Portal:Arkitektur/Utvalgt arkitektur/Arkiv

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Arkiv over utvalgt arkitektur i Arkitekturportalen
Utvalgt artikkel · Utvalgt arkitektur · Utvalgt biografi · Hva skjer

2006[rediger kilde]

Februar[rediger kilde]

Oslo Plaza

Oslo Plaza (formelt Radisson SAS Plaza Hotel) ligger i Oslo sentrum og er, med sine 117 meter, Nord-Europas høyeste hotell og Norges høyeste bygning. Bygningen er, i likhet med nesten alle bygg i Oslo, mislikt i enkelte kretser – onde tunger har kalt den «hoggjernet». Bygningen har imidlertid ikke blitt en "folkefiende", i motsetning til Postgirobygget, på tross av at den er både større og høyere.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Mars[rediger kilde]

Lunner kirke

Lunner kirke er en steinkirke fra 1100-tallet, på Lunnertoppen i Lunner kommune i Oppland.

Lunner kirke var opprinnelig bare en steinkirke med et rundt steintårn i vest. På bildet er den opprinnelige steinkirken delen til høyre.

I 1780-årene ble tårnet revet og kirken påbygd til en korskirke. Dette er til venstre i bildet.

De nyere delene i tre ble restaurert i 19871988, og da ble fundamentet til det runde steintårnet i vest avdekket – det eneste kjente runde steintårnet i Norge. Over denne tårnfoten ble det etter restaureringen lagt et glassgolv slik at gjester i kirken kan se den opprinnelige konstruksjonen.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

April[rediger kilde]

Del av Damsgaard prospekt av Dreier fra 1810

Damsgård hovedgård (eller Jansongården) ligger i Alléen 29 (gnr 154), på Damsgård i Laksevåg bydel i Bergen kommune. Hovedgården anses for å være et av de norske hovedverkene innen perioden rokokko. Hovedgården er kanskje det best bevarte trehuset fra 1700-tallet i Europa.

Fra gammelt av het området Håsteinar - fra norrønt Hásteinar som betyr «høy sten». Det er to teorier om hvordan navnet oppstod, men man antar at navnet enten refererer til det 284 meter høye Damsgårdsfjellet, eller en gruppe med store stener som lå nede ved strandkanten i Damsgårdsbukten. Bosetting i området kan spores tilbake til middelalderen, da det lå under Munkeliv kloster. Man antar at området ble brukt allerede rundt begynnelsen av 1100-tallet, men første sikre etablering er i 1427, da området beskrives i Munkeliv jordbok. I kjølvannet av reformasjonen i 1536 ble gården - som annet kirkegods - overtatt av kongen. Det gikk imidleritd ikke mange år før området igjen ble solgt til private eiere - og da selvfølgelig til overklassen, gjerne til utenlandske stormenn: både tyskere, nederlendere, franskmenn og dansker eide området på denne tiden.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Mai[rediger kilde]

Juni[rediger kilde]

I 1926 tegnet Lars Thalian Backer Skansen restaurant som stod ferdig i 1927 som Norges første større funksjonalistiske bygg. Huset hadde en harmonisk, halvrund inngangsfasade med et vel avbalansert vindusbånd i 2. etasje som avsluttet en rektangulær hovedkropp med en terrasse med utsikt til Pipervika. Inngangsfasaden vendte mot Rådhusplassen og dannet en naturlig avslutning av plassen mot Akershus-området. Skansen restaurant regnes i dag som et av Beckers hovedverker. Den ble med Riksantikvarens aktive sanksjon revet i 1970 begrunnet av byggets nærhet og brudd med Akershus festnings monumentalitet og formspråk.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

Juli[rediger kilde]

Erkebispegården er et bygningskompleks i Trondheim, på sørsida av Nidarosdomen. Anlegget består i dag av en hovedfløy mot nord med erkebiskopens hall i Østhuset og hans bolig i Vesthuset. Sidefløyen mot vest inneholder det såkalte Lavetthuset og Vekthuset. Østfløyen (Bispefløyen) og sørfløyen er nye museumsbygninger, oppført etter en brann i august 1983 med Nils Henrik Eggen som arkitekt.

Gården ble bygd som befestet bolig, omgitt av en ringmur, for erkebiskop Øystein Erlendsson fra 1160-åra. Anlegget ble bygd ut i flere etapper gjennom middelalderen.

I 1532 ble gården påtent av danske tropper under angrepet på erkebiskop Olav Engelbrektsson. Etter reformasjonen fungerte den som residens for lensherrene og kaltes da Kongsgården. Fra 1660 disponerte Hæren bygningene. I nyere tid har Erkebispegården bl.a. tjent som magasiner for restaureringsarbeidene for Nidarosdomen. Middelalderbygningene i nordfløyen ble restaurert i 1960-årene etter planer av professor og arkitekt Erling Gjone.


rediger · flytt · historikk · diskusjon

August[rediger kilde]

September[rediger kilde]

Durham

Lunner kirke er en steinkirke fra 1100-tallet som ligger på Lunnertoppen i Lunner kommune kommune i Oppland.

Lunner kirke ble bygget av stein og var opprinnelig en enskipet langkirke med et rundt steintårn. På bildet er skipet i den opprinnelige steinkirken delen til høyre.

I 1780-årene ble kirken ombygd til korskirke og det opprinnelige runde kirketårnet revet. De nyere delene kan man se til venstre på bildet.

De nyere delene i tre ble restaurert i 19871988, og da ble fundamentet til det runde steintårnet i vest avdekket – det eneste kjente runde kirketårnet i Norge. Over denne tårnfoten ble det etter restaureringen lagt et glassgolv slik at gjester i kirken kan se den opprinnelige konstruksjonen.


rediger · flytt · historikk · diskusjon