Norminol

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Norminol
Org.nummer921 261 179
Etablert22. juni 1971
HovedkontorAndenes
Bransjeolje
Havnor.jpg
Ekofisk complex.jpg

Norminol var et norsk oljeselskap som var basert på Andenes i Nordland. Selskapet ble opprettet 22. juni 1971 med formål om å lete etter gass og oljeAndøya. I 1991 ble det kjøpt opp av Saga Petroleum, og senere innfusjonert. I 1995 ble selskapet reetablert med fokus på oljehandel med shipping & logistikk løsninger i nordområdene og var registrert i Tromsø.

Historikk[rediger | rediger kilde]

Selskapet var det andre oljeselskapet som ble etablert i Norge. Det Norske Oljeselskap (nå DNO International) ble stiftet i 1971.Det var det første nasjonale oljeselskap, startet som et folkeaksjeselskap. Det norske stat oljeselskap, Statoil, ble stiftet året etter.

Startfasen, 1970–1974[rediger | rediger kilde]

2798647 h60e01092655b8f48d74b v1457645507 562x450.jpg

Sommeren 1970, noen måneder etter at Ekofisk-funnet var et faktum, ble det gjennom daværende Andøy Tiltaksnemnd, med Odd Sigvald Olsen som formann og utførende, igangsatt forberedelser til etablering av et oljeselskap basert i Nord-Norge. Målet for et slikt selskap var i første fase å gjennomføre kjerneboring på Andøya, der kontinentalsokkelen strekker seg inn på land. Videre var det planlagt en påfølgende offshore borevirksomhet i Nord-Norge. På dette tidspunktet ble det forventet at sokkelen i nord ville bli åpnet for prøveboring i 1973 og 1974. Våren 1971 ble Norminol stiftet med Andøy kommune, entreprenør Einar Larsen, de trondheimsbaserte oljeletingselskapene Norsk Vikingolje og Norsk Polarnavigasjon, og med Odd Sigvald Olsen som medgründer, direktør og styreformann. I perioden frem til 1974 ble det fortatt fire kjerneboringer på Andøya, den dypeste ned til ca. 750 meter. Det ble funnet gass, og spor av olje. Tidligere olje- og energiminister i Norge Odd Roger Enoksen bodde på Andøya og var i tenårene på den tiden. Han fikk deltidsjobb som bestod i å kjøre traktor med seismiskutstyr over jordene.

Utenlandske eksperter som var engasjert i boringen mente at boringene kunne grense opp til et olje-/gassfelt i Andfjorden. Boredataene fra Andøya fikk solid faglig anerkjennelse og ble solgt til en rekke andre oljeselskaper på norsk sokkel. I denne perioden ble Norminol også børsnotert på SMB-listenOslo Børs.

Lov om undersøkelser etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområder av 4. mai Nr 21. 1973, ble forklart som «Lex Norminol».

Britisk sokkel og Vest-Afrika: 1975–1979[rediger | rediger kilde]

I 1975 kjøpte Norminol det britiske selskapet Petromin Ltd, med andeler i 10 blokker på britisk sokkel samt en andel i et senere produserende felt.

I 1977 ble Norminol tildelt lisens i et 50/50-samarbeide med kamerunske interesser i en større offshoreblokk, Sanga North, i Vest-Afrika. Ved lisenstildelingen var det allerede klart at blokken inneholdt olje og gass. I samarbeide med et amerikansk oljeselskap ble et omfattende seismikkprogram igangsatt for å fastslå borelokaliteter og omfang.

Grunnet svært vanskelige rammebetingelser for mindre oljeselskaper i Norge og derav sviktende finansiering til oppfølgningsinvesteringer, måtte Norminol i 1979 selge både Petromin, andelen i Sanga North, samt selskapets 5 % andeler i boreriggene «Norddraug» og «Nordskald».

Via sameie til fusjon[rediger | rediger kilde]

I 1981 og 1982 ble sameiet Viking Petroleum dannet, basert på et initiativ fra norske myndigheter. Norminol deltok med andeler på 2–15 % i sameiet. Viking Petroleum ble senere tildelt mindre andeler på Snorre og Snøhvit/Albatross og Oseberg.

I 1985 kjøpte Norminol Cofranord for MNOK 200. Dette selskapet hadde en 0,33 % andel i Ekofisk og i en rekke omkringliggende blokker samt mindre andeler i ilandsføringsledninger og terminaler i Emden og Teesside. Oppkjøpet ble finansiert med egenkapital og lån, og Sparebanken Nord-Norge spilte en viktig rolle. Denne virksomheten genererte en årlige inntekter på MNOK 70–90 (oljepris rundt USD 10 / fat) og solide resultater.

Etter 18 år som administrerende direktør forlot Odd Sigvald Olsen Norminol høsten 1988. I 1991 kjøpte Saga Petroleum AS opp Norminol og fusjonerte selskapet inn i sin virksomhet. Saga Petroleum ble i 1999 fusjonert inn i Norsk Hydro Oil & Gas, og som igjen ble innfusjonert i Statoil i 2007.

Reetablering og restrukturering[rediger | rediger kilde]

Norminol ble reetablert og registrert i Foretaksregisteret i 1995 med Odd Sigvald Olsen som styreleder og hans sønn Odd Ivar Olsen som direktør.

I 2001 ble det gjennomført en restrukturering hvor et selskap stiftet som Dispasjørkandidat Odd Sigvald Olsen 1. Desember 1971, endret navn til Norminol. Dispasjørkandidat Odd Sigvald Olsen utførte på 1970-80-tallet viktige administrasjonsfunksjoner for Norminol, og selskapene var også samlokalisert på Andenes i Nordland. Dispansasjørkandidat Odd Sigvald Olsen gis mye av æren for at Norminol ble holdt i livet under trange økonomiske tider i denne perioden og med manglende arbeidsoppgaver på norsk sokkel.

Med Odd Sigvald Olsen som arbeidende styreformann var Norminols virksomhet oljehandel i nordområdene med særlig fokus på forsyninger av oljeprodukter (bunkers) til den russiske fiskeriflåten. Selskapet tilegnet seg i denne perioden meget verdifulle erfaringer og nettverk for handel med Russiske statlige – og private selskaper. Selskapet hadde i denne perioden representasjonskontorer i Murmansk og Arkhangelsk i det nordvestlige Russland.

Kilder[rediger | rediger kilde]

 • «Norminol med nye grunnundersøkelser», Norges handels- og sjøfartstidende, 25. september 1974 s5
 • «Norminol sjefen avviser helslakt», Dagens Næringsliv, 1990-09-24 s19
 • «Har 77 mill i banken – Norminol på flyttefot» , Nordlys 1991-08-31
 • «Spennende tid for Norminol», Stavanger Aftenblad, 1988-04-27 s23
 • «Grensen mot Sovjet» , Lofotposten, 1975-05-24
 • «Meningsmåling for Norminol : Knapt flertall i Nord-Norge går i mot oljeboring i 1978», Aftenposten, 1976-12-16 s19
 • «Norminol kjemper for å komme med i oljeaktiviteten på sokkelen nå må selskapet få et klart ja eller nei sier stortingsrepresentant R.Hellem», Andøya Avis, 1975-12-05
 • «Norminol ønsker å undersøke Andfjorden», Aftenposten, 1974-09-02 s13
 • «Norminols pengemaskin i Harstad», Nordlys, 1987-11-24 s8
 • «Oljemyggen Norminol tidenes oppstandelse», Kapital, 20/1990/H5 s 140 2s
 • «Saga og DNO kjemper om Norminol», Dagens Næringsliv, 1992-01-28
 • «Saga og Norminol føler seg snytt Statoil alene i Nord», Verdens Gang, 1975-12-11 1s
 • «Norminols plass», Nordlys, 1975-05-09
 • «Nord-Norsk oljeråd med nesten rene ord for pengene: Norminol må slutte seg til Saga gruppen», Nordlys, 1975-10-01 1s
 • «Lovende offshore – Norminol attraktiv» , Dagens Næringsliv , 1974-08-23 s7.
 • «Norminol – et oljepolitisk stebarn», Harstad Tidende, 1975-04-29,
 • «Norminol på fote igjen. Nødvendig bank tillit. Store aksjonærer er nå på vei inn», Harstad Tidende, 1989-12-06 s25
 • «Norminol utvider aksjekapitalen», Harstad Tidende, 1990-10-11
 • «Norminol mysteriet», Dagens Næringsliv 1994-03-19
 • «Norminol plass i oljeletingen», Vesterålen, 1975-05-03
 • «Norminol plass», Nordlys, 1975-05-09
 • «Snur ryggen til Norminol», Dagens Næringsliv 1986-12-22 s5
 • «Liv etter sykeleiet», Dagens Næringsliv 1987-09-14, s11 s12 s13 s14
 • «Diverse avisartikler vedr omorganisering i Norminol». Artiklene er hentet fra Dagens Næringsliv, Harstad Tidende og Nordlys og dekker perioden 2/9 – 18/10 1988
 • «Årsrapporter i Brønnøysundregisterene»
 • «Petroleumstilsynet»
 • «Arkivverket Riksarkivet og Statsarkivene»
 • «Næringsrapport nr 3. 2012»