Scintillasjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Innen astronomien er scintillasjon stjernenes blinking (tindring) generiske betegnelser for raske variasjoner i tilsynelatende lysstyrke og farge for et fjernt lysende objekt sett gjennom et medium, oftest atmosfæren (atmosfærisk scintillasjon).

Hvis objektet ligger utenfor jordens atmosfære, som i tilfellet med stjerner og planeter, kalles fenomenet astronomisk scintillasjon; dersom den lysende kilden ligger i atmosfæren kalles fenomenet terrestrisk scintillasjon.