Hopp til innhold

Oklokrati

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Styreformer

Anarki

Aristokrati

Autokrati

Demokrati

Despoti

Diktatur

Konstitusjonelt monarki

Kleptokrati

Meritokrati

Monarki

Oligarki

Oklokrati

Parlamentarisme

Plutokrati

Presidentsystem

Semipresidentsystem

Teknokrati

Teokrati

Timokrati

Tyranni

Oklokrati eller oklarki (fra gresk ὀχλοκρατία, av ὄχλος (okhlos), «folk, flokk, pøbel») betyr «pøbelvelde», en styreform der herskerne er en gruppe (mobb), folkemasse eller pøbel. Oklokrati kan være en form for amatørstyre, der makten kan være ervervet på illegalt vis. Den kan også være lovlig og institusjonalisert.

Oklokrati benyttes gjerne som en betegnelse på et demokrati (av gresk demos, «folk» og kratos, «makt») som i praksis er ikkefungerende som følge av demagogisk påvirkning, «flertallstyranni», og at avgjørelser blir tatt på grunnlag av følelser og fordommer fremfor fornuft.

Endelsen krati betyr «styre», mens arki betyr «herske». Oklokrati kan således bety både styre av vanlige folk og at pøbel hersker, mens oklarki kun betyr at pøbel hersker. Oklarki kan utøves av en person, en oklark eller oklarkist, det vil si en mobber, eller av flere oklarker/oklarkister.

Se også[rediger | rediger kilde]

  • Flertallstyranni (flertallsdiktatur), beslutning eller styreform der representanter for et flertall tilsidesetter en minoritets rettigheter
  • Proletariatets diktatur, styreform etter en sosialistisk revolusjon og før en statsløs kommunistisk samfunnsform
  • Populisme, politisk ideologi som ønsker å gi «grasrota i folket» større innflytelse i offentlige styrings- og beslutningsprosesser
Autoritetsdata