Noregs Ungdomslag

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Gå til: navigasjon, søk
StomatolskyltenStockholmCropped.jpg Denne artikkelens innhold ligner reklame.
Wikipedia er ikke et reklamemedium. Om emnet er relevant for en encyklopedi bør artikkelen bearbeides for å bli mer nøytral. Hvis emnet ikke er relevant, bør den i stedet merkes for sletting med malen {{Hurtigslett}}.Se diskusjonssiden for mer informasjon.

Noregs Ungdomslag (NU) ble danna i 1896 og er en kulturorganisasjon med over 16 000 medlemmer i 450 lokale ungdomslag i hele Norge. Mye av aktiviteten er knyttet til folkedans, teater, bunad og barne- og ungdomsarbeid, men ungdomslagsbevegelsen har et unikt mangfold av aktiviteter. NU har et tett samarbeid med Det Norske Teatret, Norsk Barneblad, Norsk Teaterråd, Rådet for folkemusikk- og folkedans, Nynorsk Pressekontor og andre kulturaktører i Norge.

Formål[rediger | rediger kilde]

Noregs Ungdomslag skal gjennom folkelige kulturaktiviteter skape engasjement og levende lokalmiljø.

Prinsipprogram[rediger | rediger kilde]

Prinsipprogrammet til Noregs Ungdomslag er bygget rundt seks kjerneverdier, og ligger til grunn for politikken til organisasjonen:

Frilynthet Det frilynte miljøet er basert på toleranse, og begrep som menneskeverdighet og likeverdighet står derfor sentralt i Noregs Ungdomslag. I ungdomslaget skal alle kunne finne en trygg og inkluderende møteplass, der en vinner respekt for ulik livspraktisering, politisk oppfatning eller kulturbakgrunn.

Tradisjoner Den folkelige kulturen slik den for eksempel kommer til uttrykk i dans, teater, handverkstradisjoner og språk, utgjør viktige deler av det kulturelle mangfoldet. Tradisjonene har flere kvaliteter, og en drøfting av disse kvalitetene er en sentral del både av tradisjonen i seg selv og identitetsdanningen knyttet til kulturen. Noregs Ungdomslag skal medvirke til levendegjøring, formidling og videreutvikling av folkelige kulturuttrykk.

Nyskapende Noregs Ungdomslag trur på humor, kreativitet, galskap, fantasi og mot som viktige virkemiddel både i organisasjonen og i samfunnet. Ungdomslaget skal være åpne arenaer for kreative tanker og ideer til ny aktivitet.

Generasjoner Det er en verdi i seg selv at mennesker møtes til felles aktivitet på tvers av generasjonene, og dette er en viktig del av en folkelig opplærings- og utviklingstradisjon. Møtestedene i Noregs Ungdomslag er åpne for alle generasjoner, og aktivitetene er retta mot mennesker i alle aldre. En del av aktivitetene i ungdomslaga skal likevel være retta mot spesielle målgrupper, og en vil særlig legge vekt på barn og ungdom.

Rusfri samværskultur Noregs Ungdomslag har en aktiv og positiv samværskultur. De rusfrie møtestedene i ungdomslagene skaper trygge og inkluderende miljø.

Samfunnsengasjement Gjennom skolering og deltakelse i demokratiske prosesser i ungdomslagene, skal medlemmene utvikle seg som selvstendige og fellesskapsorienterte mennesker. Ungdomslaget har ei viktig rolle for mennesket, lokalmiljøet og storsamfunnet, og skal være aktiv i arbeidet for å medvirke til gode og livskraftige lokalsamfunn i bygd og by.

Ledelse og ledere[rediger | rediger kilde]

Noregs Ungdomslag ledes av styreleder Endre Kleiveland. Kleiveland har bakgrunn fra Ungdomslaget Fram på Osterøy og Bergen Ungdomslag Ervingen , og representerer Hordaland Ungdomslag. Generalsekretær er Eli Ulvestad.

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]