Internasjonal økonomi

Fra Wikipedia, den frie encyklopedi
Artikkelen inngår i serien om

Samfunnsøkonomi

Samfunnsøkonomi
Generelle kategorier

Mikroøkonomi  · Makroøkonomi
Økonomisk idehistorie
Heterodoks økonomi

Metoder

Matematikk  · Statistikk
Økonometri
Spillteori  · Eksperimenter

Emner

Monetær økonomi
Internasjonal økonomi
Finansiell økonomi
Offentlig økonomi
Helse  · Utdanning  · Velferd
Arbeidsmarked  · Demografi
Jus og økonomi
Næringsøkonomi
Økonomisk historie
Utviklingsøkonomi  · Vekst
Økonomiske systemer
Ressursøkonomi
Miljøøkonomi
Urban  · Rural

Lister

Tidsskrifter
Nobelprisvinnere

Internasjonal økonomi er et fagområde innen samfunnsøkonomi som studerer lands økonomiske relasjoner særlig i form av internasjonal handel og kapitalflyt.

Faget tar opp

Et ofte diskutert fenomen i internasjonal økonomi, og ellers i internasjonale relasjoner, handler om det anarki som finner sted mellom stater og vanskelighetene med forhandlinger og samarbeid.

Internasjonal økonomi kan studere hele verdensøkonomien, eller bestemte regioner (f.eks. Europa eller bare Vest-Europa) eller relasjoner mellom bestemte land (f.eks. bare EUs medlemmer, eller bare mellom Frankrike og Tyskland).