Nummertegn

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Nummertegn
#
Skilletegn

apostrof ( ' ) ( )
kolon ( : ) ( ː )
komma ( , )
tankestrek ( , , m.fl. )
bindestrek ( )
bindestrek‐minus ( - )
hard bindestrek ( )
ellipse ( )
utropstegn ( ! ) ( ¡ )
punktum ( . )
halvhøyt punktum ( · )
interrobang ( )
ironitegn ( ؟ )
spørsmålstegn ( ? ) ( ¿ )
anførselstegn (« ») (‹ ›) ( “ ” ) ( ‘ ’ ) m. fl.
paragraftegn (seksjonstegn) (§)
semikolon ( ; )
skråstrek ( / )
omvendt skråstrek ( \ )
loddrett strek ( | )
understrek ( _ )
aldusblad ( ) ( )
asterisk ( * )
asterisme ( )
kors ( )
nummertegn (# )
dobbeltkors ( )
innsettingstegn ( ^ )
avsnittstegn, alinea ( )
listepunkter ( • ▪ ‣)

Mellomrom
Hardt mellomrom (   )

mange flere ( ) ( ) ( ) ( )

Parenteser
rundparenteser ( ( ) )

klammeparenteser ( [ ] )
krøllparenteser ( { } )
vinkelparenteser ( 〈 〉 )
piggparenteser ( ⁅ ⁆ )

Nummertegnet ( # ) er et typografisk symbol. Tegnet har mange navn og mange forskjellige anvendelser. For enkelte bruksområder brukes andre betegnelser og det finnes også andre, alternative tegn som kan brukes.

I Unicode har nummertegn verdien U+0023.

Typisk brukes # i stedet for i systemer hvor det ikke er mulig å skrive ♯ (kryss som hever musikalsk note et halvt trinn). De to tegnene må ikke forveksles. # har to vannrette og to skråstilte streker, mens ♯ har to skrå og to loddrette streker.

Anvendelser[rediger | rediger kilde]

Nummertegnet har en lang rekke navn for forskjellige formål:

Nummertegn[rediger | rediger kilde]

Som nummertegn brukes tegnet iblant i betydningen nr. – for eksempel: Sangen har ligget som #1 på hitlisten. Denne unormerte bruken stammer fra engelsk, hvor det også finnes et eget tegn til nettopp dette – nemlig Unicode-tegnet U+2116 ( ), som på engelsk brukes i for eksempel adresser eller tilsvarende.

Antall[rediger | rediger kilde]

I kjemi blir ofte nummertegnet (hashtag, #) brukt som et symbol på antall. For eksempel kan man skrive # mol som betyr antall mol.

Pundtegn[rediger | rediger kilde]

Til forskjell fra det egentlige pundtegnet, som betegner Pund Sterling, brukes nummertegnet noen ganger i betydningen pund (masseenhet), dog primært som betegnelse for det amerikanske pound avoirdupois. Her brukte man i USA tidligere betegnelsen lb., men siden har typografer tatt i bruk et særskilt tegn til nettopp dette: Unicode LB Bar Symbol, U+2114, ℔. Dette ligner og ble med tiden da også helt erstattet med det enkle nummertegnet, med kun to loddrette og to vannrette streker.

Firkant[rediger | rediger kilde]

telefoner finnes det en egen tast med dette tegnet på. Denne kalles normalt bare firkant, for eksempel i automatiske telefonsvarersystemer: Tast inn din PIN-kode etterfulgt av firkant.

I denne forbindelsen kalles tegnet ofte for hash på engelsk. Betegnelsen hash brukes også i noen tilfeller på norsk, særlig i programmeringssammenheng.

Tegnet etterfulgt av et ord eller en frase uten mellomrom mellom symbolet # og påfølgende bokstav eller tall, kalles emneknagg (engelsk: hashtag) og brukes til å gruppere meldinger og forenkler søk i sosiale nettverk som Twitter, Facebook, Google+ og Instagram.

Dobbeltkors[rediger | rediger kilde]

Alle resepter innledes med tegnet #, som i denne sammenheng betegner dobbeltkors i betydningen in nomine dei - “i Guds navn”. Deretter følger "Rp" eller ℞, som er en forkortelse for det latinske recipe – “ta”.

I datalogi[rediger | rediger kilde]

Nummertegnet finnes i ASCII-tegnsetttet som nummer 35, og representeres i Unicode som u+0023.

I programmering[rediger | rediger kilde]

I noen programmeringsspråk (for eksempel Python, Perl, PHP og PowerShell) og TCL brukes nummertegnet til kommentarer.

# opprett forbindelse til databasen
mysql_connect($host, $user, $pass);

I PHP vil foranstående første linje være kommentar til hva annen linje gjør.

I chat[rediger | rediger kilde]

I noen chatsystemer (for eksempel IRC) brukes nummertegnet foran en chatkanals eller et chatroms navn:

/connect irc.wikimedia.org
/join #wikipedia-no

Dette vil på IRC forbinde til den norske Wikipedias chatkanal.

I URL-er[rediger | rediger kilde]

I en URL brukes nummertegnet for å skille stien og søkestrengen fra fragmentet:

http://www.example.org#Avsnitt

Her lages det en henvisning til denne siden. Fragmentet (I_URL.27er) angir at nettleseren skal hoppe ned til den del av dokumentet navngitt med nettopp dette fragment.

I wiki[rediger | rediger kilde]

I wiki-software (som for eksempel MediaWiki) brukes nummertegnet til lister, nettopp på grunn av dets betydning som nummertegn. Følgende kilde:

#Epler
#Pærer
#Bananer

vil vises som:

  1. Epler
  2. Pærer
  3. Bananer