Den andre baglerkrigens tidslinje

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

Den andre baglerkrigen startet i 1204 med en dansk invasjon av Norge. I tre år kjempet birkebeinerne og baglerne mot hverandre i en meget flytende krig med mindre profesjonelle krigerflokker som ikke gav noe militær sluttsresultat for noen av partene på det store og langstrakte landet. Resultatet ble tredelingen av det norske riket ved freden i sommeren 1208.

1204[rediger | rediger kilde]

 • Kong Håkon Sverresson døde av sykdom eller gift den 1. januar 1204
 • Guttorm Sigurdsson ble tatt til konge av birkebeinerhirden
 • Baglerne samlet seg i Danmark om Erling Steinvegg om våren
 • Valdemar Seier av Danmark besluttet seg om å gi støtte til baglerne med deres tronpretendent Erling Steinvegg og seilte nordover til Viken i hans Norgestogtet med 300 skip og kom til Tønsberg den 17. juni 1204
 • Erling Steinvegg for å bevise sitt byrd bar jernbyrd i danskekongens nærvær og ble akseptert som kongssønn av Magnus Erlingsson
 • Erling Steinvegg ble tatt til konge på Haugating i Tønsberg
 • Valdemar Seier etter et fredelig opphold i Viken uten strid dro hjemover og gav 35 krigsskip med fullt utstyr til baglerne
 • Erling Steinvegg ble tatt til konge på Borgarting i Sarpsborg, all motstand hadde forsvunnet ved danskekongens tilstedværelse i Viken
 • Dronning Margret flyktet til Värmland etter en mann som bar jernbyrd på vegne av henne var stygt brent og senere druknet av birkebeinene. Dronningen var anklaget for giftmord på hennes mann Håkon Sverresson
 • Guttorm Sigurdsson som bare var 4 år gammel, dør i Nidaros ved 11. august 1204
 • Håkon Galen som ble den mektigste blant birkebeinene var først tenkt som konge, men erkebiskop Eirik satt seg mot
 • Inge Bårdsson ble tatt til konge på Øretinget etter et kongsvalg med tre kandidater som også er dattersønner av kong Sigurd Munn
 • En deling av birkebeinerkongedømmet hendt med Håkon Galen som jarl over Vestlandet med det militære ansvaret og den nye konge Inge Bårdsson i Trøndelag og Nordland
 • Erling Steinvegg, Filippus jarl og biskop Nikolas fór fra Tønsberg etter 29. juli med 35 skip langs kysten og tok leidang og alle kongsskylder helt fram til Bergen
 • Beleiringen av Sverreborg 1204. Baglerne lå med deres skipene ved Nordnes for å unngå utfall fra steinborgen der 200 birkebeinene holdt til, men videre kom de ikke
 • Baglerne drog ut av Bergen nordover langs kysten og satte sysselmenn i herredene helt fram til Nordfjord
 • Mangehøsten. Beleiringen av Sverreborg ble gjenopptatt av baglerne som reist en stor kastemaskin som het mange
 • Baglerne stevnet ut fra Bergen om høsten til Viken forvarslet av nyheter om en birkebeinerflåte på vei fra nord
 • Birkebeinerne kom til Bergen og vendt senere tilbake til Trøndelag
 • En lokal konflikt mellom baglerne og birkebeinerne startet på Opplandene om vinteren med mange mindre sammenstøter
 • Erik Knutsson overvintret hos birkerbeinerkongen Inge Bårdsson

1205[rediger | rediger kilde]

 • Inge Bårdsson bød ut leidang over hele Trøndelag og alt land nordafor Stad tidlig om våren 1205
 • Baglerne sendt ut 18 skip med sveithøvdingene Arnbjørn Jonsson, Nikolas Botolvsson, Lodin stallare, Gyrd Beinteinsson og Atle Gridkona etter 10. april til Stavanger
 • Overfallet på Stavanger. Fra Fjøløy utenfor Mosterøy gikk baglerne til angrep på Einar kongsmåg (giftet med kong Sverres datter Cecilia) som rømte inn i Svithunskirken. Baglerne lokket ham ut med løfter og fikk ham straks drept sammen med 4 andre menn, femti fikk grid
 • Birkebeinerne kom til Bergen og videre til Viken
 • Baglerne evakuerte Viken og seilte sør til Halland
 • Inge Bårdsson ble tatt til konge på Haugating i Tønsberg
 • Filippus jarl med 20 skip drog nordover fra Halland i håp om å komme uventet på birkebeinene i Tønsberg, men en kogge avslørt dem ved Hvaler
 • Baglerne snudde og til Limfjorden ved Ålborg
 • Baglerne brøt opp fra Danmark tilbake til Viken og gikk i land ved Högasund ved innløpet til Nordre elv (Göta älv), deretter sendt deres skipene til Halland
 • Biskop Nikolas med hans skip «Bokskreppa» kom til Halland og etterlot sitt skip der til bevokteringsstyrken på 240 mann ved Niså (Halmstad)
 • En del av baglerne fortsatt på landvegen gjennom Båhuslen mens en andre del fór på sjøvegen med småskutene, alle styrkene møttes i Borg om høsten
 • Baglernes hærtoget til Nidaros. Fra Borg trukket baglene deres skip opp i Glomma og videre på vassdragene til Mjøsa, gikk på landet ved Lillehammer og så nord i Hedmark. De kom seg over fjellet og ned i Oppdal, så til Orkdalen og derfra inn til Nidaros
 • Baglernes tog til Hardanger. 4 sveithøvdingene vendt om fra Opplandene til Hardanger der de fant og drepte noen få birkebeinene før de overfalt og massakrerte en birkebeinersveit på 25 mann på et roskip ved Avaldsnes på Karmøy
 • Erling Steinvegg ble tatt til konge på Øretinget, de inntok Nidaros uten motstand fordi birkebeinene hadde trukket seg vekk
 • Håkon Galen seilte sørover fra Nidaros med en del av birkebeinerhæren og kom til Halland der de fant baglerskipene
 • Trefningen i Niså om høsten. Håkon Galen kom overraskende på de 240 baglerne som ble slått på flukt etter en trefning der 30 var drept sammen med Arnbjørn Troll. Alle baglerskipene ble ødelagt eller tatt som krigsbytte
 • Håkon Galen vendt tilbake til Bergen
 • Trefningene ved Tingvoll og Solskjel i Møre og Romsdal. To skuter var sendt ut for å speide utenfor Trondheimsfjorden, de ble oppdaget og tatt av birkebeinene ved Tingvoll og Solskjel
 • Baglerne forlot Nidaros etter birkebeinene tok ei skute ved Agdenes og seilte inn i Trondheimsfjorden
 • Trefningen i Lödöse sent i høsten 1205. Baglerne som var fordrevet fra Niså, kom fram til den svenske havnebyen Lödöse der de kom over to skuter med birkebeinene ledet av sveithøvding Hallvard Lidfakse. Skutene ble erobret av baglene som rodde disse fram til Trollhättan der de ble brent. Siden for de opp på Marker videre til Opplandene
 • Erling Steinvegg overvintret i Oslo med menn over hele Østlandet mens Inge Bårdsson overvintret i Nidaros og Håkon Galen i Bergen

1206[rediger | rediger kilde]

 • Baglerne startet skipsbygging i Viken for å erstatte tapet av krigsflåten på 35 skip som var tatt etter Trefningen i Niså, 22 skuter ble bygd
 • Baglerne samlet alle deres skutene i Konghelle og drog sørover til Sørlandet der de kom over flere byrdinger som hadde samlet leidang i Kvinesdal for birkebeinene. De ble tatt i Rekefjorden i Sokndal uten motstand tidlig i april
 • Baglerne fortsatte langs kysten til lik utenfor Bergen, men styrte ut forbi sørodden av Askøy ved Bergen etter de fikk vite om at Håkon Galen hadde fått varsel om dem
 • Trefningen i Vikingevåg på sørøstsiden av Byrknesøy ved Fensfjorden i Gulen ved 13. april. Der kom baglerne over tre av birkebeinenes byrdinger (små lastefartøyer) som ble erobret
 • Håkon Galen sendt ut brev til Nidaros for å varsle Inge Bårdsson, men noen ble tatt av baglerne som realisert at veien til Nidaros stod åpent
 • Overfallet på Borgund ved 18. april. Baglerne sendt Filippus jarl med 4 skuter til Borgund i Sunnmøre der ei tjuesesse var under bygging og tok leidangen som var samlet for birkebeinene. 18 ble drept og skipet ble ødelagt
 • Overfallet på Veøy i Trondheimsleia øst for Hitra ved 21 april. Filippus jarl hørte at et annet langskip var under bygging på Veøy bevoktet av en skute. Begge ble tatt og ødelagt av to skuter i et rent overfall
 • Blodbryllupet i Nidaros den 22. april 1206
 • Baglerne la ut til Munkholmen med krigsbyttet den 1. mai mens birkebeinene med tjue hundre mann gjentok byen Nidaros. Birkebeinerflåten var utslettet
 • Håkon Galen brøt opp fra Bergen nordover, men mistet et skip og 15 mann ved et forlis utenfor Stad.
 • Håkon Galen fant baglerne som hadde med seg 6 storskip og trukket seg til Hamarsundet på nordvestsiden av Tustna på Nordmøre. De ble reddet av været som hindret baglene fra å sette etter Håkon Galen og hans mindre styrkene
 • Baglerne kom til Bergen og satt Sverreborg under beleiring for en andre gang
 • Håkon Galen med forsterkninger fra Trøndelag drog sørover med 5 langskip og 13 skuter fram til de stoppet utenfor Atløy i Askvoll, Sunnfjord. Derfra seilte Håkon Galen med skutene fordi han vil angripe overraskende på forsvaret rundt Bergen
 • Trefningen i Mjømnesundet i Gulen. Der ble to skuter ledet av sveithøvdingene Martein Sodde og Kolbein Smørred overrasket av birkebeinene som tok den ene
 • Slaget i Bergen 1206 omkring Kristi himmelfartsdag mai-juni 1206
 • Baglerne var blitt spredt etter kampene i Bergen, Filippus av Veien rodde nordover med 14 skuter
 • Slaget i Moldefjorden sør for Selje kirke i Nordfjord. Filippus av Veien overrasket og tilintetgjort birkebeineravdelingen på 5 langskip som var sendt til sør for Stadlandet av Håkon Galen, 200 til 240 ble drept sammen med deres leder Andres Dritljod
 • Håkon Galen gikk opp i landet fra Bergen for å slutte seg til Inge Bårdsson
 • Baglerne inntok Bergen på nytt, Filippus jarl drog østover med alle storskipene mens Erling Steinvegg drog langs Vestlandet og krevde til seg leidang
 • Erling Steinvegg seilte gjennom Sauesundet øst for Atløy i Fjaler; om det er det sagt at ingen konge måtte fare der
 • Erling Steinvegg feiret jul i Tønsberg
 • Skipsbygging i Nidaros og Tønsberg av meget store krigsskip i resten av året 1206

1207[rediger | rediger kilde]

 • Erling Steinvegg dør uventet av sykdom i Tønsberg i februar 1207
 • Filippus jarl ble tatt til konge på Borgarting (Mariakirkegården i Sarpsborg) etter et kongsvalg
 • Baglerne sendt 16 skuter ledet av Arnbjørn Jonsson, Eindrige Hegre, Nikolas Botolvsson, Arntor Foka og Gyrd Beinteinsson vestover fra Sarpsborg om sommeren
 • Birkebeinerne om sommeren fór med en meget stor flåte hvorav 3 svære storskip langs kysten fra Nidaros til Viken. 14 skuter ledet av Torstein Gemse og Svein Nepe ble sendt i forveien for rekognosering på sjøvegen
 • Baglerne kom til Seløyene lik vestafor Lindesnes der de fikk hørt om Torstein Gemse som hadde kommet til Sokndal i Rogaland
 • Slaget ved Hådyret vestafor Sokndalselven ved Egersund om sommeren.
 • Baglerne med opptil 35 skuter tilfredsstilt med seieren vendt tilbake til Jomfruland
 • Baglerne skjult seg i Portør fordi de hadde blitt varslet om den store birkebeinerflåten som seilte forbi
 • Baglerne kom etter og la til i Stavern mens birkebeinene styrte opp i fjorden til Tønsberg
 • Slaget om Tønsberg 1207 i sommeren 1207
 • Baglerne benyttet anledningen for et nytt sjøtog vestover og nådde Bergen
 • Trefningen ved Tromlingene (småøyene utenfor Tromøya ved Arendal). Baglerne kom over 2 skuter som ble tatt ved Tromlingene og Skinnfelltangen på Flosta ved innløpet til Tromøysundet
 • Beleiringen av Sverreborg i Bergen 1207. Baglerne inntok byen og beleiret steinborgen på nytt der 100-120 birkebeinerne holdt stand
 • Filippus Simonsson kom til Bergen fra Opplandene. Steinborgen kapitulerte og ble sterkt beskadet av baglerne
 • Baglerne ble varslet om at Håkon Galen hadde vendt tilbake fra Tønsberg og drog ut på sjøen med hele hæren
 • Trefningen i Krossfjorden sør for Bergen. Håkon Galen kom over baglerflåten i Krossfjorden og fulgt etter baglerne som forsøkt å unngå sjøslag, men lykkes ikke å innhente disse helt fram til Bekkjarviksundet i Sunnhordland
 • Inge Bårdsson drog fra Tønsberg til Oslo med 4 storskip
 • Baglerne som kom tilbake til Tønsberg fra Bergen, seilte oppover Oslofjorden og fram til Hovedøya
 • Slaget ved Oslo 1207
 • Baglerne trukket seg tilbake til Tønsberg der de tok flere storskip
 • Trefningen i Oslofjorden. Med 9 storskip forsøkt baglerne å angripe de 4 storskip, men birkebeinerne hadde raskere skip og utmanøvrerte baglerne
 • Baglerne fulgt etter birkebeinerne til Langesundsfjorden og Stavern
 • En flåte på tretti seil utenfor Langesundsfjorden skremt bort baglerne som seilte over til østre del av Viken
 • Håkon Galen nådde Inge Bårdsson og sammen drog de til Tønsberg om høsten
 • Baglerne seilte på nytt vestover og nådde Tromlingene
 • Det første angrepet på Bergen 1207. Baglerne kom uventet på birkebeinerne som ble slått vekk opp i den dels reparerte steinborgen og tvunget til overgivelse
 • Baglerne ødela Sverreborg for godt om høsten
 • Baglerne drog til Nidaros fra Bergen
 • Filippus Simonsson ble tatt til konge på Øreting uten motstand av trønderne midt i et uår
 • Baglerne seilte sørover til Bergen ved 14. oktober 1207
 • Det andre angrepet på Bergen 1207. Peter Støype som var gått tilbake til byen, ble på nytt jagd bort av baglerne som drepte 11 birkebeinerne
 • Seløyhøsten. Inge Bårdsson og Håkon Galen ble oppholdt av motvind i Seløyene sent om høsten med hele hæren deres
 • Trefningen ved Tittelsnes om desember 1207. Håkon Galen utkjempet et nattlig sjøslag med baglerne som kom seg forbi
 • Baglerne kom til Haugesund der de ble kontaktet av budbringerne fra biskop Nikolas som forklart at det var inngått våpenstillstand
 • Baglerne overvintret i Tønsberg

1208[rediger | rediger kilde]

 • Forhandlingene mellom biskop Nikolas Arnesson og erkebiskop Tore Gudmundsson skjøt fart om vinteren med diplomatisk kontakt mellom birkebeinerne og baglerne
 • Biskop Nikolas kom til samtaler med Filippus Simonsson i Tønsberg og senere med Inge Bårdsson og Håkon Galen i Bergen om våren
 • Forliksmøtet på Kvitingsøy om sommeren mellom birkebeinerkong Inge Bårdsson og baglerkonge Filippus Simonsson
 • Kvitingsøy-forliket mellom baglerne og birkebeinerne ble inngått der Norge ble delt i to kongedømmer, det østlandske baglerriket og det vestlandsk-trønderske birkebeinerriket som selv er delt i to mellom Håkon Galen i Vestlandet og Inge Bårdsson i Trøndelag. Filippus Simonsson ble tvunget til å oppgi kongsnavnet, men beholdte kongerettighet i Østlandet
 • Freden rådet i Norge for første gang etter flere tiår med uavbrutte krig

Kilder[rediger | rediger kilde]

 • Sagaen om baglere og birkebeiner i 1979-boken Norges kongesager bind 3 av Dag Gundersen og Finn Hødnebø som flettet sammen baglersagaene i to versjoner, A og B til et verk oversettet til bokmål
 • Nils Petter Thuesen Norges historie i årstall 2004 ISBN 82-458-0713-3