Diplomatisk immunitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Diplomatisk immunitet er den særlige beskyttelse og de særlige fordeler, som tilkommer fremmede diplomater og representasjoner (ambassader mv.) for å lette deres arbeide. Immuniteter og privilegier er beskrevet i Wien-konvensjonen om diplomatiske relasjoner.

Immunitetene og privilegene omfatter især:

- Representasjonens område er ukrenkelig. Mottakerstatens representanter må ikke betre området uten å først ha innhentet representasjonssjefens samtykke dertil.

- Mottakerstaten har en særlig plikt til å beskytte representasjonens område mot enhver inntrengen eller beskadigelse og til å forhindre enhver forstyrrelse av ro og orden på representasjonens område eller krenkelse av dens verdighet.

- Representasjonens arkiver og dokumenter er ukrenkelige.

- Bevegelses- og reisefrihet

- Kommunikasjonsfrihet

- Diplomatposten må ikke åpnes eller tilbakeholdes.

- En diplomatisk representants person er ukrenkelig. Han skal ikke kunne underkastes noen form for anholdelse eller tilbakeholdelse. Mottakerstaten skal behandle ham med skyldig respekt og skal treffe enhver rimelig forholdsregel for å forhindre ethvert angrep på hans person, frihet og verdighet.

- En diplomatisk representants bolig skal nyte samme ukrenkelighet og beskyttelse som representasjonens område.

- En diplomatisk representant skal nyte immunitet i saker henhørende under mottakerstatens strafferettspleie.

- En diplomatisk representant er ikke forpliktet til å avgi vitneforklaring.

- Fritakelse for avgifter og skatter, det være seg på personer eller eiendeler, stats- eller kommuneskatter.

- Fri innførsel og fritagelse for tollavgifter, skatter og tilsvarende avgifter.

- Fritakelse for borgerlig ombud og militære forpliktelser i forbindelse med beslagleggelse, militære ytelser, innkvartering.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]