Politiets utlendingsinternat

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Politiets utlendingsinternat
Beliggenhet
Fylke Akershus
Kommune Ullensaker
Adresse Trandum Gardermoen
Drift
Etablert 2004
Innsatte 127 sengeplasser
Nettside Politi.no: Politiets utlendingsinternat

Politiets utlendingsinternat[1]Trandum leir er Norges eneste lukkede forvaringssenter for utlendinger. Her kan utlendinger holdes innesperret, i hovedsak fordi de skal uttransporteres fra landet eller i forbindelse med å avgjøre persons identitet. Forvaringssenteret ligger like nord for Oslo, ved Gardermoens østre rullebane i Ullensaker kommune i Akershus og drives av Politiets utlendingsenhet.

Utlendingsinternatet er ikke et fengsel i formell forstand. Det er ikke drevet av Kriminalomsorgen og de juridiske prosedyrene for pågripelse og fengsling følger utlendingslovens regler (§ 106), ikke straffeprosesslovens. Utforming og drift ligner likvel i dag på et fengsel med høyt sikkerhetsnivå og de rettslige prosedyrene ligger tett opp til straffeprossessens, der pågripelse (i inntill 72 timer) avgjøres av politiets jurister mens fengsling (for 2-4 uker av gangen) avgjøres av domstolen.

Historie[rediger | rediger kilde]

Trandum leir var en militærleir opprettet i 1914. Da leiren ble nedlagt ved utbygging av rullebanen på Oslo LufthavnGardermoen ble deler av bebyggelsen revet, mens en av militærkassernene ble omgjort til asylmottak. Det ble drevet ordinært asylmottak på trandum mellom 1998 og 2000. Snarøyveien internat ved Fornebu flyplass ble våren 2000 flyttet til den tidligere militærkasernen, omkranset av piggtrådgjerder. Trandum utlendingsinternat ble overtatt av Politiets utlendingsenhet 1. juli 2004 og etablert med nye bestemmelser etter ønske fra regjeringen om å skille de fengslede etter utlendingsloven fra vareteksfengslede for straffelovbrudd.

Internering på Trandum[rediger | rediger kilde]

Bruken av utlendingsinternat ved pågripelse og fengsling i henhold til utlendingsloven er hjemlet i lovens § 107. Utlendingsloven tillater fengsling av alle utlendinger som har eller antas å få et vedtak om å forlate landet og der det i tilllegg anses å være unndragelsesfare. Normalt skal utlendingen da anbringes i et utlendingsinternat, selv om politiarrest og vanlige fengsler fremdeles benyttes i mindre grad. Før 2006 var det også frivillig innlosjerte på internatet. Utlendingene på utlendingsinternatet er etter dette enten pågrepet (arrestasjon) eller fengslet (etter fengslingsvedtak i tingretten). I hovedsak dreier det seg om personer som er fengslet i forbindelse med uttransportering. Samlet interneringstid skal ikke overstige mer enn 12 uker, om ikke "særlige grunner foreligger" ifølge utlendingsloven.

Internering på Politiets utlendingsinternat
År 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Antall innlosjerte totalt 4370 2856 2093 1606 1182 2795
Antall overnattinger totalt 9332 9270 6151 5517 5957 10210

Organisering[rediger | rediger kilde]

Utlendingsinternatet på Trandum er drevet av Politiets utlendingsenhet, og underlagt transittavdelingen i PU . I 2004 ble arrestforvaring og daglig drift av fengselet satt ut på anbud, og en fleksibel kontrakt ble inngått med Falck Norge AS. Ordningen med innleide vektere ble avviklet i 2007. Utlendingsinternatet driftes i dag stort sett av sivilt ansatte transportledsagere med begrenset politimyndighet.

 • Utlendingsinternatet består av fire avdelinger:
  • Familie og barneavdeling
  • To enslige- og varetektsavdelinger
  • Sikkerhetsavdeling

Kritikk[rediger | rediger kilde]

Fengslingsforhold[rediger | rediger kilde]

I 2006 ble Norge kritisert av Europarådets torturkomité etter besøk på utlendingsinternatet. Også FNs torturkomitè, Sivilombudsmannen og flere flyktning- og menneskerettighetsorganisasjoner har kritisert fengslingsforholdene.

 • Forholdene som ble kritisert inkluderer:
  • Innelåsing av opp til 8 personer på en celle.
  • Bruken av sivile, uskolerte vektere til drifting som fangevoktere.
  • Vekking hver halvtime natten gjennom.
  • Overvåkning av de innsatte ved dusjing og toalettbesøk på grunn av fare for selvmord.
  • Bruk av isolasjon på celler uten dagslys.
  • At fangene bare ble servert frysetørret mat.
  • Manglende lovhjemmel i utlendingsloven for internatet.

Protester[rediger | rediger kilde]

En gruppe aktivister fra Støttenettverket for afghanske asylsøkere aksjonerte 7 juli 2006 mot utsendelsen av to afghanske asylsøkere til Kabul via Trandum. Aksjonistene blokkerte portene på fengselet med biler, og hindret politiets utlendingsenhet i å gjennomføre utsendelsene. Etter flere timer ble 15 aktivister arrestert, og afghanerne returnert.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Utlendingsinternatforskriften § 2