Guanin

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Guanin, kjemisk struktur

Guanin er en av nitrogenbasene som inngår i de nukleotidene som bygger opp DNA og RNA. I likhet med adenin er det en purinbase og består av to ringer av karbon- og nitrogen-atomer. I DNA og RNA binder guanin seg ved tre hydrogenbindinger til den komplementære basen cytosin.

I RNA forenes guanin med ribose og bygger nukleosidet guanosin. I DNA er guanin på tilsvarende måte forenet med deoxyribose til nukleosiden deoxyguanosin.