Trefase

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
En spenningssyklus for et trefase-system, fra 0° til 360° (2π radianer) på tidsaksen. Linjene viser variasjonen i fasespenningene over tid. Med utgangspunkt i fase 1 (rød), ser man at fase 2 (grønn) er forskjøvet med 120°, mens fase 3 (blå) er forskjøvet ytterligere 120°.

Trefase er et vekselstrømsystem for overføring av elektrisk energi. Systemet har tre faseledere og i TN-nett en nulleder. Fasespenningene er forskjøvet 120° (=360°/3) i forhold til hverandre. Tre-fasesystemet kan i forbruker-enden kobles som énfase, stjernekobling eller trekant-kobling. En fase er spenningspotensialet mellom to faseledere, og énfase kan hentes ut mellom to faseledere (IT-nett og TN-nett) eller mellom faseleder og nulleder (TN-nett).

Med et perfekt balansert trefasesystem (eksakt 120° mellom fasene) er den momentane spenningen i en vilkårlig fase eksakt lik i størrelse, men motsatt retning som summen av de andre to fasene. Det betyr at returbanen for strømmen i en faseleder er de to andre faselederne. Dermed er summen av strøm i de tre faselederne alltid null og strømmen i hver faseleder er lik (og motsatt retning) av summen av strømmen av de andre to faselederne. Dermed er hver faseleder en returbane for de andre to faselederne.

Mens en énfaset vekselstrømskrets trenger to ledere, kan et trefasesystem overføre 1,73 (kvadratroten av 3) ganger så stor effekt, med én ekstra leder.

Koblinger[rediger | rediger kilde]

De grunnleggende trefaskoblingene: Stjerne-kobling (Y-koppling) og trekant-kobling (D-koppling). Ved trekant-kobling er kun hovedspenning tilgjengelig.

Det er to hovedkoblinger som brukes i trefasesystemer; Stjerne-kobling og trekant-kobling.

Stjerne-kobling[rediger | rediger kilde]

Her kobles tre av lederne til et felles jordet null-punkt på generator/transformator-siden. Nullpunktet føres ut i nettet med en egen null-leder (i TN-S-nett), eller som kombinert jording og null-leder (PEN) (i TN-C-nett). I TN-nett kan null-lederen få relativt kraftige strømmer hvis det er skjev eller ukompensert induktiv last hos forbruker, men spenningen mellom null-lederen og de enkelte faselederne vil være stabil (fasespenningen delt på kvadratroten av 3 - f.eks. fasespenning 400 V, fase til nulleder = 230 V). Trefasede elektromotorer er normalt ikke koblet med nulleder, slik at stjernekobling av disse kan brukes både i IT-nett og TN-nett.

Trekant-kobling[rediger | rediger kilde]

Ved trekant-kobling kobles systemet sammen uten et felles null-punkt. Trekant-kobling kalles også triangelkobling eller deltakobling (Δ-kobling). Generatorer er normalt ikke trekantkoblet, men transformatorer ute i nettet eller hos forbruker kan være det.