Guadeloupes flagg

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Frankrike
Frankrike
Uoffisielt lokalt flagg

Guadeloupes flagg. Guadeloupe er et fransk departement og fører dermed den franske trikoloren på lik linje med alle andre departementer. Øyas regionråd (Conseil Régional) fører for sin del et hvitt flagg med regionrådets logo i midten. Ut over dette benyttes et uoffisielt flagg basert på øyas våpenskjold. Dette har et svart hovedfelt med gul sol og grøn rørsukkerstilk, og et blått øvre felt med tre gule liljer. Dette siste visert til Frankrike da tre gule liljer på blå bunn var Frankrikes merke før revolusjonen.