Pengepolitikk

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

Pengepolitikk er betegnelsen på regulering av pengemengden i et land for å styre landets økonomi. Det gjøres som regel av sentralbanken på oppdrag av et lands myndigheter. Målet med pengepolitikken er typisk å holde inflasjonen under kontroll, men det kan også være å påvirke valutakurser.

Virkemidlene i pengepolitikken varierer noe fra land til land. Norges Banks hovedverktøy for å regulere pengemengden i Norge er fastsettelsen av foliorenten. I USA er Federal Reserve Systems Federal Open Market Committees viktigste verktøy kjøp og salg av statsobligasjoner. Andre ting som påvirker pengemengden er å endre bankenes reservekrav som for europeiske banker bestemmes av BIS (Bank For International Settlements).