Démarche

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Démarche er en formell personlig henvendelse ad diplomatisk vei til et annet lands regjering eller en internasjonal organisasjon. Démarchen foretas av det démarcherende lands ambassadør eller en annen diplomatisk medarbeider på landets ambassade i landet henvendelsen rettes til, eller på den diplomatiske misjon ved vedkommende internasjonale organisasjon.[1] Démarcher har til formål å påvirke eller informere mottakerstaten eller -organisasjonen, søke opplysninger fra den eller protestere mot dens politikk eller handlinger. I tredjeland foretar EU-landene ofte démarcher i fellesskap. Det forekommer også felles démarcher av de nordiske land.

Démarchen vil normalt bli foretatt etter uttrykkelig instruks fra utsenderstatens utenriksministerium. Det kan i instruksen bli lagt vekt på at démarchen skjer på et visst nivå, for eksempel overfor utenriksministeren personlig eller overfor en høytstående embedsmann, og at det er ambassadøren personlig som utfører den.

I forbindelse med démarchen vil ofte bli overrakt en diplomatisk note, et PM (promemoria) eller et aide-mémoire til understøttelse av démarchens innhold.

Etter utførelsen innberetter ambassaden til sitt utenriksministerium om forløpet av henvendelsen, herunder hvilken reaksjon den fremkalte.

Referanser[rediger | rediger kilde]