Han Herred

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Vester Han Herred.
Øster Han Herred.

Han Herred eller Hanherred eller Hanherrederne er et område i Nordjylland i Danmark. Han Herred ligger mellom Thy og Vendsyssel på den Nørrejyske Ø på nordsiden av Limfjorden. Etter kommunereformen i 2007 tilhører Han Herred Jammerbugt kommune bortsett fra en stripe helt i vest med stedene Frøstrup og Vesløs som tilhører Thisted kommune.

Opprinnelig hørte Han Herred til Thysyssel-kommunen. Senere ble området en del av Aalborghus Len. I 1662 ble Han Herred lagt til Åstrup, Sejlstrup, Børglum amt. I 1793 ble herredet delt i to der den vestlige delen ble kalt Vester Han Herred mens den østlige delen ble kalt Øster Han Herred. Vester Han Herred tilhørte Thisted amt. Øster Han Herred tilhørte Hjørring amt. Ved kommunereformen i 1970 ble sju sogn i Vester Han Herred lagt til Fjerritslev kommune i Nordjyllands amt. En mindre del av Vester Han Herred, de fem vestlige sogn, kom med i Viborg amt. Øster Han Herred ble i 1970 delt mellom tre kommuner: Løgstør, Fjerritslev og Brovst.

Blant de andre stednavnene i området hvori betegnelsen Han- inngår i navnet kan nevnes Hanstholm, Hanklit og Hannæs.

Aggersborg som er Danmarks største vikingeborg ligger i Han Herred. Naturområdet Vejlerne ligger mellom Thisted og Fjerritslev på grensen mellom Thy og Han Herred.