Data, informasjon, kunnskap og visdom

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
DIKV-pyramide: Hvert steg opp i pyramiden skaper verdi basert på de initielle dataene, og kan brukes for å svare på høynivå spørsmål

Data, informasjon, kunnskap og visdom er et løst klassifisert hierarki for en informasjonspyramide som representerer en påstått strukturell eller funksjonell relasjon mellom data, informasjon, kunnskap og visdom. Begrepet er brukt i kunnskapsforvaltning, og er basert på at data ofte brukes for å oppnå informasjon, informasjon brukes for å oppnå kunnskap, og kunnskap for oppnå visdom.[trenger referanse]

Det finnes mange andre eksempler på lignende informasjonspyramider. For eksempel var det tidligere ikke vanlig å inkludere data, og noen senere versjoner utelater visdom, samt at noen inkluderer tilleggskomponenter. I stedet for et hierarki eller en pyramide har modellen har også blitt representert som en kjede,[1][2] et rammeverk,[3] en rekke av grafer[4] og et kontinuum.[5]

Se også[rediger | rediger kilde]

 • Blooms taksonomi, klassifiseringssystem i pedagogikk brukt for klassifisering av pedagogiske læringsmål i nivåer av kompleksitet og spesifisitet (kognitive, affektive og psykomotoriske domener)
 • Etterretningshjulet, en ideell beskrivelse av stadier av etterretningsinformasjonsbehandling ved bruk av en lukket bane, noe som resulterer i ferdig etterretning
 • Høyeregrads tenking, utdanningskonsept basert på Blooms taksonomi som argumenterer for at noen typer læring krever mer kognitiv prosessering, men også gir mer generalisert kunnskap
 • MECE-prinsippet, basert på pyramideprinsippet hvor man går rett på sak og formidler den viktigste informasjonen først
 • Modellen for hierarkisk kompleksitet, informasjonsvitenskapelig rammeverk for å skåre hvor kompleks en atferd er basert på matematiske prinsipper for hvordan informasjonen er organisert
 • Omvendt pyramide, journalistisk metafor for å beskrive de viktigste poengene først med påfølgende poeng etter fallende betydningsfullhet

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Zeleny, Milan. Human Systems Management: Integrating Knowledge, Management and Systems. World Scientific. ISBN 978-981-02-4913-7. 
 2. ^ . September 2006.  [død lenke]
 3. ^ Chisholm, James; Warman, Greg. «Experiential Learning in Change Management». I Silberman. The Handbook of Experiential Learning. Jossey Bass. ISBN 978-0-7879-8258-4. 
 4. ^ Duan, Yucong; Shao, Lixu; Hu, Gongzhu; Zhou, Zhangbing; Zou, Quan; Lin, Zhaoxin. «Specifying architecture of knowledge graph with data graph, information graph, knowledge graph and wisdom graph». 2017 IEEE 15th International Conference on Software Engineering Research, Management and Applications (SERA). IEEE. ISBN 978-1-5090-5756-6. doi:10.1109/SERA.2017.7965747. 
 5. ^ Choo, Chun Wei; Don Turnbull (September 2006). Web Work: Information Seeking and Knowledge Work on the World Wide Web. Kluwer Academic Publishers. ISBN 978-0-7923-6460-3.