Fair use

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Fair use er et prinsipp i USAs lovgivning om opphavsrett. Fair use betyr at selv om noe er opphavsrettslig beskyttet, kan det likevel brukes uten tillatelse fra innehaveren av opphavsretten i bestemte situasjoner. Fair use-prinsippet omfatter spesielt bruk i forbindelse med omtale eller kritikk av verkene.

I nordisk rett eksisterer det ikke noe rettsprinsipp som tilsvarer fair use. Mange bruksområder av opphavsrettbeskyttet materiale som i Storbritannia/USA tolkes som fair use vil imidlertid også være lovlig i nordisk rett. Dette fordi åndsverkslovgivningen har bestemmelser som avgrenser skaperen av verkets enerett til eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring for allmennheten. Eksempler på dette er sitatretten, retten til privatkopiering, utlån av verk fra bibliotek o.l.

I 2007 vedtok Israel en opphavsrettslov med Fair use-bestemmelser inspirert av USAs.