Depositar

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Depositar er i diplomatiet og folkeretten en stat eller mellomstatlig organisasjon som oppbevarer originaldokumentet av en folkerettslig avtale, samt mottar, oppbevarer og informerer om ratifiseringer.[1] Avtalen kan også pålegge depositaren andre oppgaver. Det er særlig ved multilaterale avtaler at det er aktuelt å utpeke en depositar.[2] Depositarinstituttet reguleres av del VII i Wien-konvensjonen om traktatretten fra 1961.[3]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Iver B. Neumann og Halvard Leira: Aktiv og avventende. Utenrikstjenestens liv 1905–2005, Oslo: Pax Forlag, 2005, s. 543.
  2. ^ G. R. Berridge og Alan James: A dictionary of diplomacy, 2. utgave, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003, s. 68.
  3. ^ Vienna Convention on Diplomatic Relations, FNs traktatarkiv.