Hjelpelinje

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Eksempel: Denne nedadgående a-mollskalaen passer på notesystemet til å begynne med, med den sjette nota (enstrøken c) trenger en hjelpelinje. Neste note (h) er rett under hjelpelinja, og den siste nota (a) trenger to hjelpelinjer.

En hjelpelinje er en kort strek som innen musikknotasjon brukes til å kunne skrive en note som ellers ville være for høy eller for lav til å passe på notesystemet. En strek (litt lenger enn selve notehodet) tegnes parallelt med notesystemet, og notehodet plasseres på hjelpelinja eller like over eller under den.

Noter som ligger mer enn to eller tre hjelpelinjer over eller under notesystemet, blir mer vanskelige å lese, og da benyttes gjerne en annen nøkkel, eller man bruker et 8va-tegn (ottavategn) for å markere at noten skal spilles en oktav høyere eller lavere.