Ola Honningdal Grytten

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Ola Honningdal Grytten
Ola Honningdal Grytten (cropped).jpg
Født30. mai 1964 (53 år)
Göteborg
Beskjeftigelse Professor, historiker
NasjonalitetNorge

Ola Honningdal Grytten (født 30. mai 1964 i Göteborg) er en norsk økonomisk historiker. Han er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Seksjon for økonomisk historie ved Norges handelshøyskole (NHH) og professor II ved Hauge School of Management (NLA). Han var i perioden 2001–2010 spesialrådgiver for Norges Bank og i perioden 2012-2014 professor II ved Høgskolen i Ålesund. I tillegg er han medlem av beredningsgruppe for Sveriges Riksbank.

Utdannelse og yrkeserfaring[rediger | rediger kilde]

Grytten er utdannet siviløkonom fra Norges handelshøyskole (1986–1990) og cand.oecon. fra samme sted (1990–1992). Han fullførte doktorgraden på NHH i 1994 (1992–1994). I forbindelse med doktorgradsarbeidet tilbrakte han halvannet år ved London School of Economics and Political Science (LSE). Han har vært stipendiat ved Norges handelshøyskole, førsteamanuensis ved Norges handelshøyskole og Universitetet i Bergen før han i 1999 ble professor ved Norges handelshøyskole. Han har i tillegg vært redaktør for Scandinavian Economic History Review fra 2003 til 2007 og professor II og spesialrådgiver i Norges Bank (2001–2010). I perioden 2011-2012 var han vært ansatt som forskningsleder i prosjekt hos DNB og fra 2012 som professor II i Høyskolen i Ålesund.

Grytten har siden 2011 sittet i programstyre for forskningsstiftelsen Riksbankens Jubileumsfond i Sverige. Han har vært med å vurdere faget økonomisk historie på svenske høyskoler og universiteter.

Grytten har vært forfatter og medforfatter av en rekke bøker bøker innen sitt fagfelt og et 100-talls vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler publisert i norske og internasjonale forskningstidsskrift og gjesteprofessor ved universiteter i Storbritannia, Nederland, Canada og Øst-Europa.

Forskningsområder[rediger | rediger kilde]

Grytten har særlig forsket på historiske makroøkonomiske serier nasjonalregnskaper og rekonstruerer historiske nasjonalregnskaper for årene før offisiell nasjonalregnskapsstatistikk ble innført rett etter krigen. Gjennom hans arbeid har Norge fått en sammenhenngende bruttonasjonalprodukt-serie fra 1830 og frem til i dag.[1]

Han har også statistisk omregnet arbeidsledighetsstatistikken for krisene i mellomkrigstiden, ettersom datiden manglet pålitelig offisiell statistikk. Han konkluderer med at ledigheten 1920-1939 var en tredel av hva som tidligere hadde vært antatt. Dette bringer norske ledighetstall for perioden mer på linje med internasjonale anslag. Hans statistikker om nivået på arbeidsledigheten i 1930-årene er omstridt, fordi det har vært vanskelig å skaffe data for arbeidssøkere som ikke var fagorganisert.[2]

Grytten har også beregnet nominelle og reelle norske lønner tilbake til 1726 etter industri og yrke og en egen norsk konsumprisindeks tilbake til 1516. De senere år har han konsentrert seg om å tolke resultatene av beregningene, blant annet gjennom artikler om historiske finanskriser i nasjonale og internasjonale tidsskrifter. I et av disse arbeidene[hvilken?] påpeker han manglende samvariasjon mellom konjunkturer og inflasjonssykler og stiller spørsmål ved deler av grunnlaget for dagens inflasjonsmål for pengepolitikken. Noen av disse arbeidene er utført i samarbeid med hans kollega, samfunnsøkonomen Arngrim Hunnes.

Han har også i den senere tid forsket på Hans Nielsen Hauges og haugianismens innvirkning på norsk næringsliv. Her har han hevdet at den var avgjørende for gjennombruddet for den moderne økonomi i Norge, særlig i kyststrøkene av landet.[3] I dette arbeidet har han på grunnlag av originale kilder beregnet omfanget av haugianske investeringer helt tilbake til 1797. Dette er et tema det er skrevet relativt lite økonomisk historisk forskningslitteratur om tidligere.[trenger referanse]

Grytten har vært forfatter av en rekke bøker om norsk makroøkonomisk historie og næringslivshistorie som dekker norsk økonomis utvikling fra 1800 til i dag. Han har vært redaktør for en artikkelsamling om historiske nasjonalregnskaper i de nordiske land med vekt på metodeologi og empiri. Han har videre skrevet 12 bøker i bedriftshistorie og en om bankhistorie. Den siste handler om DnBs historie fra 1855 til 1990, og regnes som skjellsettende innenfor norsk bankhistorie. I tillegg har han vært medforfatter og redaktør for bøker innen norsk og internasjonal økonomisk historie, samt i en bok og miljø og utvikling. I bøkene innen bedriftshistorie, har han integrert ren bedriftshistorie med andre fagfelt, som makroøkonomisk historie, makro- og mikroperspektiver.

I den senere tid har Grytten også levert flere forskningsbidrag innen historisk kriseøkonomi, hvor han kombinerer finans, makroøkonomi og økonomisk historie gjennom teori, metode og empiri. Innen kriseøkonomi har han spesielt spesialisert seg på finanskriser, bankkriser og boligmarkedet.

Fagprofil[rediger | rediger kilde]

Grytten regnes som en kvantitativt rettet økonomisk historiker med hovedvekt på makroøkonomi. Hans arbeider bærer preg av at han er en økonom og historiker som ofrer mye tid på kvantitative kilder og bearbeiding av disse. Samtidig benytter han mye av sin makroøkonomisk historiske forskning som grunnlag for kommentarstoff i media.

Han står i dag som den mest fremtredende representant for den såkalte «bergensskolen» i økonomisk historie. Den bærer preg av kvantitativ og teoretisk rettet tilnærming til empirisk-historiske emner. Denne retningen har møtt betydelig motstand for sin forskningstilnærming i en del historikermiljø i Norge, fordi den regnes å være for tett knyttet opp til økonomifaget. Samtidig er bergensskolen blitt kanskje den mest anerkjente norske økonomiske-historiske retningen internasjonalt.[trenger referanse]

Sosialt engasjement[rediger | rediger kilde]

Politisk har Grytten markert seg som en moderat Israelsvenn, som samtidig er opptatt av palestineres og spesielt kristne palestineres situasjon gjennom humanitært arbeid, debatter, artikler og foredrag. Han kan plasseres i sentrum-høyre av norsk politikk med sans for liberalisme, verdikonservatisme og et humanitært og kristent engasjement. Han har vært vært aktiv gjennom menighet (korps) tilknyttet Frelsesarmeen i Bergen.[4]

Priser, utmerkelser[rediger | rediger kilde]

 • 2002 Bronsesvampen, NHH-studentenes egen pris til en foreleser som har utmerket seg gjennom gode forelesninger
 • 2009 Kommunikasjonsprisen, Kommunikasjonsforeningen.
 • 2009 Masterstudentenes pris for fremragende innsats. Tildelt for utmerkede forelesninger og veiledning av masterstudenter NHH

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Ola H. Grytten The gross domestic product for Norway 1830-2003, i Jan Øyvind Eitrheim T. Klovland and Jan F. Qvigstad (eds.): Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003. Norges Bank Occasional Papers No. 35. 2004
 2. ^ Arbeidsledigheten i mellomkrigstiden Historisk tidsskrift 1992 71: 249-277
 3. ^ The Hauge Institute Hans Nielsen Hauge og bedriftsetableringer[død lenke]
 4. ^ Foredrag om Israels folkerettslige grunnlag på MIFF.no Arkivert 15. august 2006 hos Wayback Machine.

Bibliografi[rediger | rediger kilde]

 • Publikasjoner av Ola Honningdal Grytten i forskningsdokumentasjonssystemet CRIStin
 • 2012 «Gender-specific labour market convergence and family stability in Scandinavian countries (1866-2007)» (sammen med Arngrim Hunnes), Journal of European Economic History, Vol 41. No 2, s. 11-46.
 • 2012 «Price stability in the periphery during the international gold standard: Scandinavia» (sammen med Arngrim Hunnes), The Gold Standard Peripheries. Monetary Policy, Adjusted and Flexibility in a Global Setting. Palgrave Macmillan, s. 58-80.
 • 2012 «A Long Term View on the Short Term Co-Movement of Output and Prices in a Small Open Economy» (sammen med Arngrim Hunnes), International Journal of Economics and Finance, Vol 4, No2/2012, s. 3-15
 • 2008 «Purchasing power of labour: Norwegian real wages 1726-2006», Scandinavian Economic History Review, Vol 57, No 1/2009, s. 48-87.
 • 2007 «Norwegian wages 1726-2006 classified by industry», Etrheim, Øyvind et al, Historical Monetary Statistics for Norway – part II, Norges Bank Oslo, s. 343-384.
 • 2007 «Nominal wages in Norway 1726-1940 by occupation», Etrheim, Øyvind et al, Historical Monetary Statistics for Norway – part II, Norges Bank Oslo, s. 231-342
 • 2005 The Economic History of Norway Gryttens sammenfatning av Norges nyere økonomiske historie for Economic History net.
 • 2004 «The gross domestic product for Norway 1830-2003», Etrheim, Øyvind et al, Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003, Norges Bank Oslo, s. 241-288.
 • 2004 «A consumer price index for Norway 1516-2003», Eitrheim, Øyvind et al, Historical Monetary Statistics for Norway 1819-2003, Norges Bank Oslo, s. 47-98
 • 2002 Norsk økonomi i det tyvende århundre (sammen med Fritz Hodne). Revidert utgave av Norsk økonomi 1900-1990 fra 1992. ISBN 82-7674-739-6
 • 2000 Norsk økonomi i det nittende århundre (sammen med Fritz Hodne) ISBN 82-7674-352-8
 • 1998 Sporveien i Bergen 1897-1997, Centraltrykkeriet/Bergen Sporvei, Bergen.
 • 1994 Økonometrisk historie. Iaktagelser om fagfeltets utvikling i Norge (sammen med Bjørn Basberg) i Historisk Tidsskrift 1994 s. 430-449
 • 1994 Arbeidsledigheten i mellomkrigstiden. Svar til Harald Espeli Historisk Tidsskrift 1994 73: 506-523
 • 1992 Arbeidsledighetens omfang i mellomkrigstiden i Historisk Tidsskrift 1992 s. 249-277

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]