Sumpskog

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Svartorskog i Polen

Sumpskog, eller sumpskogsmark er ulike typer fuktskog der grunnvannsspeilet står like under markoverflaten. En nær beslektet skogtype er flomskogsmark.

I Norge og ellers i Nord- og Mellom-Europa, kan man skille mellom to typer sumpskog. Den ene er bjørk-, gran- og furuskogene som man finner i kanten av myrer. Her finner man mange av de samme plantene som vokser på myrer, blant annet torvmose. Sumpskoger der det dannes torv kalles myrskogsmark i Naturtypebasen.

I den andre typen er det viktigste treslaget svartor. Dette er det eneste europeiske treet som tåler at røttene står i vann, men hegg, ask og mange Salix-arter (selje, pil og vier) trives også på fuktige steder. I slike sumpskoger vokser bekkekarse, bekkeblom, maigull, myrkongle og flere bregnearter.

I USAs sørstater dekker skoger med sumpsypress store områder.

Sumatra og Borneo finnes artsrike sumpskogsmarker der marka er dekket av torvmose. Trærne kan bli opptil 50 m høye.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]