Nasjonalkongressen til Kinas kommunistparti

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Fra den 18. nasjonale partikongress, november 2012
Siden 1969 er Nasjonalkongressen til Kinas kommunistparti blitt avholdt i Folkets store hall i Beijing.

Nasjonalkongressen til Kinas kommunistparti (forenklet kinesisk: 中国共产党全国代表大会; tradisjonell kinesisk: 中國共產黨全國代表大會; pinyin: Zhōngguó Gòngchǎndǎng Quánguó Dàibiǎo Dàhuì; ordrett: Det kinesiske kommunistiske partis nasjonale representanters kongress, er en partikongress som avholdes om lag hvert femte år. I teorien er Nasjonalkongressen det høyeste besluttende organ innen det kinesiske kommunistiske parti, men i praksis er alle viktige beslutninger fattet forut for møtet.

Siden 1987 er nasjonalkongressene blitt arrangert i september, oktober eller november måned i de aktuelle år. Møtestedet er Folkets store hall i Beijing.

Nasjonalkongressen til Kinas kommunistparti må ikke forveksles med Den nasjonale folkekongress (som er Folkerepublikkens lovgivende forsamling).

Generelle oppgaver siden 1970-tallet[rediger | rediger kilde]

Under den ordning som slo igjennom i siste del av 1900-tallet, har nasjonalkongressen som regel følgende på sin agenda:

 1. Gjennomgang og prøving av rapportene fra Sentralkomiteen og sentralkommisjonen for disiplinkontroll;
 2. Diskusjon og vedtak vedrørende viktige partianliggender;
 3. Revisjon av partiets status;
 4. Valg av medlemmer av Sentralkomiteen og Disiplinkontrollkommisjonen.[1]

Kinesiske kortnavn[rediger | rediger kilde]

På kinesisk forkortes hver kongress' navn til tallordet fulgt av tegnet da (大), kort for dahui (大会 «konferanse»). For eksempel forkortes det fullt utfoldede navnet for den sekstende konferanse, Zhōnguó Gòngchǎndǎng Dìshíliùcì Quánguó Dàibiǎo Dàhuì (forenklet kinesisk: 中国共产党第十六次全国代表大会; tradisjonell kinesisk: 中國共產黨第十六次全國代表大會), til Shíliù Dà (十六大 «sekstende da»).

Kronologi over partikongressene[rediger | rediger kilde]

Før grunnleggelsen av Folkerepublikken[rediger | rediger kilde]

1. kongress (Yi Da) (一大)

Første samlingssted for den første partikongress (Xingye-gaten i Shanghai).
Chen Duxiu
 • Delegater: 12
 • Partimedlemmer: 50
 • Betydning: Partiets første plattform (綱領) vedtas; Mao Zedong deltar (som representant for Hunan); Zhang Guotao leder møtet; Chen Duxiu blir første leder av Partiets «sekretariat». To representanter fra Komintern deltar (under Shanghai-møtene).
Møtet fastslår at det med tiden må dannes en folkehær i landet for å styrte borgerskapet og virkeliggjøre proletariatets diktatur.
2. kongress (Er Da) (二大)
 • Når: 16.–23. juli 1922
 • Hvor: Shanghai
 • Deltakere
 • Delegater: 12
 • Antall partimedlemmer representerte: 195
 • Betydning: Mao Zedong ikke på kongressen fordi han hadde glemt den hemmelige adressen til møtestedet; Partiet befester en leninistisk profil og fortsetter å utstøte anarkistene; forsøker å holde en uavhengig linje fra Sun Yat-sens Kuomintang (KMT).
Det blir besluttet at før tiden er inne for en sosialistisk revolusjon er det nødvendig å få på plass en demokratisk oppstand som styrker føydalismen, krigsherreveldet og kolonialismen.
3. kongress (San Da) (三大)
 • Når: 12.–20. juni 1923
 • Hvor: Guangzhou
 • Deltakere
 • Delegater: ~30
Antall partimedlemmer representerte: 420
 • Betydning: Partiet ratifiserer formelt «blokk innen»-strategien i sitt samarbeid med KMT, som påkrevet av Komintern.
Chen Duxiu gjenvelges til partigeneralsekretær; Mao Zedong velges inn i Sentralkomiteen (først nå, ettersom han var fraværende ved forrige anledning).
4. kongress (Si Da) (四大)
 • Når: 11.–22. januar 1925
 • Hvor: Shanghai
 • Deltakere
 • Delegater: 20
 • Antall partimedlemmer representerte: 994
 • Betydning: Partiet sentralt fortsetter sine bestrebelser mot å få kontrollen over halvveis uavhengige regionale grener av Partiet.
Det besluttes å utvide Partiets fokusgruppe fra bare arbeiderklassen til også kjempe for bønder, studenter og kvinner. Chen Duxiu gjenvelges til leder, Mao Zedong ikke med i den nye Sentralkomiteen.
5. kongress (Wu Da) (五大)
 • Når: 27. april-9. mai 1927
 • Hvor: Wuhan
 • Deltakere
 • Delegater: ~80
 • Antall partimedlemmer representerte: 57.967
 • Betydning: Kongressen fant sted etter Chiang Kai-sheks angrep på kommunistene i Shanghai og annetsteds; Kommunistpartiet fortsetter å «støtte KMTs venstrefløy og motstå KMTs høyrefløy».
Det fremføres kritikk mot Chen Duxiu for såkalt «høyreavvik» fra Mao-tro hold, ikke desto mindre blir Chen gjenvalgt.
6. kongress (Liu Da) (六大)
 • Når: 18. juni-11. juli 1928
 • Sted: Moskva
 • Deltakere
 • Delegater: 84
 • Alternerende delegater: 34
 • Antall partimedlemmer representerte: ~40.000
 • Betydning: Første og eneste Partikongress avholdt utenfor Kina (på grunn av Chiangs forfølgelser); går inn for opprettelsen av militære styrker kontrollert av Partiet men samtidig «under KMTs flagg»; Mao Zedong fraværende, han blir i Kina i Partiets baseområde i Jinggangshanfjellene.
Etter sterk kritikk mot Chen Duxiu for å ha «sviktet den første revolusjonære bølge», og dessuten for «venstreavvik» og ekstremistisk trotskisme, blir han erstattet som generalsekretær av Xiang Zhongfa, som tilhører samme partifraksjon som Li Lisan som fremstår som Partiets reelle leder. Trass i sitt fravær velges Mao til sentrale verv, og det gis tilsluting til Maos geriljakrigslinje. For første gang innvelges Zhou Enlai i Sentralkomiteen.
7. kongress (Qi Da) (七大)
 • Delegater: 544
 • Alternerende delegater: 208
 • Antall partimedlemmer representerte: 1,21 millioner
 • Betydning: partigrunnloven (黨章) blir vedtatt; Partiets formann Mao Zedong utnevnt til Partiets leder; Mao Zedongs tanker forankret i partigrunnlov; Mao gjenforteller fabelen om «den gamle dåren som flytter fjellet» under sin avsluttende tale.

Etter 1949[rediger | rediger kilde]

8. kongress (Ba Da) (八大)
 • Når: 15.-27. september 1956
 • Sted: Beijing
 • Deltakere
 • Delegater: 1.026
 • Alternerende delegater: 107
 • Antall partimedlemmer representerte: 10.730.000
9. kongress (Jiu Da) (九大)
 • Når: 1.–24. april 1969
 • Sted: Beijing
 • Deltakere
 • Delegater: 1.512
 • Antall partimedlemmer representerte: 22.000.000
 • Betydning: Avholdt under kulturrevolusjonen, partiet plaget av indre strid; Folkets frigjøringshær har sterkere innflytelse innen Partiet; ikke mange medlemmer utpekt til maktposisjoner under forrige partikongress overlever den 9. partikongress politisk; Maos nr. 2, Liu Shaoqi (arrestert 1966) og tidligere CPC generalsekretær Deng Xiaoping fordømmes; forsvarsminister Lin Biao blir Partiets viseformann og Maos nærmeste kampfelle og det konstitusjonelt markert at han skal bli Maos etterfølger; Mao Zedongs tanker igjen inntatt i partiets grunnlov.
10. kongress (Shi Da) (十大)
 • Når: 24.–28. august 1973
 • Sted: Beijing
 • Deltakere
 • Delegater: 1.249
 • Antall partimedlemmer representerte: 28.000.000
 • Betydning: Firerbanden ledet av Maos hustru Jiang Qing når til maktens tinde; første partikongress etter den amerikanske president Richard Nixons besøk til Folkerepublikken.
11. kongress (Shiyi Da) (十一大)
 • Når: 12.–18. august 1977
Deng Xiaoping
 • Sted: Beijing
 • Deltakere
 • Delegater: 1.510
 • Antall partimedlemmer representerte: 35.000.000
 • Betydning: Første partikongress etter Maos død og Firerbandens fall; Deng Xiaoping gjeninnsatt i alle sine tidligere embeder.
12. kongress (Shi'er Da) (十二大)
 • Når: 1.-11. september 1982
 • Sted: Beijing
 • Deltakere
 • Delegater: 1,600
 • Alternerende delegater: 149
 • Antall partimedlemmer representerte: 39.650.000
13. kongress (Shisan Da) (十三大)
 • Når: 25. oktober-1. november 1987
 • Sted: Beijing
 • Deltakere
 • Fullt delegerte: 1.936
 • Spesielt inviterte: 61
 • Antall partimedlemmer representerte: 46.000.000
 • Betydning: Deng Xiaoping og alle andre «annengenerasjons partiledere» trekker seg (på papiret) fra aktive verv i Partiet. «Tredjegenerasjonsledere» (ledet av Zhao Ziyang) dominerer Politbyråets stående komite.
14. kongress (Shisi Da) (十四大)
Jiang Zemin
 • Når: 12.-18. oktober 1992
 • Sted: Beijing
 • Deltakere
 • Fullt delegerte: 1.989
 • Spesielt inviterte: 46
 • Antall partimedlemmer representerte: 51.000.000
15. kongress (Shiwu Da) (十五大)
 • Når: 12.-18. september 1997
 • Sted: Beijing
 • Deltakere
 • Fullt delegerte: 2.074
 • Spesielt inviterte: 60
 • Antall partimedlemmer representerte: 59.900.000
 • Betydning: Første partikongress etter Deng Xiaopings død og Hongkongs tilbakeføring til Kina 1. juli 1997; Jiang Zemin tvinger rivalen Qiao Shi til fratreden; Deng Xiaoping teori innføres i partigrunnloven; Jiang Zemin kunngjør planer om å selge, sammenslå eller avvikle storparten av statsbedriftene i landet etter en plan som innebærer en grad av privatisering.
16. kongress (Shiliu Da) (十六大)
Hu Jintao
 • Når: 8.-15. november 2002
 • Sted: Beijing
 • Deltakere
 • Fullt delegerte: 2.114
 • Spesielt inviterte: 40
 • Antall partimedlemmer representerte: 66.000.000
 • Betydning: Hu Jintao valgt til generalsekretær; «fjerde generasjons lederskap» overtar makten i Parti og stat Jiang Zemin fyller Politbyråets Stående Komite med sine folk; Jiangs «tre representasjoner» taes inn i partigrunnloven.
17. kongress (Shiqi Da) (十七大)
 • Når: 15.-21. oktober 2007 [2]
 • Sted: Beijing
 • Deltakere
 • Fullt delegerte: 2.217
 • Antall partimedlemmer representerte: 73.360.000
18. kongress (Shiba Da) (十八大)
Xi Jinping
 • Når: 8.-14. november 2012
 • Sted: Beijing
 • Deltakere
 • Fullt delegerte: 2.270
 • Antall partimedlemmer representerte: over 80 millioner
 • Betydning: Xi Jinping valgt til generalsekretær; «femte generasjons lederskap» overtar makten i Parti og stat; avgående Hu Jintao forlater også sitt verv i Den sentrale militærkommisjon og «forbyr» alle fratredende og tidligere toppledere å legge seg opp i det nye lederskaps oppgaveløsning.

Referanser[rediger | rediger kilde]

 1. ^ Statut der Kommunistischen Partei Chinas, Kapitel III, Artikel 18 und 19
 2. ^ «ChinaDaily.com.cn». Arkivert fra originalen 11. november 2012. Besøkt 4. november 2012. 

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]