Kondensasjonsreaksjon

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi

En kondensasjonsreaksjon er en kjemisk reaksjon hvor to stoffer reagerer med hverandre og danner en kovalent binding og et lite molekyl. Dette er ofte vann, metanol eller et hydrogenhalid som f.eks. HCl. Etere dannes under slike kondensasjonsreaksjoner, da reagerer to alkoholer med hverandre og vann spaltes av.

En alkohol og en karboksylsyre kan reagere på denne måten og danne en ester (forestring):

:

Eksempel på kondensasjonsreaksjon. Her blir det dannet to esterbindinger og to vannmolekyler

:

Mange polymerer fremstilles ved en kondensasjonsreaksjon. Dette gjelder blant annet nylon.

I biokjemien foregår viktige kondensasjonsreaksjoner katalysert av spesifikke enzymer. Eksempler er dannelsen av ATP fra ADP, av triglyserider ut fra glyserol og fettsyrer, dannelsen av di- og polysakkarider og av polypeptider og nukleinsyrer.