Hopp til innhold

Warrant officer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Warrant officer[1] er en befalskategori som finnes i flere engelskspråklige land. I Storbritannia og Samveldet er det den høyeste klasse av underoffiserer, mens i USA er det en gruppe spesialistbefal som hører til offiserskorpset.

Storbritannia

[rediger | rediger kilde]

Royal Navy

[rediger | rediger kilde]

Opprinnelsen til warrant officers er fra Royal Navy. På seilskipenes tid fantes det tre typer av befal: sjøoffiserer som var utnevnt av Admiralitetet, warrant officers som var utnevnt av Navy Board og petty officers eller underbefal som var utnevnt av skipssjefen. Blant warrant officers fantes styrmannen, proviantforvalteren, skipskirurgen og skipskapellanen samt høybåtsmannen, skipstømmermannen og overkanoneren. De fire høyeste nivåene warrant officers ble offiserer i 1843. Etter hvert tilhørte flere yrkesgreiner warrant officer-korpset. I 1949 ble warrant officers i Royal Navy branch officers og i 1956 special duties officers. Den høyeste grad som kunne oppnås var kommandørkaptein. I 1998 ble de slått sammen med sjøoffiserskorpset.[2][3] 1980 ble graden Warrant Officer introdusert for den høyeste sjøunderoffisersgrad som tidligere var kjent som Fleet chief petty officer.[4]

British Army

[rediger | rediger kilde]

I British Army ble warrant officers introdusert omtrent i 1880, da de underoffiserer på de høyeste nivåene begynte å bli utnevnt av krigsministeren. I dag er det to grader av warrant officers; class 1 som er sersjantmajorer (OR-9) og class 2 som er kommandersersjanter (OR-8). De har tilhørighet til sersjantmessen.[5]

Distinksjoner

[rediger | rediger kilde]

I USA har warrant officers rang under offiserer med graden O-1 eller høyere, men over underoffiserer. Deres lønn er omtrent det samme som offiserer fra løytnant til kommandørkaptein/oberstløytnant. Alle i lønnstrinn W-2 og høyere er utnevnt av presidenten. Warrant officers tilhører offisersmessen.[6][7]

United States Navy

[rediger | rediger kilde]

United States Navy arvet systemet med warrant officers fra Royal Navy.[8] I dag er alle warrant officers i U.S. Navy gradert som chief warrant officers. De er tekniske spesialister rekruttert fra de høyere underoffisersgrader.[9]

Warrant Officers i US Navy
Lønnstrinn W-5 W-4 W-3 W-2 W-1
Chief Warrant Officer 5 Chief Warrant Officer 4 Chief Warrant Officer 3 Chief Warrant Officer 2 Warrant Officer 1
CWO5 CWO4 CWO3 CWO2 WO1
NATO-kode WO-5 WO-4 WO-3 WO-2 WO-1
Tjenestefelttegn for Warrant officers i United States Navy.

United States Army

[rediger | rediger kilde]

I United States Army ble warrant officers introdusert i 1916 da Army field clerks og Quartermaster Corps field clerks ble warrant officers.[10] I dag er U.S. Armys warrant officers teknisk eksperter og leder i kamp. De tilhører 17 våpenarter og 67 yrkesgreiner.[11]

Warrant Officers i US Army
Lønnstrinn W-5 W-4 W-3 W-2 W-1
Chief Warrant Officer 5 Chief Warrant Officer 4 Chief Warrant Officer 3 Chief Warrant Officer 2 Warrant Officer 1
CW5 CW4 CW3 CW2 WO1
NATO-kode WO-5 WO-4 WO-3 WO-2 WO-1

United States Air Force

[rediger | rediger kilde]

United States Air Force avskaffet warrant officers i 1959.[12]

Referanser

[rediger | rediger kilde]
Autoritetsdata