Oslo byfogdembete

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Oslo byfogdembete var en førsteinstansdomstol i Oslo som blei slått sammen med Oslo tingrett 26. april 2021. Domstolen hadde lokaler i Oslo tinghus.

Oslo byfogdembete hadde i hovedsak følgende saksområder: Midlertidig forføyning og arrest, konkurs, gjeldsordning, felleseie- og dødsboskifter og tvangssaker. Domstolen utførte også notarialforretninger.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Oslo byfogdembete var en spesialdomstol, den siste av sitt slag i landet. Domstolen var et nasjonalt kompetansesenter for andre domstoler på sine saksfelt.

Med sine om lag 60 ansatte var den lenge landets tredje største domstol i første instans.

Fra 1. januar 2006 blei Namsmannen i Oslo overført fra Oslo byfogdembete til politi- og lensmannsetaten. Navnet blei endra til Namsfogden i Oslo.

19. mai 2006 blei oppgavene knytta til tinglysning av fast eiendom overført fra Oslo skifterett og byskriverembete til Statens kartverk.

Oslo byfogdembete blei slått sammen med Oslo skifterett og byskriverembete i 2006, og så igjen med Oslo tingrett i 2021. Ved nedleggelsen hadde Byfogden eksistert i over 700 år.

Inga Merethe Vik var Oslo byfogdembetes siste sorenskriver.