjerne, Carl Gottlob Lundh, Fredrik B.Wallem
 17. ^ Storkors Gustav Heiberg, Adam Hiorth, Carl Hambro, Leif Rode
 18. ^ Storkors Fredrik Wildhagen, Jacob Dybwad
 19. ^ Storkors Henning Bødtker, Fredrik Lange-Nielsen, Kristian Schjelderup
 20. ^ Storkors Jacob Worm-Müller, Arnulf Øverland
 21. ^ Storkors Rolf Stranger, Sven Moestue, Johan Vogt, Reidar Friis Bull, Mentz Schulerud, Jan P. Syse
 22. ^ Hof- og Grisetrøkker Johannes Bjørnstad

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]