Mal:Kilde AV-medium/dok

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
CS1-referansemaler
{{Kilde bok}}
{{Kilde oppslagsverk}}
{{Kilde www}}
{{Kilde artikkel}}
{{Kilde avhandling}}
{{Kilde pressemelding}}
{{Kilde AV-medium}} (lyd/video)
{{Kilde konferanse}}

Bruk[rediger kilde]

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som brukes av VisualEditor og andre verktøy.

Kilde AV-medium

Denne malen danner en referanse til et lyd- eller videoklipp eller et annet audiovisuelt medium.

Malparametre

ParameterBeskrivelseTypeStatus
Forfatter(e)forfatterepersoner

Liste over forfattere på fri form (formatér som du vil). For en mer strukturert form, bruk i stedet feltene 'Fornavn på forfatter' og 'Etternavn på forfatter.

tekstlinjeanbefalt
Etternavn på hovedforfatter/førsteforfatteretternavnetternavn1forfatterforfatter1

Etternavnet på hovedforfatter/førsteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke'.

tekstlinjevalgfri
Fornavn på hovedforfatter/førsteforfatterfornavn

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til hovedforfatter/førsteforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatterlenke'.

tekstlinjevalgfri
Lenke til førsteforfatterforfatterlenkeforfatter1-lenkeauthorlinkauthorlink1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om hovedforfatter/førsteforfatter. For flere forfattere, bruk 'forfatter2-lenke' osv.

Sidevalgfri
Titteltittel

Artikkelens tittel; kan wikilenkes til en eksisterende Wikipedia-artikkel, eller url kan benyttes som en ekstern lenke, men ikke begge; vises i anførselstegn.

Innholdpåkrevd
URLurlURL

URL-en til onlineplasseringen hvor man kan finne mediet

tekstlinjeanbefalt
Datodato

Datoen kilden ble publisert på; Bruk ISO 8601-fomatet 'YYYY-MM-DD'; skal ikke wikilenkes.

Datoanbefalt
Årår

Året for kilden som siteres; hvis dag, måned eller sesong også er kjent, bruk 'dato' i stedet

Tallvalgfri
Andreandre

Brukes for å angi andre bidrag til verket, for eksempel 'Illustrert av Ola Nordmann' eller 'Oversatt av Kari Nordmann'

Innholdvalgfri
Oversatt tittelovers-tittelovers_tittel

Norsk tittel på artikkel, dersom den siterte kilden er på et annet språk; benyttes kun dersom etablert oversettelse finnes

Innholdvalgfri
Opprinnelsesåropprinnelsesår

Opprinnelig år for utgivelse

Tallvalgfri
Formatformat

Formatet til verket som er sitert via 'url' ('url' er påkrevd når 'format' benyttes; eksempler: PDF, DOC, XLS; ikke angi HTML

Innholdvalgfri
Minutterminutter

Tidspunktet hvor hendelsen inntreffer i kilden, angitt i minutter

Strengvalgfri
Tidspunkttidspunkt

Tidspunktet hvor hendelsen inntreffer i kilden

Strengvalgfri
Tidsteksttidstekst

Tekst som erstatter standard tekst i fbm. tidspunkt

Strengvalgfri
Medietypetype

Tilleggsinformasjon om kildens medietype

Innholdvalgfri
Serieserieversjon

Serieidentifikator når kilden er en del av en serie, slik som en bokserie eller en artikkelsamling

Innholdvalgfri
Språkspråk

Språket kilden er skrevet på; bruk fullt språknavn; ikke bruk ikoner eller maler

Innholdvalgfri
Utgaveutgave

Når utgivelsen har mer enn én utgave; for eksempel: '2.', 'revidert'; ' utg.' legges til automatisk

tekstlinjevalgfri
Stedstedlokasjon

Geografisk sted for utgivelse; vanligvis ikke wikilenket;

Strengvalgfri
Utgiverutgiverforlag

Navnet på utgiveren; vises etter tittelen

Innholdvalgfri
Utgivelsesstedutgivelsesstedutgivelses-sted

Utgivelsessted vises etter tittel; hvis 'sted' eller 'lokasjon' også er angitt, vises de før tittelen med prefikset 'skrevet i'

Innholdvalgfri
Bindbind

For en utgivelse utgitt i flere bind

tekstlinjevalgfri
Nummernummer

Nummeridentifikator for når kilden er en del av en serie som publiseres periodisk

tekstlinjevalgfri
Side i utgivelsensides

Siden i kilden som støtter innholdet; vises etter 's. '

tekstlinjevalgfri
Sider i utgivelsensiderss

Første og eventuelt siste side som angår referansen. Merk at dette hovedsakelig er aktuelt for ''PDF''.; vises etter 's. '

tekstlinjevalgfri
Vedved

Kan brukes istedet for 'side' eller 'sider' hvor et sidetall ikke er passende eller det er unødvendig

tekstlinjevalgfri
Ingen s.nopp

Hvis den settes til 'y', fjernes 's. ' foran evt. angitte sidetall

tekstlinjevalgfri
arXiv-identifikatorarxiv

tekstlinjevalgfri
AZINasin

Amazon Standard Identification Number; 10 tegn

tekstlinjevalgfri
AZIN TLDasin-tld

ASIN top-level domain for Amazon-nettsteder utenom US

tekstlinjevalgfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tegn

tekstlinjevalgfri
DOIdoi

Digital objektidentifikator; begynner med '10.'

tekstlinjevalgfri
Inaktiv DOI (dato)doi_inaktivdatodoi_brokendatedoi_bruttdatodoi_brutt

Datoen da DOI-en ble identifisert som inaktiv

tekstlinjevalgfri
ISBNisbn

Internasjonalt standardboknummer. Bruk 13-sifret variant når mulig.

tekstlinjevalgfri
Ignorer ISBN-feilignorer-isbn-feilignorerisbnfeil

Settes til 'ja' hvis du vil bruke et ISBN-nummer som inneholder feil.

tekstlinjevalgfri
ISSNissn

Internasjonalt standardserienummer; 8 tegn; kan splittes opp i to grupper adskilt av bindestrek.

tekstlinjevalgfri
jfm-kodejfm

Klassifikasjonskode i Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

tekstlinjevalgfri
JSTORjstor

JSTOR-identifikator

tekstlinjevalgfri
LCCNlccn

Library of Congress-kontrollnummer

tekstlinjevalgfri
MRmr

Mathematical Reviews-identifikator

tekstlinjevalgfri
OCLCoclc

OCLC-nummer

tekstlinjevalgfri
OLol

Open Library-identifikator

tekstlinjevalgfri
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information-identifikator

tekstlinjevalgfri
PMCpmc

PubMed Center-artikkelnummer

tekstlinjevalgfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

tekstlinjevalgfri
RFCrfc

Request for Comments-nummer

tekstlinjevalgfri
SSRNssrn

Social Science Research Network

tekstlinjevalgfri
Zblzbl

Zentralblatt MATH tidsskriftidentifikator

tekstlinjevalgfri
idid

En unik identifikator som ikke er dekket av noen av de andre feltene.

tekstlinjevalgfri
Arkiv-URLarkiv-urlarkiv_urlarkivurl

URL til en arkivert kopi av nettsiden. Oppgis hvis nettsiden er, eller i tilfelle den blir utilgjengelig; krever at 'arkivdato' oppgis

tekstlinjevalgfri
Arkivdatoarkivdatoarkiv_datoarkiv-dato

Dato da nettsiden ble arkivert. Ikke wikilenk. Brukes sammen med 'arkivurl'

tekstlinjevalgfri
Død lenkedød-lenkedødlenke

Hvis nettsiden har blitt arkivert, men fremdeles er tilgjengelig, kan du sette dødlenke til 'nei'.

tekstlinjevalgfri
Besøksdato for URLbesøksdatoaccessdate

Dato for når nettsiden ble besøkt ('16. november 2015', '2014-11-16' og '16.11.2014' er alle gyldige datoformater).

Datovalgfri
Registreringregistrering

Hvorvidt registrering er nødvendig for å vise nettsiden

Strengvalgfri
URL til sammendragsammendragurllayurllaysummarysammendrag

Peker til et ikke-teknisk sammendrag av kilden

tekstlinjevalgfri
Kilde for sammendragetsammendragkilde

Navn på kilden for sammendraget; vises i kursiv, innledes av en bindestrek

tekstlinjevalgfri
Dato for sammendragetsammendragdatolaydate

Dato da sammendraget ble publisert

tekstlinjevalgfri
Sitatsitatquote

Relevant sitat brukt for å underbygge en påstand; vises til slutt i anførselstegn. Du trenger ikke å fylle inn avsluttende punktum.

Strengvalgfri
Postscriptpostscript

Avsluttende punktum for referansen. Ignoreres hvis 'sitat' er angitt

Standard
.
tekstlinjevalgfri
Refref

Et anker som kan brukes som mål for wikilenker. Tips: Feltet 'harv' genererer et anker som passer spesielt til Harvard-malen

tekstlinjevalgfri