Sted

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Et sted er et avgrenset område eller en lokalitet (latin locus).

Ordet staðr[rediger | rediger kilde]

Ordet sted har opprinnelse i norrøne staðr, som kan bety sted eller område. Staðr var i motsetning til sted et hankjønnsord.

Johan Fritzner har ti ulike tolker av ordet staðr.[1] En mye brukt anvendelse av ordet staðr i middelalderen, var et hellig innviet sted som en kirkelig eller annen religiøs stiftelse eller anlegg. Jamfør også for eksempel dagens bruk i ordene «den hellige stad» og «den gamle stad» (Trondheim), som ikke bare betyr det hellige eller gamle stedet.

Tilsvarende fantes på gotiske staþs, gammelengelsk stede, gammelsaksisk stedi og gammelhøytysk stad.

Geografisk sted[rediger | rediger kilde]

I geografisk sammenheng er et sted er en del av et landskap, enten det er naturlig eller menneskeskapt. Et sted er et avgrenset område og har et navn. Betegnelsen sted kan brukes om en by, en bydel, ei bygd, en gård, et enkelthus, en øy, en eng, osv.

I Norge er det kun tettsteder som er offisielt statistikkført. Statistisk sentralbyrå definerer tettsted som et tettbygd område med minst 200 bosatte der avstanden mellom husene som regel ikke overstiger 50 meter. Tettsted avgrenses uavhengig av administrative grenser.[2] Ifølge denne definisjonen er også Norges største by, Oslo, et tettsted.

I dagligtale er det hovedsakelig områder som er bylignende, men ikke store nok til å kalles by som får betegnelsen tettsted. Er stedet enda mindre kalles det gjerne en bygd eller en grend eller bare et sted.

En alternativ form av ordet sted er stad. Det er rundt 2 500 steder i Norge med stedsnavn som slutter på -stad. Eksempler er Fredrikstad, Harstad og Grimstad. I Sverige er det ca. 2 000, for eksempel Karlstad og Halmstad, og i Danmark ca. 200. På Island er det om lag 1 150 steder med navn som slutter på -staðr eller -staðir, for eksempel Egilsstaðir.

Geometrisk sted[rediger | rediger kilde]

Innen matematikk er geometrisk sted en betegnelse i forbindelse med punktmengder. At en punktmengde, en kurve eller en rett linje, er det geometriske sted for punkter med en bestemt egenskap, vil si at alle kurvens punkter har denne egenskapen, og at alle punkter med egenskapen ligger på kurven.

Eksempler:

  • Midtnormal er det geometriske sted for de punkter som har samme avstand til to gitte punkter.
  • Parallelle linjer er det geometriske sted i planet for punktene med en gitt avstand til en rett linje.
  • Sylinder er det geometriske sted i rommet for punktene med en gitt avstand til en rett linje.
  • Vinkelhalveringslinje er det geometriske sted for de punkter som har samme avstand til to linjer som skjærer hverandre.
  • Sirkel er det geometriske sted for punktene med en gitt avstand til et gitt punkt.

Se også[rediger | rediger kilde]

Referanser[rediger | rediger kilde]

  1. ^ Fritzner Johan: Ordbog over det gamle norske Sprog, bind 3, utgaven fra 1954, side 521.
  2. ^ ssb.no: emner – begreper
Autoritetsdata