Hopp til innhold

Noteverdi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Navn på deler av ei note

Innen musikknotasjon er noteverdi den relative varigheten av en note. Noteverdien angis av notehodets form og farge, om det finnes en notehals, og om det finnes notehake eller notebjelke. En pause angir et tomrom av en tilsvarende varighet.

Lengden til noter og pauser er ikke bestemte størrelser, men er proporsjonale i varighet; de må sees i sammenheng med alle andre note- og pauselengder. Systemet er matematisk oppbygd med en indre logikk, slik at halvnote tilsvarer to fjerdedelsnoter, og så videre. For enkelhets skyld oppgis her varigheten til en kvartnote som R. Nedenfor beskrives noteverdiene til venstre og den tilsvarende pausen til høyre. En helnote er 4 pulslag. En halvnote er 2 pulslag. En firedelsnote er 1 pulslag. En åttedelsnote er 1/2 pulslag.

Note Varighet Pause
Longa
En firedobbel helnote.
Varighet: 16 R
Breve
En dobbel helnote.
Varighet: 8 R
Helnote

Varighet: 4 R
Halvnote

Varighet: 2 R
Firedelsnote

Varighet: 1 R
Åttedelsnote

Varighet: 1/2 R
Sekstendelsnote

Varighet: 1/4 R
Trettitodelsnote
Varighet: 1/8 R
Sekstifiredelsnote

Varighet: 1/16 R
Hundreogtjueåttedelsnote

Varighet: 1/32 R


Autoritetsdata