Wikipedia:Ofte stilte spørsmål/bilder

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Se også: Hjelp:Bilder

Denne FAQen svarer på noen ofte stilte spørsmål angående bildebruk på Wikipedia, både rettslige og tekniske.

Rettslige[rediger kilde]

Hva er egentlig en bildelisens?[rediger kilde]

En lisens er en tillatelse til å gjøre ting som man i utgangspunktet ikke får lov til. Det betyr at med en lisens så bestemmer du hva som er tillatt å gjøre med bildet ditt, og under hvilke betingelser. For andres bilder sier en lisens hva du har lov til å gjøre med bildet. Uten en lisens er det svært lite andre enn opphavspersonen kan gjøre med et bilde, da opphavspersonen har enerett til å bestemme over det. Det er først 70 år etter opphavspersonens død at eneretten utløper, og andre kan bruke det uten å spørre opphavspersonen.

For utdypende opplysninger kan du se artikkelen lisens.

Hvorfor er det så mye snakk om lisenser på Wikipedia?[rediger kilde]

Stiftelsen som utgir Wikipedia har bestemt at alt innhold skal være fritt. Det betyr at alle skal ha rett til å bruke artiklene våre og bildene våre (også kommersielt), videreformidle disse, og modifisere dem etter behov.

Det er derfor viktig at alle bilder har en lisens som eksplisitt tillater disse tingene. Lisensene skal være klare og entydige når det gjelder disse rettighetene, slik at man unngår misforståelser.

Jeg har selv tatt bildet, trenger det likevel en lisens?[rediger kilde]

Ja, det er viktig at du som opphavsperson klart og tydelig sier at bildet ditt har en fri lisens, hvis ikke skaper det problemer for de som ønsker å bruke stoffet vårt utenfor Wikipedia. Det er også viktig at du skriver at du selv er fotografen.

Erklæringer som «fritt for Wikipedia», «til fri bruk» o.l. er dessverre ikke klare nok til at kravet om en fri lisens oppfylles. Slike bilder blir vanligvis slettet. Restriksjoner som «ingen kommersiell bruk» og «det er ikke tillatt å gjøre endringer i bildet» godtas heller ikke.

Hvilke lisenser godtas på Wikipedia?[rediger kilde]

Det er grovt sett tre hovedtyper av lisenser for bilder på Wikipedia:

  • Creative Commons, av typen «Attribution». Denne lisensen sier at alle kan bruke bildet etter behov, samt gjøre endringer i det. Kommersiell bruk er også tillatt. Dette kan andre gjøre så lenge de krediterer deg. Du står fritt til å selv bestemme hvordan du vil krediteres.
  • GNU fri dokumentasjonslisens. Dette er også lisensen vi bruker for teksten i Wikipedia. Denne lisensen sier også at alle kan bruke bildet etter behov (også kommersielt), samt gjøre endringer i det. Endrer andre på bildet må de bruke akkurat samme lisens på den nye versjonen. Når noen vil bruke et bilde under denne lisensen må de også legge ved den relativt lange lisensteksten i sin helhet, noe som gjør at det er svært upraktisk å bruke bilder med denne lisensen på trykk.
  • Public domain. Dette er strengt tatt ikke en lisens, men en erklæring om at du sier fra rettighetene dine til bildet så langt det er mulig etter lovverket. Begrepet eksisterer ikke i norsk lovgivning og kan derfor lett misforstås, så vi anbefaler heller en av de to andre lisenstypene.

Uansett hvilken lisens du velger, så sier du ikke fra deg de ideelle rettighetene til bildet ditt. Det betyr for eksempel at selv om du gir andre lov til å bruke bildet samt til å gjøre endringer i det, så kan de ikke gjøre dette på en måte som krenker deg.

Hva er en tillatelse, og hvordan skaffer jeg en?[rediger kilde]

Bilder tatt av andre enn Wikipedia-brukere kan bare brukes når man har en klar tillatelse (eller om fotografens enerett er utløpt, se neste avsnitt). Husk at en tillatelse til bruk kun i Wikipedia ikke er tilstrekkelig.

Får du tillatelse til å bruke et bilde på en nettside, vil det aller beste være om nettsiden skriver klart og tydelig ved siden av bildet hvilken lisens bildet har. Deretter henviser du til denne siden som kilde når du laster opp bildet hit. Dette gjør at de som ønsker å bruke bildene våre videre lettere kan kontrollere at lisensen faktisk stemmer.

Når du laster opp et bilde som du har fått tillatelse via e-post til å bruke under en fri lisens, må du skrive dette klart i «beskrivelse»-feltet i opplastingsskjemaet. Samtidig må du be opphavspersonen sende en e-post med tillatelsen i til info-no@wikimedia.org. Disse e-postene vil da lagres i VRT-systemet vårt, slik at de kan dokumenteres for ettertiden. Samtidig vil erfarne brukere se over tillatelsen og eventuelt si i fra dersom den ikke er klar nok. (NB: Opphavspersonen må selv sende e-post med tillatelse, videresendte tillatelser aksepteres ikke.)

Ønsker du å be om en tillatelse til å bruke et bilde under en fri lisens, kan du med fordel bruke en av malene på Commons:E-postmaler. Du må i alle tilfelle sørge for at den som gir lisensen er klar over hva det faktisk vil si å gi en fri lisens, og at han er klar over at lisensen gir andre lov til å bruke bildet kommersielt samt til å gjøre endringer i det.

Når kan jeg bruke et bilde fritt uten å tenke på lisenser?[rediger kilde]

En opphavspersons rett til å selv bestemme over verket sitt går ut 70 år etter at vedkommende dør. Frem til denne perioden er utløpt må man ha en lisens fra opphavspersonen eller vedkommendes arvinger.

Det som kalles fotografiske bilder har en kortere vernetid. Slike bilder er vernet i fotografens levetid og 15 år etter utløpet av dennes dødsår, men likevel minst 50 år fra utløpet av det år bildet ble laget. Det er ofte vanskelig å vurdere om et fotografi er et fotografisk verk eller et fotografisk bilde. Du bør derfor diskutere dette med andre brukere, helst før du laster det opp.

Kan jeg laste opp pressebilder til Wikipedia?[rediger kilde]

Pressebilder godtas ikke på Wikipedia. Selv om den eller de som tilgjengeliggjør pressebilder ønsker at bildene skal kunne brukes, møter de som regel ikke de temmelig strikte kravene vi har til bildelisenser på Wikipedia. Den som eier rettighetene til bildene må enten bruke en fri lisens, eller spesifisere at kommersiell bruk og modifikasjoner er tillatt.

Hva med bilder jeg scanner fra gamle bøker? Og bilder jeg eier?[rediger kilde]

Du får ingen opphavsrett ved å scanne gamle bøker. Opphavsretten til den opprinnelige opphavsmannen gjelder fortsatt. Det er derfor nødvendig at du finner ut av hvem som har skapt verket du scanner, for å finne ut om eneretten er utløpt.

Eierskap av et bilde er helt uavhengig av opphavsretten, og du kan ikke gi det en fri lisens bare fordi du eier en fysisk kopi. Bilder du har arvet etter den som hadde opphavsretten til det kan du gi en fri lisens, da det nå er du som eier opphavsretten til det.

Kan jeg laste opp/bruke et bilde under det såkalte «fair use»-unntaket?[rediger kilde]

  • Nei. Wikipedia på bokmål og riksmål har ikke lagt opp til denne muligheten, og kommer heller ikke til å gjøre det i nær fremtid.

Spørsmålet mitt var ikke nevnt her, hva gjør jeg nå?[rediger kilde]

En utdypende forklaring til bildepolitikken finnes på Commons:Licensing.

For mer om hva som gjør en lisens fri, se Definition of Free Cultural Works. Wikipedias definisjon av hva som er fritt inhold og frie lisenser følger av prinsippene i dette dokumentet.

Praktiske spørsmål om bildelisenser kan du stille til andre brukere på Wikipedia:Torget.

Tekniske[rediger kilde]

Hva slags bilder er interessante for Wikipedia?[rediger kilde]

I utgangspunktet er vi glade for å få så mye bildemateriale som mulig. Det eneste kravet er at bildet skal være potensielt nyttig for et Wikimedia-prosjekt. Det er ikke noe krav at bilder som lastes opp må brukes i en artikkel med en gang, hvis du har rimelig grunn til å tro at andre vil kunne nyttiggjøre seg av bildet i en fremtidig artikkel vil vi sette pris på om du laster det opp.

Det er heller ikke noe problem om vi har bilder av gjenstanden eller personen fra før. Det er bare en fordel å ha flere bilder å velge blant.

Det er akseptabelt å laste opp et bilde av seg selv til bruk på brukersiden sin.

Hvordan laster jeg opp bildene mine?[rediger kilde]

Wikipedia og søsterprosjektene brukere en felles mediadatabase til bilder. Denne mediadatabasen heter Wikimedia Commons. En steg-for-steg gjennomgang av prosessen med bildeopplasting finnes på Commons:Første steg.

Du kan også finne en oppsummering av hva du bør gjøre i forskjellige situasjoner på Hjelp:Bildeopplasting. Legg merke til at man dessverre må registrere seg på nytt på Wikimedia Commons. Det jobbes med en teknisk løsning som vil gjøre at man kan bruke samme brukerkonto på Wikipedia og på Wikimedia Commons.

Hvorfor skal jeg bruke Commons?[rediger kilde]

Siden bilder som ligger på Commons kan brukes av alle språkutgavene av Wikipedia og av søsterprosjektene er det svært praktisk at bildene ligger der. Det er langt mer arbeidskrevende å laste opp samme bilde til alle Wikipedia-utgavene man vil bruke bildet i. Bilder som ligger på Commons kan brukes på akkurat samme måte som bilder som ligger lokalt på Wikipedia.

På Commons har man også en felles infrastruktur for å adressere eventuelle rettighetsproblemer. Sett at det viser seg at bilde ikke har en fri lisens likevel, vil det være svære upraktisk å måtte rydde opp på mange forskjellige prosjekter samtidig. Ligger bildet på Commons har alle et felles sted å diskutere det eventuelle problemet, og man vil bare trenge å slette bildet dette ene stedet.

Commons har også en kategoristruktur man bruker til å systematisere metadata om bildet. Gjennom kategorisystemet kan man finne andre bilder med samme motiv, eller med samme emne.

Finnes det noen åpne kilder der jeg kan finne frie bilder?[rediger kilde]

Et fint sted å lete etter bilder med lisenser vi kan bruke er fotodelingssiden Flickr. På Flickr kan brukerne velge å bruke forskjellige Creative Commons-lisenser. Bruk et avansert søk, slik at kun søker etter bilder med en lisens vi kan bruke. Verktøyet Flinfo gjør det enklere å flytte Flickr-bilder til Commons. Det finnes et eget opplastingsskjema for bilder fra Flickr, det er en stor fordel å bruke dette. Det finnes også en Flickr upload bot man kan bruke.

Det finnes en søkemotor for bilder med frie lisenser, kalt yotophoto. Denne her har sine svakheter, men blir stadig bedre. Merk at det ikke er alle bildene du finner med denne som kan brukes på Wikipedia, men de fleste vil være ok.

Materiale produsert av føderale myndigheter i USA er unntatt fra opphavsrett, så her er det bare å forsyne seg. Et godt sted å starte kan være Defense Visual Information Center. Selv om det er forsvarsdepartementet i USA som står bak siden, har de også mye brukbart materiale av ikke-militær karakter, blant annet mange bilder av politikere, filmstjerner og musikere.

En god kilde er Library of Congress i USA. Du kan imidlertid ikke laste opp alt du finner der til Commons, men mye kan brukes. Alle bilder der skal ha opplysninger om bildets opphavsrettslige status og eventuelt fotograf. Sjekk disse opplysningene nøye, og se etter om det står «Publication may be restricted». Står det dette kan du ikke laste opp bildet.

Kan jeg flytte over bilder fra andre Wikipedia-utgaver?[rediger kilde]

Vanligvis kan du flytte bilder fra andre Wikipedia-utgaver til Commons. Dette gjør du enklest med verktøyet CommonsHelper. Pass imidlertid på at bildet har en klar lisens, samt at det har opplysninger om kilde og opphavsperson.

Noen utgaver av Wikipedia bruker bilder under diverse låneregler, som den amerikanske fair use. Slike låneregler benytter vi ikke på de norske utgavene av Wikipedia eller på Commons, så du kan ikke flytte disse bildene over.

Bildet jeg lastet opp har blitt slettet! Hva gjør jeg nå?[rediger kilde]

Det første du bør gjøre er å gå til slettingsloggen og se begrunnelsen for at bildet ble slettet. Merk at Commons har en egen slettelogg.

Du vil nesten alltid få beskjed på diskusjonssiden din om et bilde er markert for sletting. Dette er for at du skal kunne rette opp i det eventuelle problemet. Om man ignorerer denne beskjeden vil bildet bli slettet, så man må lese beskjeden nøye. Er det noe man ikke forstår bør man spørre om hjelp. Du kan enten spørre den som gav deg beskjeden, andre brukere du kjenner og stoler på, eller på Wikipedia:Tinget.

Merk at det ikke er noen vits i å laste opp bilder som er slettet på nytt uten å ta tak i problemene. Disse vil bli hurtigslettet, og gjentar dette seg kan det føre til blokkering.

Hvordan legger jeg til et bilde i en artikkel?[rediger kilde]

Den vanligste måten å gjøre det på er ved å skrive [[Fil:navn|thumb|bildetekst]]. En mer utfyllende forklaring finnes på Hjelp:Bilder.

Bilder som ligger lagret på andre Wikipedia-utgaver kan ikke uten videre brukes i Wikipedia på bokmål og riksmål, de må først flyttes til Commons.

Finnes det en søkefunksjon for bilder?[rediger kilde]

Søkefunksjonen i programvaren som brukes i Wikipedia og i Wikimedia Commons er dessverre langt fra optimal. Man har derfor laget en ekstern søkemotor for bilder på Commons. Denne søkemotoren kalles Mayflower. Man vil som regel få best resultater ved å bruke engelske søkeord.

En praktisk oversikt over bilder man selv har lastet opp finner man med verktøyet Gallery. Her kan man velge hvilket Wiki-prosjekt man vil se opplastingene for, dessuten kan man spesifisere hvilken bruker man vil se opplastingene til. Skriv inn ditt eget brukernavn i feltet «Filter by User» for å se dine egne opplastinger.

Et alternativt grensesnitt du kan bruke når du surfer Commons er Flommons.

Hvilke filtyper kan jeg bruke? Hva med oppløsning og filstørrelse?[rediger kilde]

Wikipedia har et begrenset antall filfomater vi bruker. For fotografier bruker vi JPEG. For ting som diagrammer, tekniske tegninger og våpenskjold er det vektorformatet SVG vi foretrekker. Animasjoner bør være i GIF. Alle andre bilder bør være i PNG-form.

Vi foretrekker alltid så høy oppløsning på bilder som mulig, da lagringsplass ikke er noen bekymring.

Programvaren vår vil vanligvis nekte deg å laste opp filer større enn 20 megabyte. Denne grensen vil praktisk talt aldri være noe problem for bilder, da filformatene vi bruker alle støtter komprimering. Grensen kan være en problem om du vil laste opp lyd eller video, i så tilfelle kan du splitte opp filen og laste den opp i flere omganger. Formatet vi bruker for lyd og video er Ogg.

Kan jeg slette bildene jeg har lastet opp?[rediger kilde]

  • Det er kun administratorer som kan slette bilder.
  • Hvis du ser at du har gjort en feil etter at du har lastet opp et bilde, kan du åpne bildet for redigering, og skrive inn {{speedy|årsak}} (erstatt årsak med grunnen til at du vil slette bildet). Det å skrive inn speedy fungerer både om bildet ligger på Commons og lokalt på Wikipedia.

Jeg har overskrevet et bilde, hvorfor vises den gamle versjonen fortsatt?[rediger kilde]

Problemet er som regel at nettleseren din har mellomlagret den gamle versjonen av bildet. Du må ta en «hard refresh» for å fjerne den gamle versjonen fra minnet. Dette gjøres litt forskjellig fra nettleser til nettleser, men det fungerer vanligvis å holde nede control eller shift og klikke reload.

Hvorfor vises ikke enkelte bilder?[rediger kilde]

Programvaren har problemer med enkelte filer. Det er vanskelig å forutse hvilke filer som er problematiske, men det er ofte veldige store PNG-filer og enkelte SVG-filer som ikke vises. Er det en PNG-fil som ikke vises, kan du konvertere den til GIF og prøve med denne. Med SVG-problemer kan du heller laste opp en PNG-versjon av filen.

Noen ganger er problemet at noe gikk galt under lagringen av filen. Skjer dette kan du åpne den i bildeprogrammet ditt, for deretter å lagre på nytt med et annet filnavn.

Reklamefiltre og brannmurer o.l. på datamaskinen din kan blokkere enkelte bilder. Du kan prøve å slå av slike og prøve igjen.

Programvaren vår gjør forskjell på store og små bokstaver. Bilde:Test.jpg er ikke det samme som Bilde:Test.JPG! Pass på at du har skrevet filnavnet riktig.

Noen ganger er vevtjenerne våre overarbeidet, slik at ingen bilder vises. Skjer dette må man bare vente en stund, i alt fra ti minutter til et par timer.

Enkelte ganger er problematisk mellomlagring («caching») av bilder på tjenerne våre problemet. Dette kan man ofte løse ved å gjøre en såkalt «purge». For å gjøre dette går man til bildesiden på Commons, og trykker på fanen merket «edit» eller «rediger». Deretter går man opp til adresselinjen, og går til den bakerste delen av adressen, der det står «&action=edit». Man erstatter så «&action=edit» med «&action=purge», og trykker deretter på lagre-knappen. Dette er en tungvindt prosess, men det finnes ikke noen enklere måte å gjøre det på.

Spørsmålet mitt var ikke nevnt her, hva gjør jeg nå?[rediger kilde]

Commons:FAQ#Technical_questions kan kanskje gi deg svar på andre spørsmål enn de som er besvart her.

Du kan også spørre andre brukere på Wikipedia:Torget.

Se også[rediger kilde]