Wikipedia:Lua

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til: navigasjon, søk
Wikipedia-navnerom
Grunnleggende
navnerom
Tilhørende
diskusjonsnavnerom
0 (Hoved) Diskusjon 1
2 Bruker Brukerdiskusjon 3
4 Wikipedia Wikipedia-diskusjon 5
6 Fil Fildiskusjon 7
8 MediaWiki MediaWiki-diskusjon 9
10 Mal Maldiskusjon 11
12 Hjelp Hjelpdiskusjon 13
14 Kategori Kategoridiskusjon 15
100 Portal Portaldiskusjon 101
828 Modul Moduldiskusjon 829
Virtuelle navnerom
-1 Spesial
-2 Media

Lua er et programmeringsspråk som nå er tilgjengelig på Wikipedia på norsk bokmål og riksmål via programtillegget Scribunto i MediaWiki. Luakode kan nå bakes inn i Wikipedia-maler ved å bruke «{{#invoke:}}»-funksjonen.

Lua(kilde)koden lagres i sider som kalles moduler, som ligger i navnerommet Modul (for eksempel Modul:Lua banner). En Lua-modul kalles normalt fra en malside ved hjelp av en {{#invoke:}}-funksjon, for eksempel {{#invoke:Lua banner|main}}.

Prosjekt[rediger kilde]

Hovedformålet med dette prosjektet er å hjelpe de som vil kode en Lua-modul for Wikipedia, ved å gi tips, retningslinjer og kontakter med andre som koder Lua-moduler.

Lua i Wikipedia[rediger kilde]

Et Hello World-eksempel er Modul:HelloWorld:

mitt_objekt = {}; -- Alle Lua-moduler i Wikipedia må begynne med å definere en variabel som har
         -- eksternt tilgjengelige funksjoner. De kan ha valgfrie navn og kan også inneholde data.
 
mitt_objekt.hei = function( frame ) -- Legg til en funksjon til variabelen. Disse er mulige å kalle fra
                   -- Wikipedia med #invoke. «frame» inneholder dataen som Wikipedia
                   -- sender til denne funksjonen når den kalles.
 
  local str = "Hello World!" -- Angi en lokal variabel, og gi den data.
 
  return str -- Avslutt denne funksjonen og send data i «str» tilbake til Wikipedia. Wikipedia.
        -- «print»-funksjonen er ikke tillatt, så utskriving gjøres ved å sende
        -- data tilbake på denne måten.
 
end -- Slutten på funktionen.
 
return mitt_objekt -- Alle moduler avsluttes med å sende variabelen tilbake med disse funksjonene
          -- til Wikipedia.
 
-- Vi kan nå bruke denne modulen med {{#invoke: HelloWorld | hei }}.
-- #invoke-kommandoen begynner med modulens navn, i dette tilfellet «HelloWorld»,
-- deretter følger en av modulens funksjoner, i dette tilfellet «hei».

For en mer detaljert beskrivelse om bruk av Lua på Wikipedia, se mw:Extension:Scribunto/Lua reference manual (engelsk).

Legg til malen {{Lua}} lengst opp på malsiden for alle maler som bruker Lua. Dette for å hjelpe de som ikke kjenner til Lua, og får å få en oversikt over hvilke maler som bruker Lua. Malen brukes slik: {{Lua|Modul:Modulnavn}}. For eksempel ser {{Lua|Modul:HelloWorld}} slik ut (på høyre side):

Lua-begrensninger i Wikipedia[rediger kilde]

 • Lua-koden kjøres bare når en side tolkes – det vil si når en side lagres, forhåndsvises, etc. – og Lua kan bare få inndata som tekststrenger sendt med {{#invoke:}} og som er mulig å hente fra frame.expandTemplate, frame.preprocess, osv.
 • Den wikiteksten som sendes ut fra Lua blir ikke bearbeidet, så i maler og all annen transkludering vil teksten vises som den er.
 • Lenker av typen [[Wikipedia:Hjelp|]] fungerer ikke som utdata fra Lua – de må skrives eksplisitt som [[Wikipedia:Hjelp|Hjelp]].
 • Det er heller ingen annen behandling av innholdet, for eksempel å erstatte ~~~~ med signaturer.
 • Lua-koden på en side er begrenset til maks 10 sekunder CPU-tid på serveren.

Din sandkasse[rediger kilde]

Hvis man ønsker å bytte ut wikikoden med Lua i en mye brukt mal, kan det være en fordel å prøve seg frem i en egen «sandkasse». Denne oppretter du på dette formatet (ersatt teksten mellom < > med passende tekst).

Modul:Sandkasse/<Ditt brukernavn>/<Navnet på din modul>

Bruk Special:Prefiksindeks/Modul:Sandkasse for en liste over ale Lua-koder i alle sandkasser.

Testing av Lua-moduler/funksjoner[rediger kilde]

Lua er et programmeringsspråk, og som alle slike er det mulig å gjøre feil. Under selve utviklingen av en modul er det viktig å teste på en effektiv måte, ikke minst for å unngå å introdusere feil i kode en har skrevet tidligere. Wikipedia er et stort kjøremiljø for kode, mye større enn det som er vanlig på andre nettstedere. Det er derfor overordentelig viktig at alt fortsetter å fungere som forventet etter endringer. Det er for å forenkle slik testing at det er laget egne testbiblioteker.

Generelt så blir testing gjort etter tre forskjellige paradigmer; enhetstesting, testdrevet utvikling, og oppførelsdrevet utvikling. Dels kan en se på disse tre som separate paradigmer, men de er nok like mye forskjellig tilnærming til hvordan en gjør testing.

Enhetstesting er helt konkret hvordan en tester en enhet, ofte ved å injisere forskjellige former for «spioner» i den kjørbare koden. Som oftest er enhetstesting tett knyttet til en bestemt implementasjon av en modul, og hvis en bytter modulen så bytter en også testsettet. Ofte er koblingen så tett at testsettet kan låse implementasjonen til en gitt løsning.

Testdrevet utvikling går ut på at en definerer kontrakten for hvordan en metode skal oppføre seg før en skriver selve koden. Dette er en god løsning der en har en klar kravspesifikasjon på forhånd, eller hvor en kan utlede en slik kravspesifikaasjon. Problemet med dette er at når en skal løse et problem så er kravspesifikasjonen utenfor det en er mest fokusert på, dermed blir testspesifikkasjonen ufullstendig.

Oppførelsdrevet utvikling er tettere på agile development, som er tett på det vi holder på med i Wikipedia. Vi setter opp en et begrenset sett av tester, utvikler litt for å få til en bestemt type oppførsel, setter opp nye tester for å verifisere denne oppførselen, utvikler litt mer, og slik itererer vi oss fremover. Ulempen med dette er at vi kan ende opp med metoder og tester som ikke er optimale i fordi vi ikke har en klar kravspesifikasjon.

Hvordan vi tester er mer et metodevalg enn et valg av testbibliotek. Noen biblioteker lener seg litt mer til ett av paradigmene enn til de andre, men de som er tilgjengelig kan brukes for alle de tre skisserte. Modul:UnitTests er tett på overfladisk enhetstesting, hvor det essensielle er å ha noen primitiver for å teste likhet mellom input og output til og fra funksjoner. Modul:ScribuntoUnit er tett på overfladisk testdrevet utvikling, hvor en setter opp et testharness og itererer seg frem i vekselvirkning med koden som testes. Modul:BDD (under utvikling) har mest til felles med oppførselsdrevet utvikling. Denne modulen har noe støtte for tettere integrasjon under utvikling av kode.

Modulene TestUnits er importert fra enwiki, mens ScribuntoUnit opprinnelig kommer fra huwiki. Modulen BDD er lokal her på nowiki. Testtilfellene skrives på en underside «Moduldiskusjon:modulename/testtilfeller» hvor modulename er modulen som testes. Resultatene vises på undersidens diskusjonsside, «Modul:modulename/testtilfeller», eller ved å bruke tilleggsfunksjonen Hjelp:Integrert testing. Denne viser testene på samme side som modulen når den åpnes for redigering.

Kategoriserte testresultat[rediger kilde]

Det er to typer kategoriserte resultat som følge av feil. En type feil gir kategorisering i sider med skriptfeil, og kategorisering utløses som følge av inkludering av script med feil fra kompilering eller kjøremiljøet. Feilen kan skje i selve kallet på siden, eller i selve modulen, eller i en inkludert modul. Disse feilene vil vanligvis bli synlig med en stor rød feilmelding på siden. For å påvise hvor feilen er så klikker en på den røde lenken og får da opp ytterligere informasjon, med hvor feilen oppstod og linjenummer. I noen få tilfeller blir det ikke påvist noen klar og entydig kilde, og da er ofte feilen i forbindelse med invoke eller oversettelsen til modulens eksporterte tabell.

En annen type kategorisering plasserer modulene i category-all-tests, og underkategoriene category-good-tests og category-failed-tests. Moduler kategorisert i category-failed-tests er de som av noen grunn har tester som feiler. Kategorisering av modulene skjer via en eksportert metode fra testmodulene. Denne metoden legger til kategorier for moduler med testtilfeller, og hvorvidt resultatene er gode eller feiler. Det er ingen ytterligere detaljering utover kategorisering.

De andre språkprosjektene bruker ikke slik kategorisering, så skal modulene oppdateres så må ekstra kode legges til modulene. For å få kategorisering til å fungere er det nødvendig å gjøre en mindre endring i hvordan require skrives. Tidligere er den gjerne skrevet require('Module:modulename'), men for å få installert de ekstra metodene må det legges til et kall på resultatet fra require, typisk skrives dette som require 'Module:modulename'().

Se også[rediger kilde]