El Salvadors flagg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Statsflagg og orlogsflagg. Flaggstørrelse: 189:335
Sivilt flagg og alternativt statsflagg. Flaggstørrelse: 3:5
Handelsflagg.Flaggstørrelse: 3:5

El Salvadors flagg er vannrett delt i blått, hvitt og blått, slik også flaggene for Honduras og Nicaragua er. Denne likheten skyldes at disse landene, sammen med Guatemala og Costa Rica, utgjorde unionen Den mellomamerikanske føderasjon. Unionen førte fra starten nettopp blått, hvitt og blått i sitt flagg. El Salvadors flagg kan dermed føre sin historie tilbake til 1823. I perioden 1865 til 1912 benyttet El Salvador et flagg basert på Amerikas forente staters flagg.

El Salvadors flagg finnes i flere utgaver. De enkle flagget uten tillegg av merke eller påskrift er nasjonalflagg. Orlogsflagget har riksvåpenet i midten. Begge varianter kan føres som og statsflagg på land. Handelsflagget har innskriften DIOS UNION LIBERTAD i gult i den hvite stripen.

5. mar 1824 - 22. nov 1824
5. mar 1824 - 22. nov 1824
22. nov 1824 - 28. apr 1865
22. nov 1824 - 28. apr 1865
28. apr 1865 - jun 1865
28. apr 1865 - jun 1865
5. mar 1824 - 22. nov 1824 22. nov 1824 - 28. apr 1865 28. apr 1865 - jun 1865
jun 1865 - 1869
jun 1865 - 1869
1869 - 1873
1869 - 1873
1873 - 1875
1873 - 1875
jun 1865 - 1869 1869 - 1873 1873 - 1875
1875 - 2. Nov 1898
1875 - 2. Nov 1898
2. nov 1898 - 30. nov 1898
2. nov 1898 - 30. nov 1898
1. des 1898 - 15. sep 1912
1. des 1898 - 15. sep 1912
1875 - 2. Nov 1898 2. nov 1898 - 30. nov 1898 1. des 1898 - 15. sep 1912