Diskusjon:Norge

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Anbefalt artikkel Norge er en anbefalt artikkel, noe som betyr at den blir ansett som spesielt lesverdig og til inspirasjon for andre artikler.

Arkiver
Arkiv 1 Arkiv 2

Tråder eldre enn 90 dager kan bli automatisk arkivert av ArkivBot.

Offisielle språk[rediger kilde]

Fotnoten om offisielle språk (som sier at "Norsk og samisk er likeverdige språk i Norge") er misvisende formulert. Bildet er mer komplisert enn det, og fotnoten tar ikke nok hensyn til kvensk som har samme status som samisk, selv om kvensk er brukt i et mindre område. Språkrådet oppsummerer den statusen de samiske språka har (kapittelet "Offisiell status for samisk") slik: "Samisk har status som minoritetsspråk i Noreg, Sverige og Finland, og i alle tre landa har samisk status som offisielt språk i dei samiske forvaltningsområda." https://www.sprakradet.no/Spraka-vare/Spraka-i-Norden/Samisk/ Dette er samme status som kvensk har som anerkjent minoritetsspråk og som offisielt språk i Porsanger kommune. Fotnoten bør nok skille tydeligere mellom norsk bokmål og nynorsk som nasjonalt hovedspråk og anerkjente minoritetsspråk med en geografisk begrensa offisiell status. Dette usignerte innlegget ble skrevet av Annemartel (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Tja? Samisk er det eneste språket som er nevnt i Grunnloven § 8 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn. Offisielt språk er dermed norsk og samisk, såvidt jeg kan forstå (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/stmeld-nr-35-2007-2008-/id519923/sec4):

«Her i landet blir dessutan samisk rekna som offisielt språk i kraft av den særskilde grunnlovsføresegna og gjennom føresegna i samelova som seier at samisk og norsk er likeverdige språk, og at dei skal vera likestilte språk etter dei nærare reglane i den same lova. Gjennomgåande har likevel ikkje samisk og norsk same funksjonar som administrasjonsspråk i det norske samfunnet. Jamført med norsk er det offisielle bruksområdet for samisk avgrensa gjennom dei nærare språkreg­lane i lova.
Sjølv om samisk er offisielt språk og likestilt med norsk, gjeld likevel klare juridiske og geografiske avgrensingar. Det er såleis dei særskilde språkreg­lane i kap. 3 i samelova som nærare fastset kva konkrete rettar dei skal ha, som ønskjer å bruka samisk i kontakt med offentlege styresmakter. Dessutan gjeld dei fleste av desse rettane berre innanfor det som lova definerer som forvaltningsområdet for samisk språk.»

--Vennlig hilsen Erik d.y. 20. aug. 2021 kl. 10:36 (CEST)[svar]

Industrialisering[rediger kilde]

@Bjerrebæk: Tror det er upresist å si at Norge ble industrialisert fra 1500-tallet av, så jeg modererte utsagnet. Den vanlige fremstillingen er at Norge hovedsakelig ble industrialisert fra rundt 1840. I år 1900 var fortsatt 50 % av befolkningen sysselsatt i jordbruket (80-90 % i 1801). Bergverk og trelast fra rundt år 1600 omtales ofte som en pre-industrialisering. Før bergverkene og trelasthandelen var vel tørrfisk med lav bearbeidingsgrad det viktigste eksportproduktet. --Vennlig hilsen Erik d.y. 24. aug. 2021 kl. 15:16 (CEST)[svar]

Du har rett. Jeg mente egentlig å skrive at det var en viss (tidlig) industrialisering slik du formulerte det, og peke på den betydningen dette hadde for norsk økonomi også på 16–1700-tallet (siden det er et kapittel om næringsliv og økonomi), selv om bare en liten del av befolkningen var sysselsatt i disse industriene på den tiden. --Bjerrebæk (diskusjon) 24. aug. 2021 kl. 19:41 (CEST)[svar]

Bouvetøya og St Peters øy?[rediger kilde]

Hva med Bouvetøya og St Peters øy? Og Mauds land? Dette usignerte innlegget ble skrevet av 46.249.252.25 (diskusjon · bidrag) (Husk å signere dine innlegg!)

Bouvetøya, Peter I øy og Dronning Maud Land er biland som er nevnt under Norge#Biland_og_territorialgrenser. - 4ing (diskusjon) 16. sep. 2021 kl. 22:16 (CEST)[svar]
Det må ha vært en humorist til stede, og skrevet det om å legge territoriale krav i Antarktis på is. Face-smile.svg. Mvh --M O Haugen (diskusjon) 16. sep. 2021 kl. 22:19 (CEST)[svar]

Redigeringsforslag 8. oktober 2021 (Semi-protected)[rediger kilde]

Erna Solberg er ikke lenger statsminister. Det er Jonas Gahr Støre.

109.247.79.130 9. okt. 2021 kl. 01:27 (CEST)[svar]

Nei. Hun har ikke gått av; han har ikke tatt over. Alle vet at hun kommer til å bli erstattet som statsminister; formodningen er at det blir Støre som blir den nye statsministeren; men dette byttet har ikke skjedd ennå. --Autokefal Dialytiker (diskusjon) 9. okt. 2021 kl. 02:41 (CEST)[svar]