Elementær funksjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En elementær funksjon er en matematisk funksjon av en enkelt variabel, laget ved algebraiske kombinasjoner av en liten gruppe grunnfunksjoner: rasjonale funksjoner, eksponetialfunksjoner, logaritmefunksjoner, trigonometriske funksjoner og den generelle potensfunksjonen.[1][2]

Grunnfunksjonene kan settes sammen ved et endelig antall aritmetiske operasjoner addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. I tillegg regner også sammensatte funksjoner av elementære funksjoner som elementære.[1] Noen definisjoner utvider klassen ved også å inkludere alle inverse funksjoner av elementære funksjoner som elementære.[3]

Elementære funksjoner kan være definert for en reell variabel eller for et komplekst argument.

Elementære grunnfunksjoner[rediger | rediger kilde]

Til de elementære grunnfunksjonene av en reell eller kompleks variabel regnes[1]

Polynomfunksjoner[rediger | rediger kilde]

Polynomfunksjoner

Polynomfunksjoner av en variabel er funksjoner på formen

hvor er konstanter, og er graden til polynomet, forutsatt at er ulik null. Polynomfunksjoner er kontinuerlige, glatte og hele.

Rasjonale funksjoner[rediger | rediger kilde]

En rasjonal funksjon er en funksjon definert som forholdet mellom to polynomfunksjoner:

Her er og polynomfunksjoner. Definisjonsmengden til en rasjonal funksjon er alle reelle eller komplekse verdier av som ikke gjør nevneren lik null.

Siden en konstant i nevneren også er et polynom, regnes polynomfunksjonene som en delmengde av de rasjonale funksjonene.

Eksponentialfunksjonen[rediger | rediger kilde]

Eksponentialfunksjoner

Eksponentialfunksjonen med grunntall er en funksjon på formen

der er et positivt reelt tall.

Grunnformen for denne typen funksjoner er definert med grunntallet e = 2,718...

Funksjonen er vanligvis formelt definert som en uendelig potensrekke:

Logaritmefunksjoner[rediger | rediger kilde]

Logaritmefunksjon

Logaritmefunksjonen med grunntall kan defineres som den inverse funksjonen til eksponentialfunksjonen:

Spesielt viktig er funksjonen med grunntall :

Trigonometriske funksjoner[rediger | rediger kilde]

De trigonometriske funksjonene er funksjoner som kan uttrykkes som et forhold mellom sidene i en rettvinklet trekant, når en vinkel i trekanten brukes som funksjonsargument. Grunnleggende funksjoner er sinus, cosinus og tangens. De inverse funksjonene betegnes med arcus sinus, arcus cosinus og arcus tangens.

Potensfunksjoner[rediger | rediger kilde]

Den generelle potensfunksjonen har formen

der er en konstant. Funksjonen kan uttrykkes ved hjelp av logaritmer, som

Eksempler på elementære funksjoner[rediger | rediger kilde]

Til de elementære funksjonene hører

  • Konstante funksjoner, som
  • Funksjoner sammensatt av potens- og rot-uttrykk, som
  • Hyperbolske funksjoner, som
  • Inverse hyperbolske funksjoner, som
  • Sammensetninger som

Den siste funksjonen er lik i hele det komplekse planet.

Som et eksempel på en funksjon som ikke er elementær kan nevnes gammafunksjonen:

Egenskaper til elementære funksjoner[rediger | rediger kilde]

Ved ikke å inkludere generelle inverse funksjoner oppnår en direkte fra definisjonen at mengden av elementære funksjoner er lukket under de aritmetiske operasjonene, samt sammensetning.

Refereanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b c Hans Fredrik Aas (1974). Forelesningsnotater i matematisk analyse. I. Bergen: Matematisk institutt, Universitetet i Bergen. s. 62. 
  2. ^ G. Thomas, R. Finney (1995). Calculus and Analytic Geometry (9th edition utg.). Reading, USA: Addison-Wesley. ISBN 0-201-53174-7.  s.573
  3. ^ E.J.Borowski, J.M.Borwein (1989). Dictionary of mathematics. Glasgow: Collins. ISBN 0-00-434347-6.  [Elementary function]