Diskusjon:Norge/Arkiv 2

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 4. jul. 2017 kl. 22:42 (CEST)[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 2. aug. 2017 kl. 13:35 (CEST)[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 8. feb. 2018 kl. 18:58 (CET)[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 11. mar. 2018 kl. 00:08 (CET)[svar]

Norges forhold til EU[rediger kilde]

Teksten er sakset fra Den europeiske union, synes dette er rette stedet å behandle temaet så detaljert. --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. mar. 2018 kl. 20:26 (CET)[svar]

Diskusjon om dette tar vi helst på diskusjonssiden for EU. --Vennlig hilsen Erik d.y. 11. mar. 2018 kl. 20:48 (CET)[svar]

Befolkningstall og areal[rediger kilde]

Statistisk sentralbyrå (SSB) er nasjonal autoritet og presenterer oppdaterte befolkningstall fire ganger i året. Men vår (Wikipedias) referanse er fremdeles gamle tall fra CIAWFB, forøvrig altfor høyt beregnet i følge SSB. SSB må vel regnes som en bedre førstehåndskilde på Norges befolkningstall enn CIA? Dette er nøkkeltall vi burde holde oppdatert.
Det samme gjelder forøvrig tall for Norges areal, der er vel Statens kartverk den offisielle autoriteten, og de presenterer siste oppdaterte tall. Men tallene er gamle og utdaterte på våre sider.
Jeg holder dette gjerne oppdatert, om jeg kan finne ut av hvor jeg kan redigere - eller får presentert gyldige argumenter for at det må være slik det er nå, med gamle og feilaktige tall. Magne Flåten (diskusjon) 27. mai 2018 kl. 19:46 (CEST)[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 3. jul. 2018 kl. 06:18 (CEST)[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 2 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:


Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 18. jul. 2018 kl. 10:53 (CEST)[svar]

Omdisponering av stoffet[rediger kilde]

Jeg har flyttet over en del stoff til Norges geografi og slimmet det gjenværende, her er det fortsatt mulig å stramme slik at vi virkelig er korte og konsise om hovedpoengene. --Vennlig hilsen Erik d.y. 17. des. 2018 kl. 21:50 (CET)[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 14. jul. 2019 kl. 02:00 (CEST)[svar]

Klima[rediger kilde]

I tabellen for daglig makstemperatur i avsnittet om klima kan det virke som om det er en feil i fargekodene eller eventuelt i tallene. Trondheim, vår har 0 grader men en lyserød farge som antyder varmere enn Oslo med lyseblå (men 1 grad). --2A02:587:C416:CA98:C12D:6984:CD3F:C982 13. jan. 2021 kl. 20:28 (CET)[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 28. feb. 2021 kl. 05:35 (CET)[svar]

Endret eksterne lenker[rediger kilde]

Jeg har nettopp endret 1 ekstern(e) lenke(r) i artikkelen Norge. Sjekk gjerne at endringen min er OK. Hvis du ønsker at jeg skal ignorere disse lenkene eller hele siden, eller hvis du har andre spørsmål, se denne spørsmålssiden. Jeg har gjort følgende endringer:

Med hilsen—InternetArchiveBot (Rapporter feil) 16. jun. 2021 kl. 09:16 (CEST)[svar]

Offisielle språk[rediger kilde]

Fotnoten om offisielle språk (som sier at "Norsk og samisk er likeverdige språk i Norge") er misvisende formulert. Bildet er mer komplisert enn det, og fotnoten tar ikke nok hensyn til kvensk som har samme status som samisk, selv om kvensk er brukt i et mindre område. Språkrådet oppsummerer den statusen de samiske språka har (kapittelet "Offisiell status for samisk") slik: "Samisk har status som minoritetsspråk i Noreg, Sverige og Finland, og i alle tre landa har samisk status som offisielt språk i dei samiske forvaltningsområda." https://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Spraka-i-Norden/Samisk/ Dette er samme status som kvensk har som anerkjent minoritetsspråk og som offisielt språk i Porsanger kommune. Fotnoten bør nok skille tydeligere mellom norsk bokmål og nynorsk som nasjonalt hovedspråk og anerkjente minoritetsspråk med en geografisk begrensa offisiell status. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Annemartel (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Tja? Samisk er det eneste språket som er nevnt i Grunnloven § 8 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn. Offisielt språk er dermed norsk og samisk, såvidt jeg kan forstå (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-35-2007-2008-/id519923/sec4):

«Her i landet blir dessutan samisk rekna som offisielt språk i kraft av den særskilde grunnlovsføresegna og gjennom føresegna i samelova som seier at samisk og norsk er likeverdige språk, og at dei skal vera likestilte språk etter dei nærare reglane i den same lova. Gjennomgåande har likevel ikkje samisk og norsk same funksjonar som administrasjonsspråk i det norske samfunnet. Jamført med norsk er det offisielle bruksområdet for samisk avgrensa gjennom dei nærare språkreg­lane i lova.
Sjølv om samisk er offisielt språk og likestilt med norsk, gjeld likevel klare juridiske og geografiske avgrensingar. Det er såleis dei særskilde språkreg­lane i kap. 3 i samelova som nærare fastset kva konkrete rettar dei skal ha, som ønskjer å bruka samisk i kontakt med offentlege styresmakter. Dessutan gjeld dei fleste av desse rettane berre innanfor det som lova definerer som forvaltningsområdet for samisk språk.»

--Vennlig hilsen Erik d.y. 20. aug. 2021 kl. 10:36 (CEST)[svar]