Blooms taksonomi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Blooms hjul, med de seks taksonominivåene innerst.

Blooms taksonomi er et klassifiseringssystem for ulike læremål som pedagoger setter for sine elever. Taksonomien ble formulert første gang i 1956 i publikasjonen «The Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain» av den amerikanske psykologen Benjamin Bloom o.fl.

I Blooms taksonomi bruker man seks hierarkisk ordnede klasser:

  1. Kunnskap – Å kunne gjengi innlært stoff.
  2. Forståelse – Å kunne sammenfatte og gjengi kunnskap med egne ord.
  3. Anvendelse – Å kunne bruke kunnskap og forståelse i konkrete situasjoner.
  4. Analyse – Å kunne se sammenhenger.
  5. Syntese – Å kunne trekke egne slutninger, utlede abstrakte relasjoner.
  6. Vurdering – Å kunne bedømme noe ut fra forskjellige kriterier.