Jording

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Jording i energiteknikk, som i hjemmenes strømforsyning, lysnettet, er en sikkerhetsmekanisme mot skader på kroppen ved bruk av elektrisk strøm. Tanken er at alle overflater og punkter som på noen måte kan berøres av mennesker eller dyr ved elektriske systemer skal være solid forbundet med hverandre. Hvis denne betingelsen er oppfylt, kan det umulig oppstå potensialforskjeller, altså elektriske spenninger, mellom noen elektrisk drevet gjenstand som kan berøres. Jordledningen i stikkontakter fører denne forbindelsen. Kun ved å åpne deksler, luker eller apparater målrettet med verktøy, kan farlige punkter bli tilgjengelige. Man har valgt å forbinde dette felles punktet med moder jord. En slik forbindelse gjelder også for vannarmaturer og avløp, for eksempel i våtrom. Forbindelsen til moder jord skjer ofte med et jordspyd, en meterlang metallstang som er drevet ned i så fuktig og ustenete jord som mulig. En lynavleder koples også til et slikt spyd. I Norge blir elektrisk jord ikke levert av kraftselskapet; de tre fasene som leveres er elektrisk sentrert rundt et punkt som ligger nært lokal jord (jordspydet). Se også jord (elektronikk) for signaljord.

Jording er en essensiell del av elektrofaget og elektronikkfaget.

Innen elektro er jording en kritisk del av forskrifter, prosjekteringer, installasjoner og sikkerheten rundt bruk av elektriske systemer. For elektrisk togtrafikk er moder jord brukt som den ene lederen av energitransporten.

Generelle symboler[rediger | rediger kilde]

Alle disse jordsystemene møtes og kobles sammen for å beskytte alle delene av det elektriske systemet.

  • Signaljord Signaljord. Brukes i antenneanlegg og signalsystemer. Se jord (elektronikk).
  • Chassijord Chassijord. Sikkerhetsjord. Brukes i skjemaer over koblingene i et elektrisk apparat. Koplet til apparatets overflate, eller hus.
  • Systemjord for hovedstrøm Systemjord. Det mest generelle jordsymbolet, energijord. Dette kan brukes over alt men brukes mest på hovedjord i boliger, industribygg etc.

Jordmetode[rediger | rediger kilde]

En typisk jordleder som termineres ned i et jordspyd. Legg merke til fargekoden på selve jordlederen. Gul og grønn.

Man jorder for eksempel ved å trekke jordledere fra sikringsskapet til et jordingspunkt i jorda utenfor bygget. Dette kan være ett eller flere sammenkoblede jordspyd, uisolert kobberleder som kan være forlagt under bygningens fundament eller andre jordmetoder. Dette kobles så inn på en jordskinne i sikringsskapet slik at vi kan viderekoble jord ut til stikkontakter, lamper og andre apparater i de enkelte delene i anlegget.

Tidligere ble jordlederen ofte tilkoblet vannledningen inn til huset. Det fungerer bra med vannledninger av metall, men nå brukes vannledninger av plast som ikke leder strøm. Når en bytter vannledning til et bygg, må en ta hensyn til dette og eventuelt opprette et nytt jordingspunkt.[1]

I en periode fra 1940- til 60-tallet var det ikke uvanlig å koble jording på stikkontakter og elektriske apparater til innvendige vannrør av metall. På den måten slapp man å legge egne jordledere fram til sikringsskapet. Denne løsningen har aldri vært formelt godkjent og anses i dag som en feil på det elektriske anlegget.[2]

Formål[rediger | rediger kilde]

Man jorder for at berøringsspenningen ved en jordfeil skal utlikne seg med bakken rundt for å hindre at mennesker og dyr blir utsatt for farlige strømmer ved kontakt med elektrisk ledende deler. Jording hjelper da også jordfeilbryteren med å oppdage jordfeilen i det øyeblikket feilen oppstår.

Enkelte ganger så er det best for apparater som datamaskiner, skrivere, nettverksutstyr, etc. å bli koblet på en jordet strømforsyning. Dette er bra i og med at alle apparatene som er koblet sammen får en felles leder, nemlig jordlederen, som de kan utlikne spenningsforskjeller og statiske ladninger med hverandre igjennom. På denne måten unngår man havari og slitasje på apparatene eller andre utilsiktede oppførsler. Om det for eksempel oppstår potensialforskjeller mellom datamaskinen og et annet apparat så kan det bli farlig å berøre begge to samtidig. Er begge apparatene jordet så vil det ikke bli spenningsforskjeller. Det betegnes da som at apparatene er «utlikningsforbundet» med hverandre. Uten denne forbindelsen så ville strømmen funnet alternative veier, om det så måtte være et menneske, eller små og skjøre signalledere som ikke er beregnet for utlikningsformål. Jordingen kan også bidra til å fjerne elektromagnetisk støy fra apparater som er laget i metall eller eliminere støy i kretser, noe som er smart i områder der elektromagnetisk støy kan ha uheldig påvirkning av signalutstyr, datamaskiner og andre digitale komponenter. Da benyttes spesielle kabler med metallskjerm rundt lederne. Når skjermen jordes i ene enden så vil den elektromagnetiske støyen bli eliminert i skjermen.

Typer jording[rediger | rediger kilde]

De mest normale jordingstypene er:

  • Jordspyd
  • Jordline
  • Jordplate

Ved nybygg er jordline og jordplate vanlig. Skal man jorde et allerede eksisterende anlegg, legges det jordspyd. Dersom et spyd ikke tilfredsstiller kravet, må man legge flere spyd og koble disse i parallell for å redusere den totale motstanden.

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ «Utskifting av hovedvannledning». Elsikkerhetsportalen. Besøkt 2. mai 2022. 
  2. ^ «Vannrør som fører strøm». Elsikkerhetsportalen. Besøkt 2. mai 2022.