Cecilie Neumann

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Cecilie Neumann
Født1963
Beskjeftigelse Forsker

Cecilie Elisabeth Basberg Neumann (født 1963) er en norsk sosiolog og professor ved Institutt for sosialfag ved Oslomet – storbyuniversitetet.[1]

Yrkeskarriere[rediger | rediger kilde]

Neumann var forsker II (seniorforsker) ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) fra 2008 til 2013. Hun ble i 2013 ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag ved den daværende Høgskolen i Oslo og Akershus (fra 2018 Oslomet – storbyuniversitetet), og fikk i 2019 opprykk til professor.

Neumanns forskningsfelt er levekår, helse, arbeid og sosial ulikhet.

Vitenskapelige publikasjoner[rediger | rediger kilde]

Et utvalg av Neumanns vitenskapelige publikasjoner:[1]

 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2018). Omsorg. Olsen, Bennedichte C. R.; Skotte, Pernille Stornæss; Farstad, Gunhild Regland (Red.). Sosiologi i sosialfagene. 11. s. 185-195. Universitetsforlaget.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2018). Embodied Care Practices and the Realization of the Best Interests of the Child in Residential Institutions for Young Children. Falch-Eriksen, Asgeir; Backe-Hansen, Elisabeth (Red.). Human Rights in Child Protection Implications for Professional Practice and Policy. 11. s. 209-225. Palgrave Macmillan.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Gundersen, Tonje (2018). Care parading as service: Negotiating recognition and equality in user-controlled personal assistance. Gender, Work & Organization.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Neumann, Iver Brynild (2018). Power, Culture and situated research methodology. Autobiography,Field, Text. ISBN: 9783319592169. 115 s. Palgrave Pivot. [2]
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2017). Kroppsliggjorte omsorgspraksiser på omsorgsinstitusjon. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 94.[3]
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2017). A Dangerous Subject: The Fashion Model and the Beauty/Narcissism Double Bind. Hypatia. Vol. 32.[4]
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2016). Children´s Quest for love and Professional child protection work: The case of Norway. Scottish Journal of Residential Child Care. Vol. 15.[5]
 • Olsvold, Nina; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Thagaard, Tove (2016). Omsorg som sosialt fenomen, forskningsfelt og velferdstjeneste. Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina; Thagaard, Tove (Red.). Omsorgsarbeidets sosiologi. Kapittel 1. s. 11-30. Fagbokforlaget.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Gundersen, Tonje (2016). Personlig assistanse - omsorg eller service?. Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina; Thagaard, Tove (Red.). Omsorgsarbeidets sosiologi. 6. s. 131-160. Fagbokforlaget.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Olsvold, Nina; Thagaard, Tove (2016). Omsorgsarbeidets sosiologi. ISBN: 9788245016307. 250 s. Fagbokforlaget.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Neumann, Iver B (2015). Uses of the self: Two ways of thinking about scholarly situatedness and method. Millennium: Journal of International Studies. Vol. 43.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2014). Barnet som forsvant: Sosial blindhet i FNs barnearbeid. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.[6]
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2014). Makt, omsorg og den profesjonelles ansvar. Finstad, Liv; Lomell, Heidi Mork (Red.). Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Kapittel. s. 327-338. Novus Forlag.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Omsorgsetikk i barnevernet. En refleksjon over det "nye" kjærlighetskravet til barnevernsarbeidere. Sosiologi i dag. Vol. 42.[7]
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Rysst, Mari; Mari, Bjerck (2012). En av gutta : kvinner og klær i mannsdominerte arbeiderklasseyrker. Tidsskrift for kjønnsforskning. Vol. 34.[8]
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Neumann, Iver Brynild (2012). Forskeren i forskningsprosessen. Metodebok om situering. ISBN: 9788202366407. 120 s. Cappelen Damm Akademisk.[9]
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Managing desire: The international fashion model. McNeil, Peter; Wallenberg, Louise (Red.). Nordic fashion studies. Kapittel 7. s. 131-152. Axl Books.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2012). Imprisoning the soul. Ugelvik, Thomas; Dullum, Jane (Red.). Penal Exceptionalism? : Nordic prison policy and practice. Kapittel 8. s. 139-155. Routledge.
 • Egeland, Cathrine; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Gender equality is not enough. Some considerations on the meaning and effects of intersectionality within a state feminist epistemic community. Motmans, Joz; Cuypers, Danïel; Meier, Petra; Mortelmans, Dimitri; Zanoni, Patrizia (Red.). Equal is not enough: challenging differences and inequalities in contemporary societies. Part 2. s. 124-141.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2011). Det profesjonelle blikket. Leseth, Anne Birgitte; Solbrække, Kari Nyheim (Red.). Profesjon, kjønn og etnisitet. kapittel 10. s. 201-228. Cappelen Damm AS.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2010). Ille, men ikke for ille. En analyse av Betalingsrundskrivets posisjon i barnevernet. Tidsskriftet Norges Barnevern. Vol. 81.[10]
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Egeland, Cathrine (2010). Vaktbikkjen som ble selskapshund? En diskursanalyse av en hybrid organisasjon. Nordiske organisasjonsstudier. Vol. 12.[11]
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2010). Fear of fatness: the body of the fashion model [translated to Russian]. Fashion Theory.[12]
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2009). Det bekymrede blikket. En studie av helsesøstres handlingsbetingelser. ISBN: 978-82-7099-529-5. 242 s. Novus Forlag.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2008). Helsesøstres dilemmaer: kategoriseringer, tvil og grensefigurer. Tidsskrift for psykisk helsearbeid.[13]
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg (2007). Makt, kunnskap og helsesøstres omsorg. 20 s. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.
 • Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Klemsdal, Lars (2006). Innledning(temanummer: omsorg). Sosiologi i dag. Vol. 36.[14]
 • Basberg, Cecilie Elisabeth (2004). Vanskelig felttilgang - noen metodologiske refleksjoner over et avkortet feltarbeid. Sosiologi i dag.
 • Basberg, Cecilie Elisabeth (1999). Omsorg i fengsel?. ISBN: 82-530-2085-6. 115 s. Pax Forlag.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ a b storbyuniversitetet, OsloMet-. «Cecilie Elisabeth Basberg Neumann». www.oslomet.no (norsk). Besøkt 4. mars 2020. 
 2. ^ Neumann, Cecilie Basberg; Neumann, Iver B. (2018). «Power, Culture and Situated Research Methodology» (engelsk). doi:10.1007/978-3-319-59217-6. Besøkt 4. mars 2020. 
 3. ^ Neumann, Cecilie Basberg (2017). «Kroppsliggjorte omsorgspraksiser på omsorgsinstitusjon». Tidsskriftet Norges Barnevern. 02 (norsk). 94: 96–109. ISSN 1891-1838. doi:10.18261/issn.1891-1838-2017-02-03. Besøkt 4. mars 2020. 
 4. ^ Neumann, Cecilie Basberg (2017). «A Dangerous Subject: The Fashion Model and the Beauty/Narcissism Double Bind». Hypatia. 2 (engelsk). 32: 380–396. ISSN 1527-2001. doi:10.1111/hypa.12319. Besøkt 4. mars 2020. 
 5. ^ «Scottish Journal of Residential Child Care Vol 15 No 3». www.celcis.org. Besøkt 4. mars 2020. 
 6. ^ «Internasjonal Politikk». tidsskriftet-ip.no. Besøkt 4. mars 2020. 
 7. ^ Neumann, Cecilie Basberg (31. desember 2012). «Omsorgsetikk i barnevernet». Sosiologi i dag. 3-4 (norsk). 42. ISSN 1893-4617. Besøkt 4. mars 2020. 
 8. ^ Neumann, Cecilie Basberg; Rysst, Mari; Bjerck, Mari (2012). «En av gutta: Kvinner og klær i mannsdominerte arbeiderklasseyrker». Tidsskrift for kjønnsforskning. 03-04 (norsk). 36: 240–254. ISSN 1891-1781. Besøkt 4. mars 2020. 
 9. ^ Sentrum, Cappelendamm | Postadresse: Postboks 1900; informasjonskapsler, 0055 Oslo | Besøksadresse: Akersgata 47/49 | Telefon sentralbord: 21 61 65 00 © Cappelen Damm AS | Rettigheter og lover | Personvern og (2012). «Forskeren i forskningsprosessen». Cappelendamm (norsk). Besøkt 4. mars 2020. 
 10. ^ Neumann, Cecilie Basberg (2010). «Ille, men ikke for ille – En analyse av Betalingsrundskrivets posisjon i barnevernet». Tidsskriftet Norges Barnevern. 04 (norsk). 87: 244–255. ISSN 1891-1838. Besøkt 4. mars 2020. 
 11. ^ «Nordiske Organisasjonsstudier (NOS)». nos.portfolio.no. Besøkt 4. mars 2020. 
 12. ^ «Fashion Theory». Taylor & Francis (engelsk). Besøkt 4. mars 2020. 
 13. ^ Neumann, Cecilie Basberg (2008). «Helsesøstres dilemmaer: kategoriseringer, tvil og grensefigurer». Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 03 (norsk). 5: 268–277. ISSN 1504-3010. Besøkt 4. mars 2020. 
 14. ^ «Arkiv». ojs.novus.no. Besøkt 4. mars 2020.