Hopp til innhold

Skansen (Tromsø)

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Skansen
LandNorges flagg Norge
Kart
Skansen
69°39′11″N 18°57′51″Ø

Et fiskefartøy under slippsetting på Tromsø Verft i bakgrunnen t.h.

Skansen i Tromsø er et festningsverk og anses å være det mest verdifulle kulturhistoriske anlegget i kommunen. Festningsvollen er det eneste synlige middelaldersporet i byen. Festningsverket har vært anlagt på en kunstig øy i Tromsøsundet, og mot landssida løp en bekk ned der Nordre Tollbugate nå går, og så har delt seg i to og dannet en vollgrav. Dateringen av festningsverket varierer fra 1000-tallet til 1400-tallet, mens 1200-tallet og Håkon Håkonssons kirkebygging på Tromsøya ofte har vært nevnt som mulig foranledning.

Bygningene på Skansen er de eldste bygningene i Tromsø. De har tidligere vært brukt som tollbod, bolig, skoler, epidemilasarett, aldershjem og bymuseum.

Skansen er et sirkelrundt borganlegg med en diameter på om lag 50 meter som ligger på østsiden av Tromsøya, like sør for Tromsøbrua som i dag forbinder øya med fastlandet. Anlegget består av et rundt, kunstig platå, omgitt av en 3-4 meter høy voll. Fra innsiden blir vollen opp mot 1 meter høy. I dag ligger anlegget på grunn av landhevning godt inne på land, men tidligere har den ligget på et nes omgitt av hav i sør, øst og nord. Tidligere hadde Skansen en vollgrav på landsiden mot vest. Anlegget må opprinnelig ha virket mer dominerende i landskapet enn nå. Vollgraven er i dag borte, men tilstedeværelsen av vollgrav tyder på at anlegget er førreformatorisk, og vi må anta at det tidligere har vært en palisade oppå vollen uten at vi kan si noe sikkert.

Datering og historie

[rediger | rediger kilde]

I 1999 ble organisk materiale fra borgplatået tatt ut for C14-datering. Dateringene indikerte menneskelig aktivitet fra rundt midten av 1200-tallet til begynnelsen av 1300-tallet, men gir ikke noen direkte indikasjon på når Skansen ble anlagt. Den viktigste indikasjonen på anleggelsestidspunktet blir dermed sagn som fortalte at Skansen var anlagt for å gi beskyttelse mot russiske angrep. Perioden mellom starten av 1200-tallet og 1400-tallet blir da den mest aktuelle. Antakelig før første halvdel av 1300-tallet da Vardøhus trolig ble bygget. Norge var på denne tiden i konflikt med den russiske republikken Novgorod, som dominerte de finsk-språklige karelerne nord for seg. Selv om denne perioden er kjent for en rekke steinborger som Tunsberghus og Akershus, er det ikke usannsynlig at Skansen ble bygget i denne perioden. Dette skyldes at russerne og karelernes beleiringsteknikk fortsatt var så enkel at en tre- og jordborg kunne motstå deres beleiringer, noe vi ser flere eksempler på fra områdene rundt Finskebukta.

Skansen idag

[rediger | rediger kilde]
De gamle husene oppå vollen er fra slutten av 1700-tallet

Skansen er utviklet med ambisjon om høy kvalitet i arkitektur, design, landskapsbehandling og kunstnerisk bearbeiding.

Hovedhusets første etasje skal nå brukes som byens representasjonssted og inneholder bl.a. Skansen galleri. Veggene prydes for tiden med bilder av kjente kunstnere som Idar Ingebrigtsen, Hans Haakø, Lorenz Nordberg og Sverre Mack.

I andre etasje skal Festivalsenter holde til, hvor bl.a. Nordlysfestivalen, Barents Korsentrum, Insomniafestivalen, Jazzklubben, (Low Brass Festival og Arctic Trombone Festival) og Ordkalotten Litteraturfestival får fast tilholdssted. Festivalsenterets hovedoppgave skal være å styrke og utvikle Tromsø som festivalby.

Middelalderborgens uteareal (skansevollen) skal brukes til kulturarrangementer.

Kanonlavettene som står plassert på vollens østside, er kopier av de som finnes på Vardøhus festning.

Skansen ble rammet av brann i 2003, og etter dette er bygningen komplett restaurert og ferdig til ny bruk. Ingen museumsgjenstander ble skadet. Bygningene og området rundt er fredet, og alt som skulle gjøres i restaureringsfasen måtte klareres av fylkeskonservatoren. Det har vært tatt i bruk gamle byggeteknikker for å få huset i stand.

Skansen ble opprinnelig anlagt på en liten øy strategisk plassert der Tromsøsundet var smalest. Midt på 1800-tallet ble Tromsø verft anlagt nær ved festningsanlegget, og verftet har vært i drift til i dag. Verftet er nå flyttet, og det gamle verftsområdet skal utvikles av et eiendomsselskap. Det middelalderske festningsanlegget er i dag truet av innbygging, slik at den visuelle kontakten med sundet som skulle overvåkes forsvinner.

Tusenårssted

[rediger | rediger kilde]

Skansen er Tromsø kommunes tusenårssted, og som tusenårssted er området ment å være et samlingssted og møteplass for kulturopplevelse og samhandling for alle.

Litteratur

[rediger | rediger kilde]

Eksterne lenker

[rediger | rediger kilde]