Wikipedia:Underprosjekter/Grunnlovsjubileet 2014

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Forsiden   Aktiviteter   Ressurser   Dugnad   Skrivestafett   Diskusjon   Deltakere   Nynorsk


Underprosjekt:Grunnlovs- og stemmerettsjubileet er et underprosjekt som har til formål å bedre dekningen av artikler relatert til begivenhetene i 1814 på Wikipedia, herunder også hundreårsjubileet for stemmerett i 2013.

Stortinget arrangerer en større jubileumsfeiring 2013-2014 for hundreårsjubileet for stemmerett og tohundreårsjubileet for grunnloven, hvor ikke bare begivenhetene på Eidsvoll 1814 skal feires, men også det som oppfattes som fruktene av disse begivenhetene skal feires. Jubileet skal informere om og feire demokrati, deltakelse, menneskerettigheter, likestilling, rettferdighet, ytringsfrihet, integrering, makt og styring. Demokratiets institusjoner og de historiske hendelser som har stått sentralt i utviklingen av demokratiet i Norge.

Dugnad

Rødlenker: bevilgningsmyndighet, ytringsfriheten i Stortinget

Aktiviteter

Deltakere

Alle kan delta i dette prosjektet som er felles for bokmål og nynorsk, det er bare å melde seg på!
Antall deltakere per 21. februar 2014: 7

10 nyeste artikler

08.05: Norges Grunnlov § 5 11.12: Menneskerettighetsutvalget 30.08: Møteplikt 26.10: Søndenfjeldske Dragonregiment 25.10: Annet trondhjemske infanteriregiment · Første trondhjemske infanteriregiment · Søndenfjeldske infanteriregiment 22.10: Røraasiske Bergjægercorps · Artillerie-Corpset 22.04: Norges Grunnlov § 112


Nyheter

Prosjekter Dette er et underprosjekt