Diplomatisk immunitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk

Diplomatisk immunitet er den særlige beskyttelse og de særlige fordeler, som tilkommer fremmede diplomater og representasjoner (ambassader mv.) for å lette deres arbeide. Immuniteter og privilegier er beskrevet i Wien-konvensjonen om diplomatiske relasjoner.

Immunitetene og privilegene omfatter især:

- Representasjonens område er ukrenkelig. Mottakerstatens representanter må ikke betre området uten å først ha innhentet representasjonssjefens samtykke dertil.

- Mottakerstaten har en særlig plikt til å beskytte representasjonens område mot enhver inntrengen eller beskadigelse og til å forhindre enhver forstyrrelse av ro og orden på representasjonens område eller krenkelse av dens verdighet.

- Representasjonens arkiver og dokumenter er ukrenkelige.

- Bevegelses- og reisefrihet

- Kommunikasjonsfrihet

- Diplomatposten må ikke åpnes eller tilbakeholdes.

- En diplomatisk representants person er ukrenkelig. Han skal ikke kunne underkastes noen form for anholdelse eller tilbakeholdelse. Mottakerstaten skal behandle ham med skyldig respekt og skal treffe enhver rimelig forholdsregel for å forhindre ethvert angrep på hans person, frihet og verdighet.

- En diplomatisk representants bolig skal nyte samme ukrenkelighet og beskyttelse som representasjonens område.

- En diplomatisk representant skal nyte immunitet i saker henhørende under mottakerstatens strafferettspleie.

- En diplomatisk representant er ikke forpliktet til å avgi vitneforklaring.

- Fritakelse for avgifter og skatter, det være seg på personer eller eiendeler, stats- eller kommuneskatter.

- Fri innførsel og fritagelse for tollavgifter, skatter og tilsvarende avgifter.

- Fritakelse for borgerlig ombud og militære forpliktelser i forbindelse med beslagleggelse, militære ytelser, innkvartering.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]