Blooms taksonomi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Blooms hjul, med de seks taksonominivåene innerst.

Blooms taksonomi er et klassifiseringssystem for ulike læremål som pedagoger setter for sine elever. Taksonomien ble formulert første gang i 1956 i publikasjonen «The Taxonomy of Educational Objectives, The Classification of Educational Goals, Handbook I: Cognitive Domain» av den amerikanske psykologen Benjamin Bloom o.fl.

I Blooms taksonomi bruker man seks hierarkisk ordnede klasser:

  1. Kunnskap – Å kunne gjengi innlært stoff.
  2. Forståelse – Å kunne sammenfatte og gjengi kunnskap med egne ord.
  3. Anvendelse – Å kunne bruke kunnskap og forståelse i konkrete situasjoner.
  4. Analyse – Å kunne se sammenhenger.
  5. Syntese – Å kunne trekke egne slutninger, utlede abstrakte relasjoner.
  6. Vurdering – Å kunne bedømme noe ut fra forskjellige kriterier.