Politiets utlendingsinternat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Politiets utlendingsinternat
Politiets utlendingsinternat på Trandum 2.jpg
Flyfoto av Internatet
Beliggenhet
FylkeAkershus
KommuneUllensaker
AdresseTrandum Gardermoen
Drift
Åpnet2000/2004
DirektørKristina Lægreid
Innsatte220 sengeplasser (2017)
Ansatte233 (2016)
NettsidePoliti.no: Politiets utlendingsinternat
Politiets utlendingsinternat ligger i Akershus
Politiets utlendingsinternat
Politiets utlendingsinternat
Politiets utlendingsinternat (Akershus)
60°12′27″N 11°07′26″ØKoordinater: 60°12′27″N 11°07′26″Ø

Politiets utlendingsinternat i Trandum leir er Norges eneste lukkede forvaringssenter for utlendinger.[1][2] Her kan utlendinger holdes innesperret, i hovedsak fordi de skal uttransporteres fra landet eller i forbindelse med avklaring av identitet. Forvaringssenteret ligger like nord for Oslo, ved Gardermoens østre rullebane i Ullensaker kommune i Akershus og drives av Politiets utlendingsenhet.

Utlendingsinternatet er ikke et fengsel i formell forstand. Det er ikke drevet av Kriminalomsorgen og de juridiske prosedyrene for pågripelse og fengsling følger utlendingslovens regler (§ 106), ikke straffeprosesslovens. Utforming og drift ligner likvel i dag på et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og de rettslige prosedyrene ligger tett opp til straffeprossessens, der pågripelse (i inntill 72 timer) avgjøres av politiets jurister mens fengsling (for 2-4 uker av gangen) avgjøres av domstolen.

Historie[rediger | rediger kilde]

Politiets utlendingsinternat, modul 3 som er forventet å stå ferdig iløpet av 2016

Trandum leir var en militærleir opprettet i 1914. Da leiren ble nedlagt ved utbygging av rullebanen på Oslo lufthavnGardermoen ble deler av bebyggelsen revet, mens en av militærkassernene ble omgjort til asylmottak. Det ble drevet ordinært asylmottak på trandum mellom 1998 og 2000. Snarøyveien internat ved Fornebu flyplass ble våren 2000 flyttet til den tidligere militærkasernen, omkranset av piggtrådgjerder. Trandum utlendingsinternat ble overtatt av Politiets utlendingsenhet 1. juli 2004 og etablert med nye bestemmelser etter ønske fra regjeringen om å skille de fengslede etter utlendingsloven fra vareteksfengslede for straffelovbrudd.

Internering på Trandum[rediger | rediger kilde]

Bruken av utlendingsinternat ved pågripelse og fengsling i henhold til utlendingsloven er hjemlet i lovens § 107. Utlendingsloven tillater fengsling av alle utlendinger som har eller antas å få et vedtak om å forlate landet og der det i tillegg anses å være unndragelsesfare. Normalt skal utlendingen da anbringes i et utlendingsinternat, selv om politiarrest og vanlige fengsler fremdeles benyttes i mindre grad. Før 2006 var det også frivillig innlosjerte på internatet. Utlendingene på utlendingsinternatet er etter dette enten pågrepet (arrestasjon) eller fengslet (etter fengslingsvedtak i tingretten). I hovedsak dreier det seg om personer som er fengslet i forbindelse med uttransportering. Samlet interneringstid skal ikke overstige mer enn 12 uker, om ikke "særlige grunner foreligger" ifølge utlendingsloven.

Internering på Politiets utlendingsinternat ved Snarøyveien (1997-1999) og Trandum (2000-2014)[3][4]
År 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Antall innlosjerte i løpet av året 491 1515 1346 1170 2663 5515 4370 2856 2093 1606 1182 2795 2123 2475 2120 3266 4182 4112[5]
Antall overnattende i snitt (korrigert telling fra 2011) 1,8 4,9 7,2 3,8 8,8 21,7 25,6 25,4 16,9 15,1 16,3 28,0 20,4 48,9 ca. 70 120 (1.juni)

Organisering[rediger | rediger kilde]

Utlendingsinternatet på Trandum er drevet av Politiets utlendingsenhet, og underlagt transittavdelingen i PU . I 2004 ble arrestforvaring og daglig drift av fengselet satt ut på anbud, og en fleksibel kontrakt ble inngått med Falck Norge AS. Ordningen med innleide vektere ble avviklet i 2007. Utlendingsinternatet driftes i dag stort sett av sivilt ansatte transportledsagere med begrenset politimyndighet. Totalt var det 223 personer ansatt der i 2017, hvorav 192 var ledsagere, 4 var politibetjenter og 11 vaktbetjenter.[6]

 • Utlendingsinternatet består av fire avdelinger:
  • Familie og barneavdeling
  • Tre enslige- og varetektsavdelinger
  • Sikkerhetsavdeling

Oppslag i media[rediger | rediger kilde]

Helt siden Oslo Politidistrikt tok i bruk internatet på Trandum i 2000 har det vært jevnlige mediaoppslag om kritikk av forholdene, ofte målbært av innsattes advokater.[7] Maria Wasvik ved Antirasistisk Senter har i sin gjennomgang av kritikken fremhevet tre aspekter som har vært særlig kontroversielle.[8] For det første at personer som ikke har gjort noe straffbart holdes pågrepet og fengslet, også barn. (Strengt tatt er brudd på utlendingsloven straffbart, men fengsling på Trandum er ikke soning for straff.) For det andre er det en utstrakt bruk av tvangsmidler, slik som sikkerhetsceller. For det tredje er internatet dårlig tilpasset langtidsopphold, selv om personer jevnlig fengsles for flere måneder og i enkelte tilfeller over et år. Politiet har i stor grad har forsøkt å gjøre forbedringer i henhold til kritikken, men i hovedsak ved å gjøre internatet stadig mer likt et fengsel med høy sikkerhet.

Fengslingsforhold[rediger | rediger kilde]

I 2006 ble Norge kritisert av Europarådets torturkomité etter besøk på utlendingsinternatet. Også FNs torturkomitè, Sivilombudsmannen og flere flyktning- og menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert fengslingsforholdene.

 • Forholdene som ble kritisert inkluderer:
  • Innelåsing av opp til 8 personer på en celle.
  • Bruken av sivile uskolerte vektere til drifting som fangevoktere.
  • Vekking hver halvtime natten gjennom.
  • Overvåkning av de innsatte ved dusjing og toalettbesøk på grunn av fare for selvmord.
  • Bruk av isolasjon på celler uten dagslys.
  • At fangene bare ble servert frysetørret mat.
  • Manglende lovhjemmel i utlendingsloven for internatet

Sivilombudsmannen påpekte i 2015 på nytt en rekke kritikkverdige forhold ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Dette framgår av Sivilombudsmannens Besøksrapport fra Politiets  utlendingsinternat  på Trandum 19.-21. mai 2015 og senere korrespondanse mellom Sivilombudsmannen og Politiets utlendingsenhet.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Utlendingsinternatforskriften § 2
 2. ^ I et hastevedtak 19. november 2015 vedtok Stortinget blant annet videre mulighet til å plassere utlendinger som blir frihetsberøvet andre steder enn i utlendingsinternatet på Trandum. NRK.no (07.12.2015) "Null asylsøkere over Storskog"
 3. ^ «Politiets utlendingsenhet: Årsmeldinger». Besøkt 04.11.2015. [død lenke]
 4. ^ Tørseth, Trude Johanne Lervik (2007). Internering og kontroll av asylsøkere: en kvalitativ undersøkelse av hvordan asylsøkere opplever å være internert ved Politiets utlendingsinternat på Trandum. Masteroppgave. Institutt for kriminologi, Universitetet i Oslo. 
 5. ^ Tilsynsrådet for Politiets utlendingsinternat, Trandum – Årsrapport 12016 Arkivert 10. november 2017 hos Wayback Machine.
 6. ^ NSD, Forvaltningsdatabasen: POLITIETS UTLENDINGSINTERNAT (Orgnr. 915571220)
 7. ^ VG.no (20.12.2001) «Her interneres asylsøkere uten kjennelse»
 8. ^ Wasvik (22.5.2015) i Radikal portal «Trandum utlendingsinternat — en historie om overgrep og skandaler»

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]