Purser

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk

En purser er en proviantforvalter og regnskapsfører i sjøfarten eller luftfarten. På passasjerskip er purseren regnskapsfører med ansvar for billettregnskap og passasjerkontroll. Purseren har på passasjerskip, også ansvaret for resepsjonen, der det også er purserassistenter. Det er også vanlig at purser har funksjon som IT-ansvarlig. Også å legge ut gangvei ligger under purser. Som sikkerhetsfunksjon tilleges normalt purser å være loggfører på alt som skjer på bro, i en alarmsituasjon. De aller fleste skip som har purser har egen proviantforvalter. Det var gjerne stuerten som var proviantforvalter tidligere. I passasjerfly er purseren kabinansvarlig, med overordnet ansvar for de kabinansatte ombord. Purser har gjerne 2 gullstriper, med en halv gullstripe i. Noen rederier benytter tre.

Luftfart[rediger | rediger kilde]

Purserens hovedoppgave er å lede de kabinansvarlige både med hensyn til sikkerhet og service, med førstnevnte underlagt flyets kaptein. Purseren skal også kontrollere passasjertallet ombord og ha et overordnet ansvar med flyets catering i selskaper der dette er aktuelt. Han/hun rapporterer ifølge selskapets gjeldende rapporteringsordning med f.eks kabinlogg, teknisk logg o.l.

En purser i luftfarten har som hovedregel også utnevnt en CC2, eller "deputy purser" på sine flygninger, en nestansvarlig som vil ta over dersom purseren ikke er i stand til å utføre sine oppgaver.

Purseren har i flere flyselskaper tre striper på jakkeslaget på sin uniform, mens de øvrige kabinansatte kun har en stripe. I Norwegian Air Shuttle har purseren to striper. Dette varierer fra selskap til selskap. I selskaper der purseren har tre striper på uniformen, er disse tynnere enn de tre stripene på styrmannens uniform, slik at en lett kan skille disse to rangene.