Austrasia

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Kart som viser Karl den stores utvidelser (områder i lysegrønt) av det frankiske rike. Austrasia er markert i mørkt grønt.

Austrasia var et historisk rike på 500-700-tallet som utgjorde den nordøstlige delen av det frankiske kongedømmet til merovinger. Det var hovedsakelig sentrert ved elvene Maas, midtre Rhinen og Mosel. Det besto av deler av territoriet til dagens østlige Frankrike, vestlige Tyskland, Belgia og Nederland. Metz var primært dets hovedstad, men noen av Austrasias konger hersket fra Reims. Det var det opprinnelige området til frankerne som Klodvig erobret etter først å ha tatt kontroll over grenseområdene til romerske Gallia, nå nordlige Frankrike, som tidvis er beskrevet i denne perioden som Neustria.[1]

Etter at den frankiske kong Klodvig døde i 511, delte hans fire sønner kongedømmet mellom seg. Teoderik I fikk Austrasia. Austrasia og dets nabo, Neustria, ble involvert i stadige konflikter. Disse urolighetene nådde sitt klimaks i krigene mellom dronning Brunhilda av Austrasia og dronning Fredegunde av Neustria. I 567 ble Austrasia et adskilt kongerike innenfor Frankerriket og ble styrt av Sigibert I På 600- og 700-tallet ble det en maktbase hvor karolingerne, opprinnelig maior palatii, rikshovmestre, og adelskap som dux et princeps Francorum, hertug av frankerne, og ble de facto herskerne av frankerne som den virkelige makten bak tronen. De tok makten over alle frankerne, hele Gallia, det meste av Tyskland og nordlige Italia. Under dette dynastiet, var ikke Austrasia lenger et eget kongedømme. Etter denne perioden med forening ble det større Frankerriket igjen delt i østlige og vestlige kongeriker hvor den østlige delen utviklet seg til bli kongeriket Tyskland.

Navn[rediger | rediger kilde]

Navnet Austrasia er ikke godt dokumentert i den merovingske perioden. Det er en latinsk utgave av et gammelfrankisk navn nedtegnet først av Gregorius av Tours ca 580 og deretter av Aimoin av Fleury ca 1000. Som med navnet Østerrike inneholder Austrasia ordet for «øst» i betydningen østlige land for henvise til frankernes område som lå øst for Neustria, «det vestlige land», i nordlige Gallia.[1] Grensene for hva Austrasia var ble uklare over tid, men Aimoin streket opp en primitiv utstrekning for landet med «Da frankerne [opprinnelig]tok alle disse provinsene kalte de Austrasia regionen som strakte seg nordover og ligger mellom Maas og Rhinen, og Neustria det som strakte seg fra Maas og så langt som til Loire.»[2] Philippe Briet på 1500-tallet var mer forsiktig: «Det er ikke lett å bestemme grensene til Austrasia ettersom de tidvis var minsket og tidvis forstørret». Fra senmiddelalderen og til den franske revolusjonen tjente Austrasia som et arkaisk navn for hva som ellers ble kalt for Lorraine.[2]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ a b Goffart, Walter (2003): Historical Atlases: The First Three Hundred Years, 1570-1870, University of Chicago Press, s. 58
  2. ^ a b Goffart, Walter (2003): Historical Atlases: The First Three Hundred Years, 1570-1870, University of Chicago Press, s. 59

Se også[rediger | rediger kilde]