MECE

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

MECE (Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive, norsk: gjensidig utelukkende, fullstendig uttømmende) er et prinsipp for organisering av informasjon. Prinsippet er hentet fra McKinsey. Hvis informasjon kan bli ordnet slik at den er fullt dekkende (uten "gap") og ikke overlappende på alle nivåer i hierarkiet er den MECE.

Eksempel på en MECE gruppering er en sortering av en gruppe etter fødselsår. Alle har bare ett fødselsår, og alle aktuelle fødselsår vil bli representert. Derimot er en gruppering av personer etter utdanning ikke MECE, fordi noen har mer enn en utdanning, mens enkelte ikke har utdanning. En slik sortering vil da føre til både overlapp og "gap" slik at sorteringen ikke vil representere gruppen.