Diplomatisk immunitet

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Et diplomatpass fra Finland.
En dobbeltparkert ukrainsk diplomatbil i San Francisco.

Diplomatisk immunitet er den særlige beskyttelse og de særlige fordeler, som tilkommer fremmede diplomater og representasjoner (ambassader mv.) for å lette deres arbeide. Immuniteter og privilegier er beskrevet i Wien-konvensjonen om diplomatisk samkvem.

Immunitetene og privilegiene omfatter især:

 • Representasjonens område er ukrenkelig. Mottakerstatens representanter må ikke betre området uten å først ha innhentet representasjonssjefens samtykke dertil.
 • Mottakerstaten har en særlig plikt til å beskytte representasjonens område mot enhver inntrengen eller beskadigelse og til å forhindre enhver forstyrrelse av ro og orden på representasjonens område eller krenkelse av dens verdighet.
 • Representasjonens arkiver og dokumenter er ukrenkelige.
 • Bevegelses- og reisefrihet
 • Kommunikasjonsfrihet
 • Diplomatposten må ikke åpnes eller tilbakeholdes.
 • En diplomatisk representants person er ukrenkelig. Han skal ikke kunne underkastes noen form for anholdelse eller tilbakeholdelse. Mottakerstaten skal behandle ham med skyldig respekt og skal treffe enhver rimelig forholdsregel for å forhindre ethvert angrep på hans person, frihet og verdighet.
 • En diplomatisk representants bolig skal nyte samme ukrenkelighet og beskyttelse som representasjonens område.
 • En diplomatisk representant skal nyte immunitet i saker henhørende under mottakerstatens strafferettspleie.
 • En diplomatisk representant er ikke forpliktet til å avgi vitneforklaring.
 • Fritakelse for avgifter og skatter, det være seg på personer eller eiendeler, stats- eller kommuneskatter.
 • Fri innførsel og fritagelse for tollavgifter, skatter og tilsvarende avgifter.
 • Fritakelse for borgerlig ombud og militære forpliktelser i forbindelse med beslagleggelse, militære ytelser, innkvartering.

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]