Magne Nylenna

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Hopp til navigering Hopp til søk
Magne Nylenna
Født12. oktober 1952 (66 år)
Barn Mathias Nylenna
Beskjeftigelse Lege, professor
Nasjonalitet Norge
Medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab

Magne Nylenna (født 12. oktober 1952 i Ålesund) er en norsk lege, fagdirektør i Folkehelseinstituttet og professor II i samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo.

Han ble cand.med. fra Universitetet i Oslo i 1977, spesialist i samfunnsmedisin i 1987 og dr.med. i Oslo i 1988. Fra 1987 til 2001 var han redaktør for Tidsskrift for Den norske lægeforening og fra 1994 har han også vært hovedredaktør for Kunnskapsforlagets Store Medisinske Leksikon. Han var generalsekretær i Den norske lægeforening fra 2002 til 2003, og fra 2003 til 2005 arbeidet han som prosjektleder i Sosial- og helsedirektoratet. Han ble professor II i samfunnsmedisin ved NTNU i 2003 og ved Universitetet i Oslo i 2006. Fra 2005 til 2018 har han vært redaktør for Helsebiblioteket og fra 2011 til 2016 også direktør for Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. I 2010–2011 var han fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet og arbeidet med Nasjonal helse- og omsorgsplan. Fra 2016 er Kunnskapssenteret en del av Folkehelseinstituttet.

Han har hatt en rekke verv. Blant annet har han vært medlem av Vancouver-gruppen, det medisinske fakultetsstyret ved Universitetet i Oslo og Utvalget for lisenssaker og utenlandsmedisinere. Han er styremedlem i Det norske medicinske Selskab fra 1993 og er medredaktør av tidsskriftet Michael. Han ledet Nylenna-utvalget som fremla utkast til helseforskningslov i NOU 2005:1. Fra 2008 til 2018 var han medlem, og fra 2014 leder, av hovedstyret ved Det norske Diakonhjem.

Bibliografi (utvalg)[rediger | rediger kilde]

  • Bibsys Publikasjoner av Magne Nylenna i universitets- og høgskolebibliotekenes system BIBSYS


1985 Kreft i almenpraksis. (Nylenna M, Gundersen S, Johannessen JV, red.) Oslo: Universitetsforlaget

1987 Kunnskap er makt – og bør deles med andre. (Nylenna M, Fugelli P, red) Oslo: Universitetsforlaget.

1991 Å drive praksis. Regler og råd for etablering og drift av praksis. (Nylenna M, red.) Oslo: Universitetsforlaget.

1992 Klar tale – tydelig tekst. Praktiske presentasjonsteknikker for leger og andre. (Nylenna M) Oslo: Universitetsforlaget.

1995 Utdanningshåndbok i samfunnsmedisin. (Nylenna M, red.) Oslo: Den norske lægeforening, 1995.

1998/1999 Store Medisinske Leksikon. 5 bind. 1. utgave. (Nylenna M, red). Oslo: Kunnskapsforlaget.

1998 Medisinsk mangfold – mangfoldig medisiner. (Heiberg A, Falkum E, Nylenna M, red.) Oslo: Universitetsforlaget.

2003 Helse for de mange. Lærebok i samfunnsmedisin. (Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red) Oslo: Gyldendal Akademisk.

2003 Med makten i sitt ord. Festskrift til Per Fugellis 60 årsdag. (Bjørndal A, Nylenna M red) Oslo: UniPub, 2003.

2004 Medisinsk ordbok. 6. utg.. (Nylenna M). Oslo: Kunnskapsforlaget,.

2004 Legerollens mange muligheter. (Nylenna M, Jacobsen G, red) Oslo: Gyldendal Akademisk.

2005 Helseforskningsrett. (Simonsen S, Nylenna M) Oslo: Gyldendal Akademisk, 2005.

2005 Helse og nasjonsbygging. (Larsen Ø, Alsvik B, Nylenna M, Swärd E) Oslo: Gyldendal Akademisk..

2006 Livsstil og helse i Danmark og Norge. (Nylenna M, red.). Oslo: Det norske medicinske Selskab.

2006 Kvinneklinikken som ble medisinsk senter. (Larsen Ø, Nylenna M, red.) Oslo: Det norske medicinske Selskab.

2007 Store medisinsk leksikon. 5 bind. 2. utg. (Nylenna M, red.). Oslo: Kunnskapsforlaget.

2008 Publisere og presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis (Nylenna M). Oslo: Gyldendal Akademisk.

2008 Samfunnsmedisin. (Larsen Ø, Alvik A, Hagestad K, Nylenna M, red.). Oslo: Gyldendal Akademisk.

2009 Medisinsk ordbok. 7. utg. (Nylenna M) Oslo: Kunnskapsforlaget.

2011 Fra utpost til utland. (Nylenna M, red.) Oslo: Det norske medicinske Selskab.

2012 Profiler og portretter i norsk medisin. (Larsen Ø, Nylenna M.) Oslo: Det norske medicinske Selskab.

2013 Mellom politikk og klinikk i hundre år. (Nylenna M red.) Oslo: Det norske medicinske Selskab

2014 Helsetjenesten i Norge. Et overblikk. (Nylenna M) Oslo: Gyldendal Akademisk

2015 Publisere & presentere. Medisinsk fagformidling i teori og praksis. (Nylenna M). 2. utgave. Oslo: Gyldendal Akademisk

2015 Eyr - portrett av et tidsskrift. (Nylenna M, Larsen Ø). Oslo: Det norske medicinske Selskab

2017 Medisinsk ordbok. 8. utg. (Nylenna M) Oslo: Kunnskapsforlaget.

2018 Planlegging for helse og trivsel. (Larsen Ø, Ridderstrøm G, Nylenna M). Bergen: Fagbokforlaget.

Priser[rediger | rediger kilde]

Nidarosprisen (hederspris i allmennmedisin) 1999

Den norske legeforenings pris for forebyggende medisin 2006

Leger i samfunnsmedisinsk arbeids hederpris 2007

Bengt I. Lindskogs språkpris (utdeles av Svenska Läkaresällskapet) 2015

Eksterne lenker[rediger | rediger kilde]