Tidspunktet for Jesu Kristi fødsel

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Jesu fødsel fra San.Maria i Trastevere i Roma
For tidsregningen basert på denne hendelsen, se Kristi fødsel

Den tradisjonelle oppfatningen har vært at Jesus fra Nasaret, den viktigste skikkelsen i Det nye testamentet i Bibelen og grunnleggeren av kristendommen, ble født i «år null», et punkt mellom 1 f.Kr. og 1 e.Kr. Dette lar seg ikke forsvare hverken i lys av fortellingene i Bibelen, pålitelige historiske kilder eller eventuelle bidrag fra astronomi. Kristi fødsel er utgangspunktet for den tidsregningen som i dag brukes i det meste av verden.

Jesu fødsel og de historiske kildene[rediger | rediger kilde]

Bestemmelsen av når Jesus ble født, ble foretatt av den skytiske munken Dionysius Exiguus («Dionysius den korte») i Roma i det 6. århundre. Verdien null var ikke kjent i Europa på det tidspunkt, og hans system baserte seg på at hendelsen fant sted helt på slutten av 1 f.Kr., på et tidspunkt som i dagligtale ofte omtales som «år null». Fra den tid begynte man å regne den kronologiske tid etter Jesu fødsel, mens man tidligere forholdt seg til Romas grunnleggelse, det vil si ab urbe condita, men det tradisjonelle var å benevne årene etter hvem som var de to valgte rådsherrene for året. For eksempel var året før Kristi fødsel av romerne kallt Lentulus og Pisos Råd, dog ble begge erstattet i løpet av året. De historiske kildene varierer i det hele tatt endel, slik at datering av historiske begivenheter i Romerriket bør tas med en klype salt, manipulasjon av historiske dateringer kan ha vært en regel snarere enn unntak.

Det nye testamente[rediger | rediger kilde]

Det står fast at Jesus ble født i løpet av keiser Augusti regjeringstid (keiser 37 f.Kr.-14 e.Kr. – alene fra 31 f.Kr.; født 63 f.Kr., sml. Luk 2,1). Etter Matt (Evangeliet etter Matteus) 2,1 (Sml Luk 1,5) ble Jesus født mens Herodes den store ennå regjerte (37-4 f.Kr.). Herodes døde 750 år etter Romas grunnleggelse (det vil si 4 f.Kr.). Dermed kan vi si at Jesus ble født før år 4 f.Kr., mot Dionysius Exiguus’ datering. Men ut ifra Luk;2,2 vet vi også at dette var i perioden Kvirinius var stattholder i Syria (6 e.kr. - 12 e.kr.)

Et problem «å regne» med[rediger | rediger kilde]

Problemet oppstår i forhold til de nytestamentlige skrifter i det vi ser på andre opplysninger – og spesielt i forhold til Evangelisten Lukas’ beretning. For det første nevner han en census i hele verden, altså et manntall, skatteregister (Luk 2,1f). Denne census som ble foretatt i stor skala vet vi fant sted 4 år e.Kr. i forbindelse med at tetrarken Archelaus avsettelse og Judeas inkorporasjon i provinsen Syria (jamfør opprøret som det refereres til i Apg 5,37). Altså er det noe som ikke stemmer.

Og for det andre blir Kvirinius (egentlig Publius Sulpicius Quirinius) nevnt som landshøvding (gresk hgemoneuein – «å være hersker, lede»). Kildene forteller at han ikke ble landshøvding eller stattholder (Legatus pro praetore) før i 6 e.Kr., og foretok således den ovennevnte census i de østlige provinser. Vi kjenner til samtlige som var stattholder før Kvirinius, så vi kan utelukke helt at han var det før 6 e.Kr.

Mulige løsninger[rediger | rediger kilde]

De som hevder at det ikke er noen konflikt mellom Lukas’ beretning og de historiske omstendigheter, vil betone at for det første var Kvirinius i en rekke andre (større) stillinger før han ble landshøvding. Det innebærer muligens, som ved kongenavn, at man husker den siste tittelen de hadde (konge og ikke kronprins, prins og så videre) når de nevnes i historiske bøker (for eksempel «Kong Olav forlot med sin far Kong Haakon Norge fra Tromsø sommeren 1940, etter ...»).

For det andre kan det ikke utelukkes at denne såkalte census var av en mer lokal art, og at historikeren Lukas har blandet kortene. En videre mulighet er at folketellingen ble foretatt over flere år, eller var av forberedende art, før Herodes’ død.

Dermed er det ikke nødvendig å postulere at Lukas, forfatteren av Evangeliet etter Lukas og Apostlenes gjerninger, med overlegg har forfalsket historien. Han har nok heller blandet hendelser i fortiden (han forfattet evangeliet cirka 85 e.Kr., ifølge kritiske forskere). Jesus fra Nasaret ble dermed mest sannsynlig født i tidsrommet mellom 6 og 4 f.Kr.

Var Jesus født den 25. desember?[rediger | rediger kilde]

1. Omstendighetene omkring Jesu fødsel i Betlehem viser at han ikke kan ha blitt født om vinteren. Den kalde regntiden begynner i Palestina i slutten av oktober og varer i flere måneder. I Betlehem, og også i Jerusalem, som ligger i nærheten, er det ofte frost om natten i desember. Og hvor kaldt kan det bli? Vi leser om Jojakim, som var konge i Juda: «Kongen oppholdt seg i vinterhuset, for det var i den niende måneden [kislev, som tilsvarer november/desember], og ilden brant i fyrfatet foran ham.» (Jer. 36:22) Han trengte denne ilden for å holde seg varm. Og vi leser at da Esra samlet folket ute i det fri i Jerusalem etter fangenskapet den samme vintermåneden, «skalv de bl.a fordi det regnet». (Esra 10:7, 9, 13) Det er interessant å merke seg at den neste måneden, tebet (desember/januar), var den måneden i året som hadde de laveste temperaturer, og til sine tider falt det snø i høyereliggende strøk.

2. Keiser Augustus gav befaling om at folket skulle innskrives i manntall, og dette kom til å falle sammen med tiden for Jesu fødsel. Men er det rimelig å tro at den romerske keiser unødig ville ha provosert sine jødiske undersåtter, som ofte hadde lagt en opprørsk holdning for dagen, ved å gi dem befaling om å dra til sine stamfedres hjemsteder, I Josefs tilfelle Davids by Betlehem da David var hans stamfar (Luk2;4) for å la seg innskrive i manntall i den regnfulle, kalde vintermåneden desember, da det ville være spesielt vanskelig å foreta en reise? Neppe.
(Det er forøvrig ingenting som tyder på at det noen gang har utgått en slik forordning som nevnes i Lukas kapittel 2, og hele ideen om befalingen om at folket skulle dra tilbake til byene til stamfedre som levde flere titalls generasjoner tidligere er på sitt beste ganske banal, David skal ha levd rundt 1000 år før Josef, ifølge Lukas 41 generasjoner før Josef, imens ifølge Matteus 26 generasjoner)

3. Hyrdene «var ute og holdt nattevakt» over hjordene sine da Jesus ble født. (Luk. 2:8—14) Men regntiden hadde allerede begynt i høstmåneden bul (oktober/november). (5. Mos. 11:14) I den senere halvdel av oktober, da måneden bul begynte, ville dyrene ha blitt tatt inn om natten. Det at hyrdene var ute på marken den natten da Jesus ble født, harmonerer således også med de andre kjensgjerninger som tyder på at Jesus ble født tidlig i høstmåneden etanim (september/oktober).

Se også[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]