Locus

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Locus (flertall loci, uttale «losi») eller lokus er et latinsk ord som betyr «sted». Locus kan vise til flere ting:

  • I genetikk angir locus posisjonen til et gen eller en annen type DNA-sekvens i et kromosom. Samme loci på ulike homologe kromosomer med ulik sekvens kalles alleler. En gammeldags betegnelse på et sett med to eller flere loci som er fysisk nær hverandre i genom, men som ennå ikke har blitt tildelt et spesifikt kromosom, er koplingsgruppe.
  • I medisin angir locus hvilket sted på kroppen et patogen trenger inn.
  • I matematikk angir locus en samling punkter som har en felles egenskap.
Dette er en pekerside og inneholder kun pekere til forskjellige betydninger av dette ordet. Hvis du har fulgt en lenke hit, kan du kanskje gå tilbake og rette den, så den peker direkte til riktig artikkel. Se alle artikler som begynner med Locus.