Telefonsvarer

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En telefonsvarer er en elektronisk maskin som er koblet til en telefonabonnents telefonlinje og automatisk svarer på samtaler når eieren av telefonen ikke kan eller vil svare. Svareren kan ta opp en beskjed fra vedkommende som ringer, og senere spille av denne beskjeden for eieren av telefonen. Tradisjonelt har det vært vanlig at beskjeden ble spilt inn på magnetbånd, men i dag brukes også andre lagringsmedier.

En eldre Panasonic telefonsvarer med to kassetter

I dag er det også mulig å ha en såkalt telefonsvarer tilknyttet ens mobiltelefonabonnement. Når abonnenten er utenfor signaldekning, har telefonen avslått eller ikke ønsker å besvare et anrop, viderekobles anroperen til et elektronisk system hos mobiltelefonoperatøren, og en beskjed kan spilles inn på dette systemet. Abonnenten kan senere ringe opp dette systemet for å få beskjeden avspilt. Tjenesten kalles mobilsvar.