Diskusjon:Stamvei

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Stamveg/Stamvei[rediger kilde]

Den "offisielle" betegnelsen er "stamveg", men mange vil nok også bruke "stamvei". Noen meninger?--ZorroIII 3. okt 2005 kl.20:57 (UTC)

Det er mest konsekvent om artiklene om stamvei, riksvei, fylkesvei og kommunevei bruker samme navneform, altså enten at alle bruker vei eller at alle bruker veg, men på Wikipedia er det et prinsipp at artikler skal stå under den navneformen de ble opprettet med. Dette prinsippet ut til å være ufravikelig. Dessverre. –Peter J. Acklam 3. okt 2005 kl.22:03 (UTC)
Det er vel slik at han som opprettet artikkelen selv kan bestemme. Obladi 3. okt 2005 kl.22:10 (UTC)
Ja, men det er en pussig tankegang her på Wikipedia, der hvem som helst kan endre på hva som helst i en artikkel, men av en eller annen grunn har den som oppretter en artikkel en særrett når det gjelder hva oppslagsordet skal være. Og da kan man få inkonsekvent navngiving slik som her. –Peter J. Acklam 3. okt 2005 kl.22:20 (UTC)
Som artikkeloppretter skal jeg ikke motsette meg en flytting til Stamvei. Men når offentlige dokumenter omtrent gjennomgående bruker "veg" og Vegvesenets søkemotor er lite fleksibel ("riksvei" gir 3 treff, "riksveg" gir 44 treff), heller jeg i retning av å bruke "veg", men da under forutsetning at de andre artiklene endres tilsvarende. Og da er man midt i en språkdebatt man kanskje skulle tatt før man laget over 200 artikler om riksveier istedet for om riksveger ;) --ZorroIII 3. okt 2005 kl.22:30 (UTC)
Diskusjonen ble tatt, og jeg argumenterte for veg, ettersom veg er den offisielle skrivemåten (personlig bruker jeg vei), men jeg hadde majoriteten mot meg. Den eneste artikkelen jeg vet om hvor formen veg er den om Statens vegvesen. –Peter J. Acklam 3. okt 2005 kl.22:37 (UTC)

Uansett hva dere velger som artikkelnavn, må vel kategorinavnet bruke vei, da det er etablert praksis på Wikipedia at kategorinavn skal skrives i den mest brukte formen på bokmål/riksmål. Froy 9. okt 2005 kl.09:21 (UTC)

Definisjon mv[rediger kilde]

Fra Ny klassifisering av offentlig vegnett har jeg funnet følgende:

Dagens stamvegnett ble fastlagt gjennom behandlingen av St. prp. nr. 44 (1995-96), og utgjør pr 1. januar 2001 ca 7240 km når ikke ramper og mindre vegarmer regnes med. Dette tilsvarer 27,6 % av dagens riksvegnett, og vel 48 % av transportarbeidet på riksvegene ble avviklet på dette vegnettet. Gjeldende kriterier for stamvegklassifisering ble fastlagt i samme proposisjon, og er som følger:

  1. Alle Europaveger
  2. Hovedtransportruter til og fra utlandet som fortrinnsvis er knyttet opp mot et stamvegnett i nabolandet
  3. Gjennomgående ruter av stor betydning for transporter mellom landsdeler. Der det er alternative ruter, 
     skal normalt bare en rute inngå

Stamvegnettet er inndelt i 18 ruter, uavhengig av fylkesgrenser, med rutelengde varierende mellom 40 km og 1378 km.

Jeg har jaktet litt på St. prp. 44 (1995-96) uten hell. --ZorroIII 6. okt 2005 kl.17:39 (UTC)


Liste over stamveger[rediger kilde]

Fra Stamvegnettet blir utvida med vel 1100 kilometer – frå 1. januar 2004:

"Med utgangspunkt i desse kriteria vil stamvegnettet frå 1. januar 2004 bli utvida med desse riksvegstrekningane:

Riksvei 4 Oslo – E6 ved Mjøsbrua, 140 kilometer
Riksvei 5 Førde – Florø, 56 kilometer
Riksvei 9 Kristiansand – Haukeligrend, 236 kilometer
Riksvei 13 Jøsendal – Voss, 104 kilometer
Riksvei 15 Eid – Måløy, 53 kilometer
Riksvei 35 Hønefoss – Hokksund, 56 kilometer
Riksvei 36 Seljord – Eidanger, 93 kilometer
Riksvei 7 Hønefoss – Gol, 134 kilometer
Riksvei 52 Gol – Borlaug, 77 kilometer
Riksvei 70 Kristiansund – Oppdal, 161 kilometer
Riksvei 92 Karasjok – Karigasniemi, 18 kilometer
Riksvei 150 Hovin – Tjernsmyr, ”Store Ringveg” i Oslo, 15 kilometer"

I tillegg kommer Europaveiene og de andre riksveiene som var stamveg før 1. januar 2004. --ZorroIII 6. okt 2005 kl.17:53 (UTC)

Omfattende informasjoner finnes i St.meld. nr. 37 (1996-97) - Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998 - 2007 BjørnN 6. okt 2005 kl.18:35 (UTC)

Om det skal brukes data derfra må man huske at mange av veiene har byttet nr siden den gang, bla Rv 1, som nå er E39. --ZorroIII 6. okt 2005 kl.19:13 (UTC)

Kart over stamveger[rediger kilde]

Jeg fant dette i Statsbudsjettet for 2003--ZorroIII 6. okt 2005 kl.20:46 (UTC) Stamvegnett pr 2002.png

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Stamvei. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 7. jul. 2017 kl. 01:18 (CEST)